Přispět svou troškou do mlýna.
(české rčení)

Nový, Ptáčkův Mlýn

Nový, Ptáčkův Mlýn
1058
Pod Výrovem
Nové Město nad Metují
549 01
Náchod
Nové Město nad Metují
50° 20' 31.4'', 16° 9' 23.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Býval zde zděný mlýn o dvou kolech na řece Metuji. Náhon z řeky Metuje protéká budovou. V současnosti je na místě mlýna zřízena MVE.
Pod Horskou branou vlevo ul. Pod Výrovem
Metuje
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nápis na komíně: 1530, mlýn tedy vznikl krátce po založení Nového Města.

První písemná zmínka o tomto mlýně je v listu Jana Z Pernštejna z r. 1540, který v něm přepouští mlýn ze svého vlastnictví do námu obci, tedy Novému Městu nad Metují. V té době se zde mlel slad a byla tu valcha. 

V r. 1578 došlo k opravě mlýna.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Roku 1630 se na novém mlýně uvádí mlynář Jan Tyndler.

V roce 1641 si mlýn přivlastnil jeden z pobělohorských zbohatlíků Walter z Leslie.

Roku 1671 je na mlýně uváděn jako nájemce mlynář Matěj Novák.

V roce 1737 Nový mlýn o 3 složeních koupil Václav Kouba za 800 fl. / zlatých/.K mletí v tomto mlýně příslušelo půl města Nového Města s předměstím Horským a vsí Spy, Chlístov, Zákraví a Dvůr Karlodvorský.

V roce 1746 hospodařil na mlýně Matěj Anton Wolessik a dne 20. července roku 1773 tu byl Antonín Zrupprecht.

 

1. února 1875 od majitele Lazaruse koupil Bohdan Ptáček z Kostelce na Hané dosti zchátralý mlýn v Novém Městě.

Mlýn znovu strojově vybudoval nákladem 12 000 zlatých. K mlýnu náležely 4 ha polí s třešňovou alejí "na Žďáře".

Jeho syn Vilém, když se vyučil v otcovském mlýně, pak praktikoval na mnoha mlýnech na Moravě. Když se vrátil, stárkoval na otcovském mlýně v Novém Městě nad. Metují. Převzal mlýn až v roce 1900, kdy se oženil. Pak ho vybudoval opravdu nově po technické i hospodářské stránce. Vystavěl i jez, zřídil budovy obytné a hospodářské, které do té doby byly nedostatečné, dřevěné a zčásti sešlé. 

 

Majitel mlýna mlynář Vilém Ptáček byl v r. 1934 starostou Společenství mlynářů se sídlem v Novém Městě nad Metují. Později byl zemským starostou mlynářů. Zdroj: Paměti pana otce Jana Rejzka: Mlýn v Přepychách, internet.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Od 1939 dodává mlýn elektřinu pro VČE.

V roce 1943 Vilém Ptáček zemřel.

Jeho syn, rovněž Vilém Ptáček / 1905 - 1971/, mlynařil však jen 6 let. Mlýn byl komunistickým režimem zrušen.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

28. ledna 1971 zemřel Vilém Ptáček ml. (syn Viléma Ptáčka)

1953 se v náhoně utopil šestiletý hoch ze sousedství

(doplnil jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V restituci po roce 1989 byl mlýn majiteli vrácen, ale na obnovu nebyly prostředky. Budova Nového, Ptáčkova mlýna byla prodána a otáčí se tam jen turbína, která dodává do sítě elektrický proud. Syn Vilémův Bohdan Ptáček rekonstruoval hospodářskou budovu bývalého mlýna v jednopatrové úhledné stavení, v němž bydlí s rodinou. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ptáček
 • Lazarus
 • Tyndler
 • Novák
 • Kouba
 • Wolessik
 • Zrupprecht

Historie mlýna také obsahuje:

-1875 Lazarus

1875- Bohdan Ptáček

1939 - Vilém Ptáček (RR)

-1943 Vilém Ptáček


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    • dveře
    • okno
      Žádná položka není vyplněna
      původně.
      4 kameny francouzské
      1910-1918 předěláno na:
      3 stolice válcové
      1 kámen francouzský
      1 porcelánka
      (celkem tedy 5 složení)
      práci sekernickou zde dělali Kopáčkové z Mezilesí
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      Zaniklý
      • valcha
      Od 1939 dodáván proud pro VČE
      • jez
      • náhon
      • turbínový domek
      Splav na řece Metuji, lávka nad ním 24 m dlouhá
      Typvodní kolo na střední vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popispůvodně 5 kol na střední vodu se spádem 1,7 m
      1918: 1 kolo
      Typvodní kolo na střední vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popispůvodně 5 kol na střední vodu se spádem 1,7 m
      1918: 1 kolo
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popispoté turbína, průtok 2007 l/s, výkon 35 HP
      1930: 1 turbína Francis, průtok 1,62 m3/s, spád 1,75 m, výkon 29,1 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      • francouzský kámen | Počet:
      • AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IX
       Rok vydání2005
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněnístr. 213 - 216
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IX
       Rok vydání2005
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněnístr. 213 - 216
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Ostatní

       Vytvořeno

       6.2.2016 00:06 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 11.9.2017 13:24
       Radomír Roup 15.6.2018 17:58
       doxa (Jan Škoda) 15.12.2016 17:50