Mlynář a potok mají jednu věc.
(německé přísloví)

Kohoutů mlýn

Kohoutů mlýn
70
Lnáře
387 42
Strakonice
Lnáře
49° 27' 37.6'', 13° 47' 13.3''
Mlýniště bez mlýna
Dnes už bohužel zaniklý mlýn, jehož historie sahala do 16. století a ukončila jej, po komunistické péči v lednu 1989, demolice. Na místě mlýna dnes stojí čištička odpadních vod.
Lomnice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Již roku 1504 je zaknihován trh, mezi Kubíkem mlynářem z Mladého Smolivce a Průchou Buškovic, mlynářem, kterému prodal za 30 kop grošů mlýn ve Lnářích, jen nelze s určitostí říci, zda se jedná právě o tento mlýn ikdyž je to velice pravděpodobné.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

17.5.1564 Václav Zmrzlík ze Svojšína prodává panství Zdeňkovi ze Šternberka - ve Lnářích zmíněny mlýny dva "mlejn náchlební při též tvrzi a mlejn druhý náchlební, kterýž slove Podhejčí"

15.9.1617 v kupní smlouvě na lnářské panství, je zmínka o mlýnu při zámku ve Lnářích

1625 Vít Fořt

Berní rulou je zmiňován mlýn o jednom složení k tomu 18 strychů polí, 2 koně, 1 krávů vlastní a jednu v nájmu, 3 jalovice, 4 ovce a 3 svině, mlynář Šimon Procházka

1657-1667 Jan Fořt

1666 Jiřík Fořt

V roce 1676 platila mlynářka Dorota Fořtová činži 15 strychů žita.

1691 činže 10 strychů žita

1729-1742 Jakub Mlynařík, s povolením vrchnosti znovuvystavěl mlýn za 150 zl.

má za povinnost platit ročně vrchnosti 10 zl. a dodvádět 20 strychů čistého žita v pololetních termínech, též jistou část meliva, řezat klády pro panskou potřebu, šrotovat obilí pro vinopalnu a panský dobytek, za což mu byla vykázána panská půda v Kobyle o rozloze pod 2 sytrychy, 2 věrtele a 2 měřice.

1743-1775 Vojtěch Mlynařík

1744-1752 Štěpán Černý (2. manžel Marie Magdaleny, vdovy po Jakubu Mlynaříkovi)

12.7.1758 po smrti Magdaleny mlýn v ceně 150 zl. zapsán jejímu synovi Václavovi s povinností vyplatit sourozence

1754-1783 Václav Mlynařík

1783 po smrti Václava Mlynaříka si vdova Kateřina vzala Josefa Svobodu, se kterým hospodařila jménem svých nezletilých dcer z prvního manželství Veroniky a Marie

 12.1.1801 mladší dceru Marii si vzal Jan Kohout, mladší syn Františka Kohouta, který 1786 zakoupil Podhajský mlýn, převzali Hořejší mlýn s povinností vyplatit sourozence

1801 zemřel starší bratr František Kohout, držitel Podhajského mlýna, Jan s Marií přebírají též Podhajský mlýn, dokud nedospěje Františkův syn Josef Martin

1817 mlýn v Podhajčí převzal Josef Kott s  Veronikou, Jan s Marií se vracejí na Hořejší mlýn

30.12.1823 Jan Kohout postoupil jménem svým a své dcery Marie z 1. manželství s Marií Minaříkovou Hořejší mlýn v ceně 740 zl. 38 kr. svému synovci Josefovi, synovi Františka Kohouta (fakticky předáno ale až 28.1.1824)

1825 mlýn definitivně převzal Josef Martin Kohout (1798-1863) s manželkou Marií (*1802)

 

28.6.1850 Josef Martin Kohout postoupil mlýn v ceně 1500 zl. svému synovi Františku Václavovi (1826-1886), ten se oženil s Marií roz. Kubešovou, dcerou mlynáře z Horního Poříčí, měli 9 dětí

mlýn přestavěl na francouzské složení

u mlýna měli hospodu, dnes zvanou Přístav

Ve mlýně se v roce 1858 narodil jeho syn Eduard Kohout (1861-1938), pozdější sládek a nájemce pivovaru v Blatné . Neuvěřitelných 40 let vedl tento pivovar a vařil velice oblíbený 14° speciál Černý Kohout.

1865-1867 František Václav zastává funkci starosty

1886 po smrti Františka Josefa převzal mlýn jeho syn Petr Kohout (1859-1938), vzal si Barboru roz. Krejčovou z Říšť, měli 7 dětí

1896 přestavěl mlýn na válcový, zaměstnával zde dva stárky, mládka, kočího  a služebnou

1893 zvolen velitelem hasičů

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Petr Kohout zvolen do obecního zastupitelstva a 1925 do místní školní rady

11.8.1925 po průtrži mračen protržena hráz Veského rybníka v šířce 10 m

1930 elektrárna a mlýn, Petr Kohout

17.9.1932 v den své svatby s Marií Duškovou převzal mlýn nejmaldší syn Josef (1905-1973)

1938 zemřel Petr Kohout

1945 Josef Kohout členem tevolučního národního výboru, účastnil se odzbrojení německého pancíře

1948 nechal mlýn zrekonstruovat, dodal nová zařízení

1950 zemřela Barbora, vdova po Petru Kohoutovi

1952-53 mlýn semlel 420 tun pšenice  a žita ročně 

Mlýn byl k 1. 1. 1953 znárodněn a od 1. 7. 1959 byl začleněn k Západočeským mlýnům, po té se již obilí nemlelo, vyráběli se zde krmné směsi pro dobytek a velká část mlecích strojů byla odvezena. Okolo roku 1979 začalo s bouracími pracemi uvnitř mlýna a v lednu 1989 byl mlýn zbourán úplně.

