Databáze obrázků vodních mlýnů

« 1 2 3 4 460 919 1377 1836 »
Počet obrázků v databázi: 55054
Pohled na mlýn od potoka, Šimek, 2007 Řejvodův mlýn

Pohled na mlýn od potoka, Šimek, 2007

pohled na severní průčelí, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: zdobený zděný štít, okno Řejvodův mlýn

pohled na severní průčelí, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: zdobený zděný štít, okno

Celkový pohled na areál mlýna od JV, Jan Pešta, 2010 Satranův mlýn

Celkový pohled na areál mlýna od JV, Jan Pešta, 2010

Mlýnice - pohled od JZ, Jan Pešta, 2010 Satranův mlýn

Mlýnice - pohled od JZ, Jan Pešta, 2010

Celkový pohled na areál mlýna od JV, Jan Pešta, 2011 Gahmühle

Celkový pohled na areál mlýna od JV, Jan Pešta, 2011

Dvorní strana mlýnice, Jan Pešta, 1999 Gahmühle

Dvorní strana mlýnice, Jan Pešta, 1999

Pohled na areál mlýna z jihu, Šimek, 2011 Řejvodův mlýn

Pohled na areál mlýna z jihu, Šimek, 2011

normální znamení umístěné v severozápadním nároží mlýna, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: normální znamení Řejvodův mlýn

normální znamení umístěné v severozápadním nároží mlýna, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: normální znamení

Pohled na jižní štít mlýna s namalovanými slunečními hodinami, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: malovaná výzdoba fasád a štítů Řejvodův mlýn

Pohled na jižní štít mlýna s namalovanými slunečními hodinami, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: malovaná výzdoba fasád a štítů

Pohled na mlýn od západu, Šimek, 2007 Řejvodův mlýn

Pohled na mlýn od západu, Šimek, 2007

Okénko do mlýnice v západní podélné stěně mlýna, Šimek, 2011; Prvky na obrázku: okno Řejvodův mlýn

Okénko do mlýnice v západní podélné stěně mlýna, Šimek, 2011; Prvky na obrázku: okno

Pohled na mlýn ze severu, v pravé části obrázku v terénu patrná akumulační nádrž, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: zdobený zděný štít Řejvodův mlýn

Pohled na mlýn ze severu, v pravé části obrázku v terénu patrná akumulační nádrž, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: zdobený zděný štít

Pohled na hlavní vchod do mlýna. Ve spodní části okna kovová oka na zavěšení šoupačky., Šimek, 2007; Prvky na obrázku: vyskladňovací otvor Řejvodův mlýn

Pohled na hlavní vchod do mlýna. Ve spodní části okna kovová oka na zavěšení šoupačky., Šimek, 2007; Prvky na obrázku: vyskladňovací otvor

Světlík nad hlavními dveřmi do mlýnice s dvojjazyčným nápisem na plechové ceduly., Šimek, 2007; Prvky na obrázku: okno, epigrafické památky (nápisy, datování aj.) Řejvodův mlýn

Světlík nad hlavními dveřmi do mlýnice s dvojjazyčným nápisem na plechové ceduly., Šimek, 2007; Prvky na obrázku: okno, epigrafické památky (nápisy, datování aj.)

Pohled do krovu., Šimek, 2007; Prvky na obrázku: krov Řejvodův mlýn

Pohled do krovu., Šimek, 2007; Prvky na obrázku: krov

Akumulační nádrž na sever od mlýna, Šimek, 2007 Řejvodův mlýn

Akumulační nádrž na sever od mlýna, Šimek, 2007

Zhlaví vazného trámu mlýnské hranice, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: mlýnská hranice Řejvodův mlýn

Zhlaví vazného trámu mlýnské hranice, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: mlýnská hranice

Pohled do prostoru pod mlýnskou hranicí, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody Řejvodův mlýn

Pohled do prostoru pod mlýnskou hranicí, Šimek, 2007; Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody

Pohled na mlýn od severovýchodu, Šimek, 2005 Panský mlýn

Pohled na mlýn od severovýchodu, Šimek, 2005

Pohled na mlýn od západu, Šimek, 2005 Panský mlýn

Pohled na mlýn od západu, Šimek, 2005

I. vojenské mapování, viz oldmaps.geolab.cz, 1764 - 68 Panský mlýn

I. vojenské mapování, viz oldmaps.geolab.cz, 1764 - 68

Národní archiv, 1. oddělení, fond Indikační skici, sign. Prách 213, Indikační skica, výřez, 1830 Panský mlýn

Národní archiv, 1. oddělení, fond Indikační skici, sign. Prách 213, Indikační skica, výřez, 1830

Nejstarší fotografie, v popředí Antonín Řezníček se ženou, vzádu dcera, uprostřed František a vpravo syn Antonín, autor neznámý, nedatováno Panský mlýn

Nejstarší fotografie, v popředí Antonín Řezníček se ženou, vzádu dcera, uprostřed František a vpravo syn Antonín, autor neznámý, nedatováno

František Řezníček s manželkou a služebnou, autor neznámý, nedatováno Panský mlýn

František Řezníček s manželkou a služebnou, autor neznámý, nedatováno

František Řezníček s druhou ženou a dětmi Františkem a Marií, autor neznámý, nedatováno Panský mlýn

František Řezníček s druhou ženou a dětmi Františkem a Marií, autor neznámý, nedatováno

Pohled na mlýn a pivovar. Meziválečný letecký snímek, autor neznámý, nedatováno Panský mlýn

Pohled na mlýn a pivovar. Meziválečný letecký snímek, autor neznámý, nedatováno

Rozebírání chlévů před mlýnem panem Pechkem., autor neznámý, nedatováno Panský mlýn

Rozebírání chlévů před mlýnem panem Pechkem., autor neznámý, nedatováno

Rodina mlynáře Řezníčka se služebnou, autor neznámý, nedatováno Panský mlýn

Rodina mlynáře Řezníčka se služebnou, autor neznámý, nedatováno

Inventarizace lidové architektury, autor neznámý, 1982 Panský mlýn

Inventarizace lidové architektury, autor neznámý, 1982

Pohled na mlýn od severozápadu. Lednice přestavěná na turbínový domek s kašnou. Zcela vlevo ještě prádelna, Šimek, 2008 Panský mlýn

Pohled na mlýn od severozápadu. Lednice přestavěná na turbínový domek s kašnou. Zcela vlevo ještě prádelna, Šimek, 2008

« 1 2 3 4 460 919 1377 1836 »