Kdo má z oběšence provaz, ten má hodně mletí.
(pověra z Horního Poříčí)

Zámecký mlýn, U Čtrnácti

Zámecký mlýn, U Čtrnácti
8
Pod hradem
Jindřichův Hradec
377 01
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
49° 8' 33.3'', 15° 0' 0.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Renesanční zámecký mlýn na konci 19. století přestavěný na městskou elektrárnu. V roce 2013 pro veřejnost uzavřený kvůli statice vyhořelého pivovaru.
Hamerský potok
32359 / 3-1738
veřejně přístupný

Obecná historie:

Nejstarší zmínky o mlýně jsou už z 15.století. První mlynář jménem Ondřej jej koupil za 18 pražských kop, ale za čtyři roky opět prodal dalšímu mlynáři Ambrožovi za 36 kop míšeňských. Honosný nápis na průčelí mlýna hlásá, že ho nechal postavit Jáchym z Hradce, ale ten mlýn pouze zvětšil a přestavěl roku 1551. Do kamene tesaný reliéf nám tuto událost připomíná spolu s erbem Jáchymovým a erbem jeho manželky Anny z Rožmberka.

Za velkého požáru jezuitského semináře (dnešní Muzeum Jindřichohradecka) roku 1615 mlýn vyhořel. Obnoven byl až v roce 1673 a dovybaven na 14 vodních kol. Od té doby se mu také říkalo „U čtrnácti“. Při dalším požáru roku 1773, kterým utrpěl zámek, mlýn opět vyhořel. Tentokrát se jej podařilo opravit už za čtyři roky. Měl znovu 14 vodních kol, jednu stoupu a velké čerpací kolo pro vodovod, kterým zásoboval sousední zámecký pivovar.
Nesmíme zapomenout na informaci, odkud pocházela voda, zásobující mlýnský náhon. Voda byla přiváděna z proslulého jindřichohradeckého rybníka Vajgar.

V roce 1853 byl mlýn rekonstruován podle plánu ing. Gustava Hannaka na systém o pěti složeních úspornější americké konstrukce. Sloužil pak ještě plných 30 let. České mlynářství však od osmdesátých let 19. Století postupně upadalo pod masivním nástupem konkurence z Uher. 

Ředitel černínských statků Karel Jičínský začal proto hledat pro objekt náhradní efektivní využití. Navrhl, že by zde bylo možné zřídit elektrárnu, která by
vyráběla proud nejen pro zámek, ale i pro celé město. Proměna mlýna v elektrárnu nevyžadovala naštěstí žádné zásadní stavební úpravy. Přirozenou hnací sílu zajišťoval poměrně pravidelný přítok vody z rybníka Vajgar. Tato síla se odhadovala na 55 až 60 HP. Počítalo se s tím, že zpočátku by
pohon elektrodynamických strojů nepřetržitě obstarával parní stroj o výkonnosti 19 HP, kdežto tři vodní kola by pracovala pouze v noci.

V lednu roku 1887 byly dva elektrodynamické stroje Křižíkova systému nainstalovány a o týden později se již v pivovaře zkušebně svítilo. V únoru bylo instalováno elektrické vedení na náměstí a v přilehlé Panské ulici. Na náměstí bylo upevněno 11 žárovek a dvě obloukové lampy, v Panské ulici 5 žárovek. A v polovině března již zvědaví občané přišli obdivovat první osvětlení. Nebylo moc intenzivní, protože jedna žárovka měla svítivost 16 svíček.

Ovšem úspěch se dostavil. Již v květnu se městská rada usnesla o uzavření dlouhodobé smlouvy na odběr elektrického proudu. U firmy Brieghlieb, Hnusen a spol. z Rothy byla za 6308,- marek objednána vodní turbina o výkonnosti 50 HP, která umožnila dodávat proud až pro 600 žárovek. Licence na provoz elektrárny byla udělena od dubna roku 1888. O pět měsíců později se rozzářila elektrická světla po příkladu Jindřichova Hradce také v jihočeském Písku.

Se zvýšenou spotřebou elektrického proudu bylo nutné v roce 1902 provést rozšíření elektrárny. V roce 1921 byla dodána druhá Francoisova turbina
a dynamo bylo vyměněno za generátor o výkonu 50 HP. Elektrárna pracovala až do roku 1995. V roce 1998 převzal správu nad objektem Národní
památkový ústav a v létech do roku 2001 byla provedena celková rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že je mlýn s elektrárnou národní kulturní památkou, byly zde zachovány všechny důležité části původní technologie.

Mlýn nebo chcete-li elektrárna je od roku 2001 veřejně přístupnou památkou. Elektrárna je funkční a zásobuje rozvodnou síť EON.


Horní patra budovy bývalého mlýna však elektrárna ke svému provozu nepotřebuje. Díky nápaditosti a úsilí členů Jindřichohradecké kulturní společnosti se zrodila myšlenka, jak rozlehlé sály využívat. Město Jindřichův Hradec je více než jedno století proslulé tradicí jednoho z nejkrásnějších a nejvznešenějších
řemesel. Roku 1910 zde Marie Hope Teinitzerová založila dílnu na tkaní tapiserií, která se brzy stala světově proslulou. Obratné ruce místních tkadlen vytváří dodnes nádherné obrovské tkané obrazy podle návrhů významných výtvarníků z celého světa.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice bez obytné budovy
   • předbělohorské období do roku 1620
   • baroko do roku 1800
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • schodiště
   • vyskladňovací otvor
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • kamenicky opracované podpůrné sloupy
   • krov
   • litinové sloupy pod průvlaky stropních trámů
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   • stavidlo
   • náhon
   • rybník
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   • lednice
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   PopisVe mlýně jsou dodnes dvě Francisovy turbíny. Hltnost 195 a 95 l/s, celkový výkon 75 Kw a spád 4,95 m.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   PopisVe mlýně jsou dodnes dvě Francisovy turbíny. Hltnost 195 a 95 l/s, celkový výkon 75 Kw a spád 4,95 m.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   Autor
   NázevZámecký mlýn
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://www.jh-zameckymlyn.cz/
   Datum citace internetového zdroje17. 8. 2013
   Autor
   NázevZámecký mlýn
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://www.jh-zameckymlyn.cz/
   Datum citace internetového zdroje17. 8. 2013
   AutorNPÚ
   NázevZámecký mlýn v JH
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://www.npu-cb.eu/e_download.php?file=data/editor/247cs_18.pdf&original=krizik.pdf
   Datum citace internetového zdroje17. 8. 2013

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   17.8.2013 22:07 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Radim Urbánek 28.8.2015 20:46
   Jiřík 17.8.2013 22:40