Není lepšího drába, než je mlynářova košile,
která celé dni visí na zlodějovi.
(německé přísloví)

mlýn Vodolenka, Vorlův, Fürtschův mlýn

mlýn Vodolenka, Vorlův, Fürtschův mlýn
47
Chrastavice
344 01
Domažlice
Chrastavice
49° 26' 27.0'', 12° 58' 24.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Rozlehlý areál předměstského domažlického mlýna jež spíše připomíná menší venkovský barokní zámeček.
Samota
Zubřina
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roku 1836 byl majitelem mlýna Jiří Fürtsch, který toho roku žádal městský magistrát o rozšíření bytu přistavěného k ovčínu. Tomuto rodu mlýn jistě patřil už v 18. stol. což dokládá opracovaná kamenná deska s letopočtem 1786 a iniciálami G. F. (Georg Fürtsch) nalezená při rekonstrukci mlýna.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

25.10.1877 byl u mlýna zasazen vodní cejch na dubovém kůlu. Majiteli mlýna byli Georg a Franziska Fürtschovi. Mlýn se tehdy stále ještě jmenoval Vorlův jak je zaznamenán už na mapách stabilního katastru. Fürtschovi byli Němci, proto byl protokol jako u jediného z deseti domažlických mlýnů sepsán německy. Mlýn tehdy obsahoval dvě česká složení poháněná dvěma koly o průměrech 3.4 a 3.3 m.

I v tomto mlýně došlo v 80. letech 19. stol. k několika tragédiím. V roce 1885 zde z vodru spadl přímo na řezačku slámy podomek Praštil a zabil se. Roku 1888 si na stejné řezačce uřízl prsty pravé ruky jeho syn Josef Praštil. Roku 1889 byl na hlavě a krku smrtelně zraněn mlynářský chasník Jan Doubek. Nehoda se stala při upravování řemene transmise, který nešťastníka zachytil za krk. Těžce zraněný byl převezen do domažlické nemocnice kde ho ještě stihli zaopatřit poslední svátostí a následkům zranění podlehl.

V roce 1907 byl mlýn patrně v exekuci vydražen Karlem Kůstkou, ale již v roce 1911 se majiteli stávají Václav a Božena Zindulkovi aby hned v roce 1913 mlýn získali Matěj a Marie Vochocovi.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1930 je majitelem stále mlýna Matěj Vochoc.

V roce 1939 je majitelkou zadluženého mlýna Marie Vochocová. Mlýn byl tehdy již zastaven a vodní síla poháněla hospodářské stroje a sloužila k výrobě elektřiny k osvětlení.
Ve mlýně pracovala Francisova spirální turbina (dosud dochována) o hltnosti 435 l/s na spádu 4.5 m. Dle zápisu ve vodní knize nesměla být turbina spouštěna na maximalní výkon ale pouze na hltnost 300 l/s.
Ve mlýně se dosud nacházelo mlýnské zařízení jako např.: loupačka, tři ocelové válcové stolice, šrotovací kámen o průměru 85 cm, reforma, čistička atd.

Roku 1941 dědí mlýn Matěj Vochoc ml. Mlýn je v té době stále zadlužen a potýká se s problémy.

V roce 1949 je na tři roky pronajat manželům Josefu a Anežce Konopíkovým, kteří jej zanedlouho získávájí do vlastnictví.

V roce 1951 byl výměrem ONV Domažlice mlýn ze mletí ve mzdě vyloučen.

Konopíkovi v něm poté žili až do 80. let 20. stol., následně byl krátce využíván k rekreaci.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1994 ho koupil současný majitel Rudolf Kraus, který celý areál nákladně rekonstruoval.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fürtsch
 • Kůstka
 • Zindulka
 • Vochoc

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Svépomocný spolek hospodářů (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • předbělohorské období do roku 1620
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Areál mlýna se skládá z pravidelného obdélníkového dvora, uzavřeného třemi křídly staveb různého využití. Mlýnská budova stojí v čele východního křídla. Je to mohutná obdélná budova dosahující jednoho patra a vestavěné mansardy. Ze středu polovalbové střechy vystupuje věžička s cibulí a nově instalovaným zvonkem.
   Starší stavba mlýna obsažená ve hmotě současné budovy byla asi o jednu okenní osu na šíři budovy a o tři okna na délku budovy menší a pochází patrně již ze 16. stol. Na existenci této stavby upozorňuje okénko s kamenným ostěním osazeným v silné zdi prvního patra mlýnice, které dnes směřuje na západ do přistavěného interiéru objektu.
   Budova si z vnějšku dochovala podobu která byla stavebně dokončena patrně již na počátku 19. stol., jediným novým prvkem je balkon nad vchodem nesený dvěma sloupy který však vůbec nepůsobí rušivě, spíše naopak.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • pavlač, balkón
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • schodiště
   • vyskladňovací otvor
   • komín
   • vrata, brána
   • střešní věžička
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • klenba
   • krov
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • kamenické prvky předbělohorské
   • existující torzo uměleckého složení
   Žádná položka není vyplněna
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   Zaniklý
   • pohon zemědělských strojů
   • stavidlo
   • náhon
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   • most, propustek
   • turbínový domek
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   Výrobce
   PopisV roce 1930 mlýn poháněla 1 turbina Francis, průtok 0.160 m3/s, spád 3.7 m, výkon 6 HP.
   Tato turbina je dochována dodnes, současný majitel ji chtěl znovu uvést do provozu ale celkový úbytek vody a změny ve vodním právu ho od tohoto záměru odradily.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   Výrobce
   PopisV roce 1930 mlýn poháněla 1 turbina Francis, průtok 0.160 m3/s, spád 3.7 m, výkon 6 HP.
   Tato turbina je dochována dodnes, současný majitel ji chtěl znovu uvést do provozu ale celkový úbytek vody a změny ve vodním právu ho od tohoto záměru odradily.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
   • pískovcový kámen | Počet:
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    • kapsový výtah | Počet:
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11, str.11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11, str.11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorProcházka Zdeněk
     NázevDomažlické mlýny, mlynáři a mlýnská strouha
     Rok vydání2010
     Místo vydáníDomažlice
     Další upřesněnístr.82-93, fotopříloha str. 109-110
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorProcházka Zdeněk
     NázevDomažlické mlýny, mlynáři a mlýnská strouha
     Rok vydání2015
     Místo vydáníDomažlice
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     7.3.2015 17:53 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 21.4.2017 20:34
     Radomír Roup 10.6.2018 21:08
     jirka.vacek87 31.1.2019 18:49