Každý mládek má svůj spádek.
(české přísloví)

mlýn v Lukavici

mlýn v Lukavici
69
Lukavice
516 03
Rychnov nad Kněžnou
Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
50° 11' 24.6'', 16° 17' 47.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velmi pěkně dochovaný mlýn s původním architektonickým rázem a strojním zařízením ve mlýnici.
Lukavice
Kněžná
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

 

1930 Josef Macháček

poslední majitel Rudolf Macháček

1948 ukončen provoz

(doplnil jšk)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Macháček

Historie mlýna také obsahuje:

1930 Josef Macháček

1939 - Josef Macháček (RR)

Rudolf Macháček

1860 mlynář žádá Okresní úřad o povoelení postavit v obou svých mlýnech špičák se zvláštním kolem:

" Každému osadníku jest toto velkou dobrotou, neb když přijde do mlýna obilí mlet a je takový špičák ve mlýně, může sobě na tomto špičáku obilí všeho druhu od smetí a přísady očistiti a pak teprve na mlýnském stroji obilí pohodlně mlíti...

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   zděná a bedněná
   vícepodlažní
   Obytná část má klasicistní podobu (přízemní zděná). Mlýnice byla přestavěna na přelomu 19. a 20. stol, dále pak rozšířena. Přízemí je cihlové, ale část od prvního podlaží po podkroví je zajímavě celá bedněná.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • střešní nástavba
   • vyskladňovací otvor
   • trámový strop
   • dveře
   • schodiště
   • existující umělecké složení
   Ve mlýně je dochované strojní zařízení.
   Výsledek výzkumu a zaměření strojního zařízení, z léta roku 2008. (D. Veverka)


   Spodní patro - podkolí > zde bývala transmise a paty kapsových dopravníků.

   První podlaží > Mlecí stolice používaná k mačkání žita od fa Jan Prokopec, Praha – Vinohrady, rýhované válce Ø 300 mm, délka 400 mm v dřevěné skříni, výroba kolem r. 1885 (unikát).
   Mlecí stolice fa Josef Prokop a synové - Pardubice, mletí pšenice, rýhované válce Ø 220 mm a délky 600 mm v litinové skříni, 30. léta 20. stol.
   Mlecí stolice fa Josef Prokop a synové - Pardubice, mletí žita, rýhované válce Ø 300 mm a délky 600 mm v litinové skříni, 30. léta 20. stol.
   Mlecí stolice fa Jan Prokopec , Praha – Vinohrady, luštění a mletí krupic, válce hladké Ø 300 mm a délky 600 mm v litinové skříni, poč. 30. let 20. stol.
   Pozn. rozměry v mm se vztahují k válcům, všechny stolice mají 1 pár válců.
   Loupačka průchodová s podávacím kontinuálním mechanismem, fa Josef Prokop a synové –Pardubice, model č. 1, rok výroby cca 1905 (unikát).
   Míchačka horizontální, válcová, výroba Josef Macháček – Lukavice, míchání mouky, délka míchacího válce 1500 mm, obsah 25 q.
   Pytlovací lávky od vysévačů a reformy, pytlovací zásobníky.

   Podstřeší (podkroví) > Hlavy kapsových dopravníků, dopravníky jsou výroby Josef Macháček, Lukavice. Dále jsou zde šnekové dopravníky a zásobníky nad mlecí stolice, transmise.
   Zařízení z průběhu 1. pol. 20. stol.
   Prachový a hrudový vysévač s větrákem, výroba Josef Macháček – Lukavice, Ø 800 mm, délka 2000 mm, předčištění obilí.

   Magnet fa Josef Prokop a synové – Pardubice, model č. 2, odstranění kovových předmětů.