Poslední mlynář Josef Kohout byl vystěhován, od roku 1953 pracoval jako mládek v Scheinherrově  mlýně  a od roku 1958 v Dřevokovu Blatná.

V roce 1962 ho tajemník MNV Lnáře a funkcionář KSČ udal, že doma přechovává zbraně, v listopadu téhož roku byl zatčen a odsouzen na 1 rok za nedovolené ozbrojování. Ve skutečnosti šlo o lumpárnu jeho synů, kteří vše co po válce v lesích našli (zejména po Vlasovcích) odnesli domů a někam schovali. Jeho zdraví zůstalo po věznění podlomené a v roce 1973 umírá, za dva roky na to odchází i mlynářka Marie Kohoutová, roz. Dušková.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fořt
 • Mlynařík
 • Minařík
 • Svoboda
 • Kohout

Historie mlýna také obsahuje:

Prvním zjištěným mlynářem je Vít Fořt  1625

Mlynář Jan zřejmě také Fořt  1657-1667

Mlynář Jiřík (Fořt) 1666

Mlynářka Dorota Fořtová 1676

Mlynář Jakub Mlynařík  1729-1742

Mlynář Vojtěch Mlynařík  1743-1775

Mlynář Václav Minařík  do roku 1783

Mlynářka vdova po Václavu Minaříkovi Kateřina a její druhý manžel Josef Svoboda do roku 1798

Mlynář Jan Kohout do roku 1802

Mlynářka vdova Veronika Kohoutová a později s druhým manželem Josefem Kottem do roku 1824

Mlynář Josef Martin Kohout do roku 1850

Mlynář František Václav Kohout do roku 1886

Mlynář Petr Kohout do 17.9.1932

A posledním mlynářem se 17.9.1932 stal jeho syn Josef Kohout

 

V roce 1930 byl majitelem mlýna Petr Kohout, při mlýně pracovala elektrárna. (LR)

1939 - Josef Kohout (RR)

Inventář mlýna z roku 1674: 1 kámen svrchní, 2 spodní, 4 čepy, 6 nahřídelních zděří, dveře s panty a háky, 4 na kladící zděři, vřeteno, kypřice, pánvice, 2 truhly moučné, koš a truhlík.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • plomba na pytel
 • razítko
neexistuje
05 2012
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   \n

   František Václav Kohout změnil mlýnské složení na francouzské.


    


   Petr Kohout v roce 1896 upravil mlýn na válcový.


    


   Mlynář Josef Kohout ještě v průběhu 2. světové války vyměňuje Francisovu turbínu Union s ležatou hřídelí o výkonu 9,8 KS za novou Francisovou Turbínu Union s výkonem 14 KS. Dále nechal postavit ležatou míchačku na mouku zn. Union.


   Po válce nechává  Josef Kohout v roce 1948 kompletně rekonstruovat mlýn a to:


   zvýšení obvodových zdí mlýnské budovy, o rozměrech 21*9,6 m, o 2 m, včetně nového štítu


   a dále výměna dosavadní stolice a francouzských kamenů za čtyřválcovou rýhovanou a hladkou stolici zn. Prokopec na mletí pšenice


   a dvouválcovou rýhovanou stolici zn. Union na mletí žita

   • náhrobky, pamětní desky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    1930 elektrárna a mlýn
    • rybník
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 mlýn a elektrárnu poháněla 1 turbína Francis, průtok 0.254 m3/s, spád 2.65 m, výkon 6.75 HP. (LR)
    1942: s ležatou hřídelí, 292 l/s, spád 3,3 m, výkon 9,8 HP
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 mlýn a elektrárnu poháněla 1 turbína Francis, průtok 0.254 m3/s, spád 2.65 m, výkon 6.75 HP. (LR)
    1942: s ležatou hřídelí, 292 l/s, spád 3,3 m, výkon 9,8 HP
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    VýrobceLaurin & Klement, Mladá Boleslav
    Popismotor Brons, jednoválcový, výkon 7 HP
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    VýrobceLaurin & Klement, Mladá Boleslav
    Popismotor Brons, jednoválcový, výkon 7 HP
    Typelektrický motor
    StavZaniklý
    VýrobceČKD
    Popisinstalován 1942, výkon 8 HP
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11, str. 7
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11, str. 7
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorCihlová Milada
    NázevMlýny a mlynáři na Lomnici
    Rok vydání2014
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Místo uloženíNA Praha
    Název fonduMlynářské ústředí
    Název archiválie
    Evidenční jednotkaKA 256
    Inventární číslo, signatura2506
    Místo uloženíNA Praha
    Název fonduMlynářské ústředí
    Název archiválie
    Evidenční jednotkaKA 256
    Inventární číslo, signatura2506
    Místo uloženíSOA Třeboň
    Název fonduvelkostatek Lnáře
    Název archiváliematriky, gruntovní a pozemková kniha
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura
    Místo uloženíArchiv rodiny Kohoutů
    Název fondu
    Název archiválie
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    23.7.2015 15:14 uživatelem kachnice (Petra Kohoutová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 29.9.2018 21:49
    Radomír Roup 13.6.2018 16:42
    doxa (Jan Škoda) 1.6.2021 22:44
    Franklyn (Lukáš Racocha) 24.7.2015 08:10