Když člověk náhodou přijde do blízkosti mlýna nebo špýcharu,
ale nenajde tam žádnou práci, přesto na něm
zůstane ulpěný prach.
(německé přísloví)

12.05.2017 / Smuteční oznámení

Vážení návštěvníci stránek,

je mou smutnou povinností Vám oznámit, že nás po dlouhé nemoci navždy opustil zakladatel české molinologie pan Luděk Štěpán. Nebýt jeho knihy Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách (2000) tak tyto stránky nejspíš nevznikly. Řada z nás molinologů mu vděčí za pevný odrazový můstek při bádání o starých českých mlýnech. Mě osobně zůstane v paměti jako neuvěřitelně pracovitý a nezdolný badatel nejen v oblasti molinologie, ale i v mnoha dalších odvětvích.  Čest jeho památce!


bibliografie zde