Lidský život je pomíjející, splaskne jako mlynářův měšec.
(německé přísloví)

mlýn Papírna

mlýn Papírna
107
Jungmannova
Hronov
549 31
Náchod
Hronov
50° 28' 59.8'', 16° 10' 52.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn byl postaven r. 1821 mlynářem Janem Prouzou ze Žabokrk. Sloužil jako papírna. Po 30 letech nový majitel Václav Innert papírnu zrušil a přestavěl ji na mlýn. R. 1890 byl majitelem Karel Novotný, děd bratří Čapků. Posledním majitelem mlýna byl Josef Cinke a po něm budovu využívala hronovská elektrárna.
V r. 2016 byla na náhonu před bývalým mlýnem vybudována MVE /viz foto/.
Severně od náměstí na rozc. ul. Jungmanova a Padolí
Metuje
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn Papírna byl postaven roku 1821 mlynářem Janem Prouzou z Podhorního mlýna v Žabokrkách / v Lískách/. Zřídil zde papírnu s náhonem na vodní kolo. Nepříliš vzhledný, ale pevný papír byl zpracováván ze lněných hadrů, které byly trhány holendrem. 

Asi o třicet let později nový majitel mlynář Václav Innert papírnu zrušil a přestavěl ji na mlýn na mletí obilí.

V roce 1890 tento mlýn zakoupil dědeček bratří Čapků Karel Novotný  /naroz. 7.1.1837 ve Velkém Dřevíči čp. 65/, který se živil také jako koňský handlíř. Jeho manželkou byla Helena Holzbechrová /nar. 27.2.1841 ve Velkém Dřevíči čp. 75. Brzy po svatbě se ze Dřevíče odstěhovali a bydleli nejprve v chaloupce v Hronově za nádražím směrem k náměstí, která již dnes nestojí, a je zde Střední průmyslová škola Hronov. V této chalupě se narodil spisovatel a malíř Josef Čapek. Život ve mlýně popisují Karel, Josef i jejich sestra Helena, provdaná Koželuhová, podruhé Palivcová, ve svém literárním díle. Josef Čapek napsal např. r. 1918 Pohádku o tlustém pradědečkovi s reálnou postavou a dějištěm v rodném kraji.  

1889 dražba mlýna v odhadní ceně 26.614 zl., majitel Šrolf. (RR)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V blíže neurčené době bylo mlýnské kolo nahrazeno vodní turbínou, která byla umístěna v severní části domu v přístavbě. 

V této době sloužila voda z Metuje k pohonu turbíny, která vyráběla elektrický proud pro část Hronova. 

Po roce 1989 byla turbína zrušena a vodní náhon zasypán. Dům v současné době slouží pouze k bydlení a je na prodej.

Severní konec náhonu z Metuje /asi sto metrů za mlýnem/ byl využit pro stavbu nové MVE /postavena v r. 2016?/. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Prouza
 • Innert
 • Novotný
 • Cinke
 • Kostelecký

Historie mlýna také obsahuje:

-Jan Filip Prouza, mlynář z Podhorního mlýna v Žabokrkách, nar.2.5.1780, zemřel 25.2.1831 ve 52 letech na souchotiny /zaprášení plic/, postavil tento mlýn v r. 1821 a žil zde až do své smrti. Jeho rodiči byli David Prouza,mlynář a Veronika z Podhorního mlýna v Lískách čp. 5 v Žabokrkách. 

-asi od roku 1851 mlynář Václav Innert /jeho dcera Marie Gottsteinová, roz. Innertová z Hronova č.p.107, vdova po mlynáři  Františku Gottsteinovi z Úpice Podruží č.71, nar. 25.5.1851, zemřela 13.6.1907 v Hronově/

-Od roku 1890 Karel Novotný, děd bratří Čapků a Heleny Čapkové, jeho manželka Helena roz. Holzbechrová z Velkého Dřevíče č.p.75

-Karel Kostelecký nájemce mlýna v r.1906

-Josef Cinke

-město Hronov

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   vícepodlažní
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • klenba
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Dochovaný
   • pekárna
   Zaniklý
   • výroba elektrické energie
   • papírna
    Popis
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazwww.mestohronov.cz/pro-turisty/clanky/vitejte-u-nas/
    Datum citace internetového zdroje11.7.2016
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazwww.mestohronov.cz/pro-turisty/clanky/vitejte-u-nas/
    Datum citace internetového zdroje11.7.2016
    AutorTůmová Štěpánka
    NázevHronov prodá mlýn. Je památkou po Čapcích, brojí příznivci spisovatelů
    Rok vydání2018
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://hradec.idnes.cz/prodej-mlyn-papirna-hronov-kralovehradecky-capek-josef-karel-helena-spisovatel-gd1-/hradec-zpravy.aspx?c=A180313_388877_hradec-zpravy_tuu
    Datum citace internetového zdroje17.3.2018

    Místo uloženíSOA Zámrsk
    Název fondu
    Název archiválieMatriky farnosti Hronov
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura
    Místo uloženíSOA Zámrsk
    Název fondu
    Název archiválieMatriky farnosti Hronov
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    14.8.2014 17:00 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 17.3.2018 11:21
    Radomír Roup 5.6.2018 22:23