   Koukolník – trieur fa Heid Stockerau maschinenfabrik – Rakousko, Ø 500 mm, délka 2000 mm.
   Žejbro s excentrem k čištění zrna výroby Jos. Macháček – Lukavice.
   Prachový vysévač s větrákem, výroba Josef Macháček – Lukavice, Ø 800 mm, délka 1500 mm, k odstranění oděrků a prachu.
   Šrotový vysévač na pšenici, výroba Josef Macháček - Lukavice, Ø 850 mm, délka 2000 mm, jako předvysévač k moučnému vysévači.
   Moučný vysévač na pšenici, výroba Josef Macháček – Lukavice, Ø 850 mm, délka 3000 mm, k třídění mouky.
   Dunstový vysévač, výroba Josef Macháček – Lukavice, Ø 800 mm, délka 2800 mm, k třídění krupic a krupiček.
   Šrotový vysévač na žito, výroba Josef Macháček – Lukavice, Ø 850 mm, délka 2000 mm, předvysévač k moučnému vysévači.
   Moučný vysévač na žito, výroba Josef Macháček - Lukavice, Ø 850 mm, délka 3600 mm, k třídění mouky.
   Pozn. všechny vysévače jsou hranolové a délky v mm jsou uvedeny jako rozměry hranolů (motáků).
   Reforma dvojitá k čištění a třídění krupice, fa Svatoň a Pětioký – Pardubice, č. 33

   Dále filtry od reformy, loupačky a větráků.
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJan Prokopec, Praha Král. Vinohrady
   VýrobceSvatoň a Pětivoký spol. s. r. o., Pardubice
   VýrobceJosef Macháček, Lukavice
   Popis
   VýrobceHeid, Maschinenfabrik, Stockerau
   Popis
   spodní transmise v podkolí, spodní paty kapsových dopravníků
   Byl zde generátor elektrické energie (nedochován), pekárna (nedochována) pila šindelka (nedochována, pila okružní (nedochována)
   Dále krupník automatický, fa Osvald Brázda - Přerov, systému Martin Bietberfeld, průměr rotoru: 300 mm, délka 1200 mm, výkon 250 kg/hod. s přídavným žejbrem a aspiratérem (nedochován).
   Dále šrotovník s umělými kameny, průměr rotoru: 400 mm, fa A. Hejčl - Rychnov nad Kněžnou, výkon 150 kg/hod. (nedochován).
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   Od jezu náhonem do vstupního tělesa s česlicemi a stavidlem, tlakovým přivaděčem na spirální turbiny, po vykonání práce ssavkou do spodních prostor a klenutým kanálem s rourou zpět do vodoteče.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceKolben a spol., Praha Vysočany
   PopisByly zde 2 Francisovy turbiny (nedochovány).

   1. turbina > hltnost - 250 l/sec., 330 ot./min., max výkon - 13 KS

   2. turbina > hltnost - 125 l/sec., 410 ot./min., max výkon - 7 KS
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceKolben a spol., Praha Vysočany
   PopisByly zde 2 Francisovy turbiny (nedochovány).

   1. turbina > hltnost - 250 l/sec., 330 ot./min., max výkon - 13 KS

   2. turbina > hltnost - 125 l/sec., 410 ot./min., max výkon - 7 KS
   Typelektrický motor
   StavDochovaný
   PopisMotor na střídavý proud 380/220, jako reserva, fa Svoboda - Mladá Boleslav, r. výroby 1929, výkon kW 5 (nedochován).
   Typelektrický motor
   StavDochovaný
   PopisMotor na střídavý proud 380/220, jako reserva, fa Svoboda - Mladá Boleslav, r. výroby 1929, výkon kW 5 (nedochován).
   Historické technologické prvky
   • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
   • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v litinové skříni
   • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
   • průchodová
   • válcový
   • čistírenský vysévač | Počet: 2x
   • moučný vysévač | Počet: 2x
   • jiný | Počet: 2x předvysévač, 1x dunstový - krupičný
   • 1x dvojitá
    • autokap
    • spirokap
    • válcová
    • šnekový dopravník | Počet:
    • kapsový výtah | Počet:
    • pytlový skluz - exteriér | Počet:
    • Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnímlynářské ústředí - informace + soukromý archiv dokumentů po mlynáři
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnímlynářské ústředí - informace + soukromý archiv dokumentů po mlynáři
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uloženíSOkA Rychnov n/K
     Název fonduOÚ Rychnov n/K
     Název archiválieŽádost o povolení zřídit špičák
     Evidenční jednotkakart. č. 183
     Inventární číslo, signatura

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     26.9.2012 00:06 uživatelem David Veverka (David Veverka)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 5.9.2013 10:46
     Radomír Roup 13.6.2018 18:29
     doxa (Jan Škoda) 18.9.2019 11:00