Žádná mouka není úplně jemná, má svoje hrudky.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 467 927 928 929 930 931 932 933 1398 1864
Počet obrázků v databázi: 93347
Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Detail mlýnice, 1960, © autor neznámý

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Mlýnice, 1960, © autor neznámý

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Celkový pohled, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Pohled od jihu, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Detail nápisu ve štítě, 2016, © doxa, (Prvky na obrázku: okno, epigrafické památky (nápisy, datování aj.), plastická omítková výzdoba fasád a štítů, zdobený zděný štít)

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Detail přístavku u mlýnice, 2016, © doxa, (Prvky na obrázku: okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů, zdobený zděný štít)

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Hospodářský trakt ve dvoře, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Pohled na mlýnici ze dvora, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Jižní průčelí, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Jihozápadní nároží, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Pohled od rybníka, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Pohled přes rybník s obytnou budovou, 2016, © doxa

Úhonický, Klatovský, Balákův mlýn »

Rybník zarostlý rákosím, 2016, © doxa, (Prvky na obrázku: rybník)

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

Celkový pohled na zříceniny, 2016, © doxa

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

Někdejší rybníček nad mlýnem, 2016, © doxa, (Prvky na obrázku: rybník)

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

Zalomené nároží mlýnice, 2016, © doxa

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © oldmaps.geolab.cz

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © oldmaps.geolab.cz

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © oldmaps.geolab.cz

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © archivnimapy.cuzk.cz

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cuzk.cz

Jelínkův, Karlštejnský, Hladký, Hladkovský mlýn »

Letecký záběr zřícenin mlýna, 1952, © kontaminace.cenia.cz

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

Celkový pohled s pivovarem, 2016, © doxa

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

Pohled ze zahrady, 1950, © autor neznámý

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © oldmaps.geolab.cz

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © oldmaps.geolab.cz

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © oldmaps.geolab.cz

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © archivnimapy.cuzk.cz

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cuzk.cz

Pivovarský, Prantlerův, Brandlův mlýn, mlýn Nad Chotčí »

Letecký záběr mlýna a pivovaru před částečnou demolicí, 1952, © kontaminace.cenia.cz

Lochmühle »

Mlýn od bývalého vodního díly, 2016, © Helena Špůrová

Lochmühle »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmapsgeolab.cz

Lochmühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1876-1878, © oldmapsgeolab.cz

1 467 927 928 929 930 931 932 933 1398 1864