Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna.
(Jean Paul, 1763 - 1825)

02.09.2019 / Seznam a mapa vodních děl Republiky československé

Dle slovníku spisovné češtiny budeme pro příště psát název našeho oblíbeného pramene takto: Seznam a mapa vodních děl Republiky československé. Omlouvám se všem kterým jsem v minulosti název opravil. 


SSJČ