Hrubá mouka nastálo je lepší než jemná čas od času.
(německé přísloví)

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle

Válcový mlýn v Deštné, Töschnermühle
19
Deštná
472 01
Česká Lípa
Deštná u Dubé
50° 31' 21.0'', 14° 30' 59.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velký chátrající mlýn stojí uprostřed obce u hlavní silnice Mělník - Dubá. U mlýna jsou viditelné zbytky lednice.
Uprostřed obce nedaleko kostela
Liběchovka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1402 - obec patřila ke hradu Čáp

15. stol - panství Starý Bernštejn

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

2. polovina 16. stol - panství Doksy (patrně r.1592)

 

2. polovina 17. století - první doklad o existenci mlýna - panství Valdštejnů

1681 - 1683  - záznamy o mlýně v účtech velkostatku Doksy.

od 1711 - existence řada držitelů mlýna, dokská mlynářský mistr Georg Buntzmann, 2 mlecí složení, mleči ze Lhoty a Zátyní

1716 - mlýn převeden na Georga Buntzmanna, ml., ve mlýně žili bratři Wenzel a Anton

1724 - Wenzel Buntzmann

1741 - Elisabeth Butzmann, vdova, prodala mlýn Franzi Streitovi, vedle mlýna přistavěn malý objekt, patrně výměnek

1764 - mlýn odkoupil Franz Buntzmann od nevlastního otce Franze Streita

1796 - Anton Tschernatsch, manželka Magdalena, roz. Buntzmann

1819 - mlýn vyhořel

1820 - mlýn obnoven, mlynář Anton Tschernatsch. Mlýn postaven z pískovcových kvádrů (klasicismus), dochované ostění a portály

1843 - rozšíření budovy o kolmé křídlo (uvedeno ve stabilním katastru), majitel Josef Tschernatsch

Anton Krombholz

Ferdinand Laske z Veselí

před r. 1888. - přestavba starého českého složení na umělecké

poč. 20, stol - 1921- pachtýř  Wilhelm Bradatsch

1925 - zemřel majitel mlýna Ferdinand Laske

Vdova Amálie provd. Hellerová

1930 - Amálie Hellerová

1937 - Franz Mohr, modernizace vybavení mlýna, několik elektromotorů, litinové paleční kolo, pastorek se zdobně tvarovanými konzolemi, čistírny, rovinné vysévače, zvýšen mlýna o 3. patro z cihelného zdiva

Mlýn byl v provozu do skončení 2. světové války, byl zkofiskován. Konfiskát získal národní správce Bohuslav Dočkal a dál Josef Beneš.

Při roztřídění mlýnů v r. 1946 se mlýn dostal do kategorie B - "není nezbytně nutný pro námezdní mletí". Jeden rok bylo zkoumáno, zda je mlýn rentabilní pro obchodní mletí.Pohon srojů zajišťovalo vodní kolo, původní firma disponovala nákladním automobilem a traktorem. Byl používány 3 elektromotory.

Oba národní správci se snažili o zvýšení kontingentu na mletí i o modernizaci strojního zařízení. Veškeré žádostibyly zamítnuty a v souvislosti s nastupující politickou změnou. Přesto mlýn fungoval - šrotoval.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn fungoval až do r. 1970, šrotoval pro Státní statek Dubá. Stroje byly poháněny pouze elektromotory. Vodní kolo bylo vyřazeno a náhon zasypán.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Buntzmann
 • Streit
 • Tschernatsch
 • Krombholz
 • Laske
 • Bradatsch
 • Heller
 • Mohr

Historie mlýna také obsahuje:

2. polovina 17. století - panství Valdštejnů

1711 - Georg Buntzmann

1716 - Georg Buntzmann, ml.

1724 - Wenzel Buntzmann

1741 - Elisabeth Butzmann

Franz Streit

1764 - Franz Buntzmann

1796 - Anton Tschernatsch

1843 - Josef Tschernatsch

Anton Krombholz

Ferdinand Laske

1930 - Amálie Hellerová

1937 - Franz Mohr

1946 - národní správce Bohuslav Dočkal a Josef Beneš.

Státní statek Dubá

 

 

1819 - mlýn vyhořel

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  01 2016
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn ze strany od silnice se jeví jako dvoupodlažní, z ostatních stran jako třípodlažní.
   Zdivo starší části mlýna je smíšené - pískovec, opuka, zlomky cihel, madší část mlýna je pouze z pálených cihel. Spodní část zdiva je z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů. Kolem oken a dveří je ostění s profilovanými lištami. V 2. podlaží na levé straně je klasicistní pískovcové ostění kolem okna. Dochované klasicistní portály.
   Mlýn má velký dvůr.
   Na rohu mlýna je dřevěná špatně čitelná
   cedule s nápisem Válcový mlýn.
   Tradiční rozdělení interiéru na 3 části - uprostřed síň, po stranách obytná část a mlýnice.

   Interiér - nápis na levém středním sloupu s datací - stav z r. 2014, (obr. str. 74 dole)
   \n

   1820 - mlýn po požáru obnoven, postaven z pískovcových kvádrů (klasicismus)


   do r. 1843 - přístavba kolmého křídla ke mlýnu


   před r. 1888 - přestavba starého českého složení na umělecké


   1937 - modernizace vybavení mlýna, několik elektromotorů, litinové paleční kolo, pastorek se zdobně tvarovanými konzolemi, čistírny, rovinné vysévače, zvýšen mlýna o 3. patro z cihelného zdiva

   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    V r. 2014 byla mlýnice zařízena mlecím zařízením - klasicistní mlýnská hranice, paleční kolo (obr. na str. 74 nahoře), mlýnská hranice (obr. str. 80), transmise, řemenice, kapsový výtah, 2 válcové stolice firmy Andrae a Fellgner, jedna dvou a jedna čtyřválcová, roztěrač mouiky od firmy Landgraf a Sohn, Bad Frankenhausen, mačkadlo patrně od firmy Ed. Anton Wernstadt, otevřené zásobníky, kapsové výtahy a spádové trubky. V nejvyšším podlaží byla většina zařízení demontována, zachovala se oválná míchačka, hranolový vysévač s kovovým síty, kapsovým výtahem, transmisí a kovovými řemenicemi, násypky, sací filtr, šnekový dopravník - popis str. 74 - 76
    Žádná položka není vyplněna
    • náhon
    • odtokový kanál
    • lednice
    Voda byla vedena ke mlýnu náhonem dlouhým cca 650 m z horního toku říčky Liběchovky. Procházel dnešním parčíkem a naproti mlýnu se lomil a procházel pod silnicí.

    U mlýna je zachována pískovcovými kvádry vyzděná velká lednice.

    Odtokový kanál vede pod mostem z lednice, déůlka asi 1 km. Odtokový kanál je současně náhonem mlýna a pily č. 8 v Zakšíně.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 2 kola na vrchní vodu, spád 3,4 m, výkon 6,4 HP.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 2 kola na vrchní vodu, spád 3,4 m, výkon 6,4 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníLitoměřice, str. 16
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníLitoměřice, str. 16
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMiroslav Kolka
    NázevTechnická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech na okolí
    Rok vydání2014
    Místo vydáníNárodní památkový ústav, Liberec
    Další upřesněnístr. 70 - 82
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    23.1.2016 23:37 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 24.1.2016 13:01