Živí se ze třmene jako mlynář.
(německé rčení)

mlýn v Najdku

mlýn v Najdku
159
Najdek
591 01
Žďár nad Sázavou
Najdek na Moravě
49° 34' 4.7'', 15° 53' 16.8''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Na místě starého mlýna z počátku 17. století stojí penzion Najdek z r. 1998.
Na původním náhonu stojí elektrárna.
Na okraji obce
Sázava
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

před 1407 klášterní hamr

1454 německobrodský měšťan Pavel Teler jej propustil ze zástavy za 60 kop grošů

1478 mistr Vencl z Najdeku vydává svědectví žďárským hamerníkům

1482 mistr Vencl postoupil 1/2 hamru mistru Albrechtovi za 200 kop míš.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1526 kníže Karel Münsterberský dal tvrz a pustý hamr v Najdeku do užívání mistru Václavovi s podmínkou, že tvrz i hamr opraví

opat Ambrož odvolávaje se na na klášterní privilegia podává protest k císaři Ferdinadu I.

1530 opat Ambrož prodává hamr jihlavskému měšťanu Janu Polcrovi a mistru Proklovi z Fiklu, synu nebožtíka Valy, za 200 kop gr. českých dědičně s ročním platem 48 grošů

po 1530 hamr zanikl, zřízen mlýn

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1796 po zrušení kláštera koupil mlýn od Moravského náboženského fondu František Březina s Janem Tálským

1. pol. 19. stol. pouze Jan Březina

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1868 Hynek Maňásek

1882 mlýn prodán v exekuční dražbě, zakoupili jej Jan a Františka Kratochvílovi z Nového Veselí

1887 mlýn předali dceři Růženě a jejímu manželu Emanuelu Hajnému (1863-1893) z čp.253 ve Žďáře

1892 pro nemoc E.Hajného mlýn prodán Janu Feltlovi

1893 a 1894 mlýn dvakrát po sobě vyhořel

1908 koupil František Trefulka, zřízena zde vodní elektrárna pro město Žďár

1913 syn Josef Trefulka, snaží se elektrárnu udržet

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1927 elektrárnu koupilo Elektrárenské družstvo pro Najdek a připojené obce

V roce 1930 byl objekt v majetku Elektrárenského družstva. Ve mlýně byla elektrárna.

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik budovy mlýna

1944 mlýn s elektrárnou zakoupily Západomoravské elektrárny a.s. Brno

1947 zakoupili Ladislav a František Holemářovi, majitelé firmy Bratři Holemářovi,  výroba dřevité moučky

1948 podnik znárodněn, pžřeveden pod Okresní průmyslový podnik Žďár n/S se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

20. června 1978 ve 2 hodiny v noci mlýn vybuchl, čtyři zaměstnanci na noční směně zahynuli.

Trosky pak odklizeny a na místě postaven penzion Nejdek

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik budovy mlýna

1990 na místě mlýna vystavěn penzion Najdek

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Březina
 • Tálský
 • Maňásek
 • Kratochvíl
 • Hajný
 • Feltl

Historie mlýna také obsahuje:

1478 mistr Vencl 

1482 1/2 mistr Albrecht 

1526 mistr Václav

1530 Jan Polcr a mistr Prokl z Fiklu

1796 František Březina s Janem Tálským

1820 Jan Březina

1868-1882 Hynek Maňásek

1882-1887 Jan  Kratochvíl

1887-1892 Emanuel Hajný

1892-1908  Jan Feltl

1908-1913 František Trefulka

1913-1944 Josef Trefulka

1927-1944 Elektrárenské družstvo pro Najdek a připojené obce

1944-1947 Západomoravské elektrárny a.s. Brno

1947-1948 Ladislav a František Holemářovi

1948-1978 Okresní průmyslový podnik Žďár n/S 

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  07 2012
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    Další parametry nelze určit - mlýn neexistuje. Na jeho místě je postaven nový penzion.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • výroba elektrické energie
      • hamr
      V roce 1930 byla ve mlýně elektrárna
      • náhon
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn-elektrárna 1 Francisovu turbínu, hltnost 0,938 m3/s, spád 6,88 m, výkon 58,2 HP.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn-elektrárna 1 Francisovu turbínu, hltnost 0,938 m3/s, spád 6,88 m, výkon 58,2 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníJihlava, str. 23
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníJihlava, str. 23
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet
      NázevPenzion Nejdek
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.penzionnajdek.eu/
      Datum citace internetového zdroje30.5.2014
      Autorneznámý
      NázevMlýny při řece Sázavě - horní tok
      Rok vydání2008
      Místo vydáníČerčany
      Další upřesněníČerčanský zpravodaj roč. XVII., č. 7-8, s. 23-24
      Odkazhttp://www.cercany.cz/assets/File.ashx?id_org=1966&id_dokumenty=46814
      Datum citace internetového zdroje
      AutorFrantišek Pleva
      NázevSázava milovaná
      Rok vydání2005
      Místo vydáníPelhřimov
      Další upřesněnís. 39-40
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      30.5.2014 19:17 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.5.2014 22:07
      Jiřík 31.5.2014 21:02
      doxa (Jan Škoda) 20.5.2019 15:57