Vypadá, jako kdyby ho strčili do bedny na mlýnské pytle.
(německé rčení)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 384 761 762 763 764 765 766 767 1150 1533
Počet obrázků v databázi: 76789
Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Mapa okolí mlýna, 1764-1768, © I. vojenské mapování

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Mapa okolí mlýna, 1836-1852, © II. vojenské mapování

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © císařské otisky stabilního katastru, archivní mapy cuzk

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © indikační skica stabilního katastru

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Mapa okolí mlýna, 1952, © Cenia kontaminace -ortomapa

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Vrabcovský mlýn, 2013, © Jiří Dobrovolný

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Okna, plastická omítková výzdoba budovy, 2016, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: dveře, okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Odtokový kanál u mlýna, 2016, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Vrabcovský mlýn, Dědův mlýn; Fraps Mühle, Frabsmühle »

Pohled do dvora mlýna, 2016, © Helena Špůrová

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Mlýn v Deštné, 2016, © Helena Špůrová

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Pohled na mlýn, 2016, © Helena Špůrová

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © císařské otisky stabilního katastru, archivní mapy cuzk

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © indikační skica stabilního katastru

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Okna, dveře, plastická omítková výzdoba - zbytky, vrata, vyskladňovací otvor, 2016, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: dveře, okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Nápis na dřevěné desce na mlýně, zbytky plastické omítko vé výzdoby, okna, vyskladňovací otvor, 2016, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Lednice, 2016, © Helena Špůrová

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle »

Lednice u mlýna, 2016, © Helena Špůrová

Čejkův, Pipkův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

Čejkův, Pipkův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1 : 25 000, 1877-80, © http://oldmaps.geolab.cz/

Čejkův, Pipkův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz/

Klapův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Klapův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neumühle »

Pohled do míst, kde mlýn stával, 2012, © www.google.cz/maps

Nový mlýn; Neumühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn; Neumühle »

II. vojenské mapování, 1836-52, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn; Neumühle »

III. vojenské mapování, 1877-80, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn; Neumühle »

III. vojenské mapování, 1877-80, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn; Neumühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neumühle »

Indikační skica, výřez, 1841, © archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neumühle »

Ortofoto mapa, 1952, © kontaminace.cenia.cz

Nový mlýn; Neumühle »

Pozemkový katastr na podkladě ortofoto mapy, 1952, © kontaminace.cenia.cz

Nový mlýn; Neumühle »

Letecké snímkování, 2011, © kontaminace.cenia.cz

Zachařův, Vaněčkův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Zachařův, Vaněčkův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Zachařův, Vaněčkův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Zachařův, Vaněčkův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn Dolní Hrachovice »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Mlýn Dolní Hrachovice »

Indikační skica, výřez, 1829, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Malé Čermné »

mlýn v Malé Čermné, 30. léta 20. stol., © z archivu Evy Pumrové Malá Čermná

mlýn v Malé Čermné »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Podhrázný mlýn »

mlýnský náhon u dnešního Autocontu, 20.století, © facebook FOTOKRONIKA VYŠKOV

Nový mlýn »

Mlýn na císařském otisku, 1825, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn »

Mlýn na skice k císařském otisku, 1825, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn »

Mlýn na mapě I. voj. mapování, 1764-1768, © http://oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn »

Mlýn na staré katastrální mapě, před r. 1939, © http://geoportal.gepro.cz

Nový mlýn »

Zmínka J. J. Seidla z Nového mlýna, 1748, © http://actapublica.eu

Rožkovský mlýn »

Mlýn na císařském otisku, 1829, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Rožkovský mlýn »

Mlýn na mapě I. voj. mapování, 1764-1768, © http://oldmaps.geolab.cz

Rožkovský mlýn »

Mlýn na skice k císařském otisku, 1829, © http://archivnimapy.cuzk.cz

1 384 761 762 763 764 765 766 767 1150 1533