Mlynáři rádi sahají příliš hluboko do pytlů.
(německé přísloví)

Pelíškův mlýn

Pelíškův mlýn
126
77
Na Pelíšku
Černovice
394 94
Pelhřimov
Černovice u Tábora
49° 22' 38.3'', 14° 57' 41.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pelíškův mlýn najdeme již na prvních mapách vojenského mapování. Jak přišel ke svému jménu, stejně jako rybník se nepodařilo zjistit. Rybník má nyní jméno po posledních mlynářích, kteří zde mleli. Mlýn je uveden v Seznamu vodních děl z roku 1930. Mlýn existuje v podobě, kdy skončil mletí, ale nemá již lednici. Ve mlýnici je dochováno velmi vzácné technologické zařízení.
Na severním okraji města
Obecní potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

I. voj. map.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn uveden:

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Kamenice nad Lipou

Název toku: Černovický potok přítok
Obec, čp. : Černovice 126
Podnikatel: Josef Loucký
Druh živnosti: mlýn

V roce 2017 mlýn na prodej (RŠ)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Matiášek
 • Reitschleger
 • Buřič
 • Loucký
 • Švik

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Josef Loucký (RR)


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  12 2018
  • dochována pouze mlýnice
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • baroko do roku 1800
  • klasicismus do roku 1850
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • okno
  • střešní nástavba
  • klenba
  • krov
  • dveře
  • schodiště
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • existující torzo uměleckého složení
  V protokolu z r. 1925, uloženém v SOkA v Pelhřimově, se uvádí:
  Výpisy pro Pelíškův mlýn, Černovice čp. (77) 126

  Voda se zadržuje v rybníce přímo nad mlýnem a přivádí se přímo na kolo o průměru 3,5m a světlé šířce 0,75m; toto kolo nahradilo kolo o průměru 3m a šířce 0,64m.
  Pevný bod v kameni ve splavové zdi.

  ------------------------------------
  ------------------------------------
  Dle průzkumu ze dne 15.12. 2018 >
  - V podkolí nachází se částečně dochovaný převod a transmise. Pracovalo zde celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu osazené na dřevěné hřídeli, která otvorem procházela dovnitř mlýnice, osazená s kovovými čepy v kluzných ložiskách. Na dřevěné hřídeli bylo paleční kolo s čelními palci (tyto dřevěné části nedochovány, hřídelový otvor zazděn), palce tohoto kola zapadaly do pastorku na předlohové hřídeli, na které je osazeno litinové paleční kolo (s bočními palci), které tvoří s pastorkem na hlavní transmisi pravoúhlý převod. Na hlavní transmisi je několik litinových řemenic, hřídele jsou uloženy v ložiscích kroužkomazného systému.
  - Stroje v podkolí a prvním podlaží byly hnány za pomoci kožených plochých řemenů hlavní transmisí, stroje pod střechou roztáčela další transmise uložená v ložiskách na konstrukci krovu (hnána dlouhým řemenem až z hlavní transmise v podkolí).
  - Na transmisi v podstřeší je dřevěná kladka, která za pomoci lana jdoucího skrz střešní otvory (vzácně dochováno) roztáčela ještě malou transmisi ve stodole pohánějící mlátičku a další zemědělské stroje.
  - Na prvním podlaží stojí velmi vzácně dochovaná válcová mlecí stolice (rýhované válce v dřevěné skříni) od firmy Karel Závodský - Želetava. Tento stroj starého konstrukčního systému byl vyroben mezi roky 1888 až 1890, do mlýna byl pravděpodobně osazen ale až později. Vedle válcové stolice je taktéž velmi vzácná průchodová loupačka od firmy Jindřich Světnička - Strměchy u Pelhřimova (pravděpodobně vyrobená mezi rokem 1915 až 1925). Dále se zde nachází kombinované filtrační zařízení od aspiratéru loupačky systému autokap/spirokap. V podstřeší dochován jeden hranolový předvysévač s demontovaným pravoúhlým převodem, rozebrané kapsové dopravníky a uskladněno je i torzo velkého moučného hranolového vysévače (z rotoru někdo udělal stolek). Čistící hranolový vysévač bez dochovaného koukolníku lze spatřit v podkolí. Vysévače jsou pravděpodobně taktéž od firmy Jindřich Světnička - Strměchy u Pelhřimova. Krupičný stroj není dochován vůbec. David Veverka - sp. restaurátor starých strojů.
  VýrobceKarel Závodský, Želetava
  PopisVálcová mlecí stolice
  VýrobceKarel Závodský, Želetava
  PopisVálcová mlecí stolice
  VýrobceJindřich Světnička, Strměchy u Pelhřimova
  PopisPrůchodová loupačka
  VýrobceJindřich Světnička, Strměchy u Pelhřimova
  Popisvysévače hranolové
  Vodní kolo, koukolník, hranolový vysévač moučný, krupičný stroj, dynamo.
  Nezjištěn
  • výroba elektrické energie
  Dochovaný
  • pohon zemědělských strojů
  Vzácně dochovaná soustava lanového převodu k pohonu zemědělských a ostatních strojů. Zachována ve stodole původní mlátička. -- D.V.
  • stavidlo
  • rybník
  • odtokový kanál
  • lednice
  Z rybníka se voda pouštěla stavidlem a dřevěnými vantroky na vodní kolo, po vykonání práce odtékala voda otevřenou struhou do vodoteče, do rybníka nad dalším mlýnem. -- D.V.
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisPočet a druh vodních motorů: 1 kolo na svrchní vodu
  Normální výkon v ks: 2,87
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisPočet a druh vodních motorů: 1 kolo na svrchní vodu
  Normální výkon v ks: 2,87
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  VýrobceMEZ Mohelnice
  PopisMotor se spouštěčem novějšího systému - 40. nebo 50. léta 20. stol. -- D.V.
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  VýrobceMEZ Mohelnice
  PopisMotor se spouštěčem novějšího systému - 40. nebo 50. léta 20. stol. -- D.V.
  Historické technologické prvky
  • ozubená kola, pastorky (průmyslový výrobek)
  • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
  • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
  • průchodová
  • čistírenský vysévač | Počet: 1
  • moučný vysévač | Počet: 1 (torzo)
  • předvysévač | Počet: 1
   • autokap
   • spirokap
   • šnekový dopravník | Počet:
   • kapsový výtah | Počet:
   • AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevMatriky fary Černovice u Tábora
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrci&id=2622
    Datum citace internetového zdroje20.3.2017
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevMatriky fary Černovice u Tábora
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrci&id=2622
    Datum citace internetového zdroje20.3.2017
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje20.3.2017
    AutorSokA Pelhřimov
    Názevdokumenty OÚ Pelhřimov
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníinv.č.706, č.kartonu 206
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje20.3.2017

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    20.3.2017 18:52 uživatelem pepino

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 19.12.2018 07:46
    David Veverka (David Veverka) 18.12.2018 22:55
    Radomír Roup 9.6.2018 17:25
    doxa (Jan Škoda) 28.11.2018 12:23