Když chce mlynář udělat své štěstí,
musí rozumět kamenné drti.
(německé přísloví)

Chaloupkův, Kočkův mlýn

Chaloupkův, Kočkův mlýn
17
Dolní Hradiště
331 51
Plzeň-sever
Dolní Hradiště
49° 54' 31.8'', 13° 29' 42.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Původní Kočkův mlýn, doložený ke konci 15. stol., byl zničen povodní v r. 1872. Po tomto roce byl mlýn znovu obnoven.
Střela
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1497 Ve smlouvě mezi Jaroslavem a Albrechtem z Kolovrat o prodeji Libštejnského zboží uvedeny dva mlýny - jeden pod a druhý nad Hradištěm

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Složitá a nejistá historie mlýna je popsána zde:

http://jdem.cz/bvan72

http://jdem.cz/bvan68
(O6 2019 - oba odkazy nejsou funkční - pozn. jšk)

1530 dělení zboží mezi syny Jindřicha z Kolovrat - Hynek obdržel mj. i Kočkův mlýn

1558 Urbář kaceřovský - mlynář Pavel Kočka platí o sv. Jiří 6 grošů a 3 slepice ze mlýna a 30 grošů z řeky. Každoročně je povinen odpracovat pro vrchnost 1 týden s tesařskou sekerou pouze za stravu.

1570 Jan Žaloudek

1578 vdova Barbora se synem Matějem

 

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Za 30leté války oba mlýny vypáleny

1678 plaský opat Benedikt Engelchen zakoupil Krašovské panství za 27 500 zl. od Norberta Adolfa Miseroniho

1688 opat Trojer obnovil vypálený mlýn, střechu nechal pokrýt pálenou krytinou, odtud název Červený mlýn

Na mapě I. vojenského mapování je název Schalotka M. (Žaloudkův mlýn?).

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1872 Václav Nový, mlýn zničen katastrofální povodní

Petr Šnajdr mlýn obnovil

1896 mlýn prodal Jaroslavu Chaloupkovi

říjen 1902 v mlýně vypukl požár, uhašen sborem dobrovolných hasičů z Kozojed

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1930 Matěj Chaloupka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

14. března 1940 povodní a dřenicí těžce poničen jez

10. června 1940 povolena stavba nového jezu

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1950 ukončeno mletí

1987 zemřel Jaroslav Chaloupka ve věku 83 let

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kronholz
 • Chaloupka
 • Žaloudek
 • Kočka
 • Nový
 • Šnajdr

Historie mlýna také obsahuje:

1558 Pavel Kočka

1570 Jan Žaloudek

1578 vdova Barbora

Matěj Žaloudek

1804 Václav Žaloudek zemřel ve věku 52 let

1839 Wenzel Kronholz

1872 Václav Nový

Petr Šnajdr 

1896  Jaroslav Chaloupka

1930 Matěj Chaloupka

1939 - Jaroslav Chaloupka (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    • okno
      Žádná položka není vyplněna
      1895: 4 složení
      1936:
      2 válcové stolice
      1 francouzský kámen
      1 reforma
      2 cylindry
      + příslušenství
      Zaniklý
      • pila
      • výroba elektrické energie
      1895 pila na vrchní vodu
      1936: 1 rámová pila o 1 pluhu. 1 cirkulárka
      1 dynamo na 120 volt pro osvětlení
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • vantroky
      1895: vantroka 8,85 m dlouhá, 3,25 m široká, 0,83 m hluboká., na konci čtyři satvítka, zahrazující průtokjové otvory při dně.
      Vody jalového potůčku užívá mlynář pro malé vodní kolo u stodoly, pohánějící mlátičku.
      Jez v řece Střele pevný, přepadový ve hřebeni 37,5 m dlouhý, od záplavy ve směru toku 6,8 m široký-
      1909 po povodni vybudován nový pevný jez na Střele pod obcí v místě ústí Kralovického potoka.
      Sestává ze tří dílů:
      1) 13 m dlouhý zděný z lomového kamene na maltu v dřevěném rámu
      2) 20 m dlouhý, betonový
      3) 13,5 m dlouhý z kamene na maltu
      na začátku náhonu dřevěné ruční napouštěcí stavidlo, ve vzdálenosti 11 m od vtoku do turbíny druhé jalové stavítko
      spodní stoka v průběhu dvora zakryta, odpad od turbíny otevřený, ústí do Střely
      10. července 1940 po povodni obnoven jez - výška zachována, délka přepadové strany 37,5 m
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      Výrobce
      PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,3 m/m3, spád 4 m, výkon 12 k.
      1896 instalována Francisova turbína se svislým hřídelem
      17. srpna 1936 kolaudována Francisova turbína s vodorovnou hřídelí v otevřené betonové kašně
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      Výrobce
      PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,3 m/m3, spád 4 m, výkon 12 k.
      1896 instalována Francisova turbína se svislým hřídelem
      17. srpna 1936 kolaudována Francisova turbína s vodorovnou hřídelí v otevřené betonové kašně
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popispřed 1896: 4 kola na svrchní vodu
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníDíl 11 Plzeň, str. 27
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníDíl 11 Plzeň, str. 27
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://jdem.cz/bvan72 http://jdem.cz/bvan68
      Datum citace internetového zdroje20.1.2016
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 89-92
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorPetr Rožmberský
      NázevPříspěvek k hradišťským mlýnům
      Rok vydání2007
      Místo vydáníMariánská Týnice
      Další upřesněníIn: Vlastivědný sborník, čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, roč. 17, č. 3 (2007), s. 6 - 9
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJiří Fák
      NázevZtracený mlýn pod Dolním Hradištěm?
      Rok vydání2007
      Místo vydáníMariánská Týnice
      Další upřesněníIn: Vlastivědný sborník, čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, roč. 17, č. 2 (2007)
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Ostatní

      Vytvořeno

      20.1.2016 11:01 uživatelem Radomír Roup

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 20.1.2016 20:07
      doxa (Jan Škoda) 14.2.2020 21:39