Mlynář zbohatne, když se mlýn hýbe,
a ne když se ukládá do postele.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 333 665 987 988 989 990 991 992 993 996 1328
Počet obrázků v databázi: 66481
Králíkův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1833, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Zámecký mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Zámecký mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © viz oldmaps.geolab.cz

Zámecký mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Zámecký mlýn »

Indikační skica, výřez, 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Zámecký mlýn »

V těchto místech stával Zámecký mlýn v Horním Jindřichově čp.181, 2016, © mapy.cz

Zámecký mlýn »

Letecký snímek - v tomto místě stával Zámecký mlýn čp.181, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Zámecký mlýn »

Na obrázku vpravo nahoře je vpravo místní hostinec a vlevo mlýn, 1910, © autor neznámý

Zámecký mlýn »

Pozemkový katastr, před 1945, © viz http://geoportal.gepro.cz/

Zámecký mlýn »

V těchto místech stával mlýn, květen 2016, © viz mapy.cz

Michalův mlýn »

Letecké mapování z 50. let s Pozemkovým katastrem, 1951, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

Michalův mlýn »

Pozemkový katastr, před 1945, © viz http://geoportal.gepro.cz/

Michalův mlýn »

Letecké mapování z 50. let. Mlýn není příliš patrný, ale stál, 1951, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

Michalův mlýn »

Pohled na mlýn přes řeku, nedatováno, © autor neznámý

Michalův mlýn »

Mlýn na nedatované pohlednici, nedatováno, © autor neznámý

Michalův mlýn »

Mlýn na dobové fotografii, nedatováno, © autor neznámý

Michalův mlýn »

Mlýn na barevné fotografii přes řeku, nedatováno, © autor neznámý

Michalův mlýn »

Zde přibližně stál mlýn, nedatováno, © autor neznámý

Buschmühle »

Bývalý mlýn Buschmühle v Rumburku v Sukově ulici, 2016, © mapy.cz

Buschmühle »

Buschmühle v Rumburku, 1764-68, © I.vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz

Buschmühle »

Mlýn Buschmühle v Rumburku, 1836-52, © II. vojenské mapování výřez,oldmaps.geolab.cz

Buschmühle »

Mlýn Buschmühle v Rumburku, 1877-80, © III. vojenské mapování výřez,oldmaps.geolab.cz

Buschmühle »

Mlýn Buschmühle v Rumburku¨čp.33, 1843, © Císařský povinný otisk,výřez,archivnimapy.cuzk.cz

Buschmühle »

Mlýn Buschmühle v Rumburku¨čp.33, 1843, © Indikační skica, výřez,archivnimapy.cuzk.cz

Buschmühle »

Letecký snímek - bývalý mlýn Buschmühle v Rumburku v Sukově ulici, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Buschmühle »

Bývalý mlýn Buschmühle v Rumburku v Sukově ulici; katastrální mapa na podkladě leteckého snímkování, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Buschmühle »

Bývalý mlýn Buschmühle v Rumburku v Sukově ulici; katastrální mapa na podkladě leteckého snímkování, 2010, © kontaminace.cenia.cz

Grizzlochův mlýn »

Vojenský kufřík z období 1. světové války po bývalém majiteli, podepsáno: Anton Samesch, 30. 10. 2016, © Renata Šoltová

Grizzlochův mlýn »

Paleční kolo na hřídeli, část mlýnice, 30. 10. 2016, © Renata Šoltová, (Prvky na obrázku: profil zhlaví mlýnské hranice)

mlýn Mlýnec »

Pohled na objekt mlýna od západu. V levé části budovy bylo obytné, v pravé mlýnice. Vlevo od mlýna jsou hospodářské objekty, 28.10.2016, © pepino

mlýn Mlýnec »

Pohled na zbytky kednice, kde byly naposledy dvě mlýnská kola. Nyní jsou vidět zbytky dřevěného kotyta, které přívádělo vodu na malé kolo k výrobě elektrické energie., 28.10.2016, © pepino

mlýn Mlýnec »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Mlýnec »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Mlýnec »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Mlýnec »

Císařský povinný otisk, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Mlýnec »

Štít mlýnice se zbytky lednice., 28.10.2016, © pepino

mlýn Mlýnec »

Betonové koryto usměrňovalo vodu na kolo., 28.10.2016, © pepino

mlýn Mlýnec »

Stavidlo před kolem, 28.10.2016, © pepino

mlýn Mlýnec »

Zbytky konstrukce dávají tušit, že voda byla krátkým korytem vedena do dřevěné roury a padala na kolečko. V lednici je kovová hřídel vycházející z mlýnice., 28.10.2016, © pepino

Fialův, Kmentův mlýn »

Pohled na obytnou budovu (vlevo) a čtyřpatrovou mlýnici, 2015, © jersin.cz

Fialův, Kmentův mlýn »

Foto obyvatel na dvoře mlýna, nedatováno, © www.jersin.info

Fialův, Kmentův mlýn »

Polohový plánek odběru vody, nedatováno, © viz kniha Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku

Podjedlinský, Kubův, Hroškův, Jeníkovský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © oldmaps.geolab.cz

Podjedlinský, Kubův, Hroškův, Jeníkovský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © oldmaps.geolab.cz

Podjedlinský, Kubův, Hroškův, Jeníkovský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © oldmaps.geolab.cz

Podjedlinský, Kubův, Hroškův, Jeníkovský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © archivnimapy.cuzk.cz

Podjedlinský, Kubův, Hroškův, Jeníkovský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cuzk.cz

Podjedlinský, Kubův, Hroškův, Jeníkovský mlýn »

Kámen z brusu použitý jako stoleček, 2016, © doxa

Podjedlinský, Kubův, Hroškův, Jeníkovský mlýn »

Celkový pohled od potoka, 2016, © doxa

1 333 665 987 988 989 990 991 992 993 996 1328