V jdoucím mlýně nejsou pavučiny.
(německé přísloví)

Drahotův, Kazilův mlýn

Drahotův, Kazilův mlýn
374
115
Čistá
270 34
Rakovník
Čistá u Rakovníka
50° 1' 38.9'', 13° 32' 31.6''
Mlýniště bez mlýna
Druhý nejstarší mlýn v Čisté a zároveň druhý nejstarší mlýn na Javornici, doložený již k roku 1372, od pol. 17. stol. po téměř 200 let v držení rodu Kočků. Mlýnice a obytná budova zbořeny v roce 1980 a nahrazeny nepříliš pěknou novostavbou, z mlýna zbývá pouze sušárna chmele z roku 1928.
2 km západně od kostela sv. Václava v Čisté
Javornice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1372 Chotěbor, držitel Čisté prodává kapitule svatovítské mj. kmetčí dvory a dva mlýny v Čisté

1389 čisteckému faráři Rackovi vykázán  z mlýna Drahotova desátek 13 strychů žita a 4 slepice, mlynář je navíc povinen pracovat 5 dní do roka na farních polích

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1548 mlynář Martin, má za povinnost vydržovat sirotka Jandu

1620 mlynář Vít Růžička

Jan Janda

1630 dcera Dorota se zeťem Havlem

1653 ke Kateřině Růžičkové se přiženil Jan Kočka, hospodařil zde do roku 1673

1674 syn Pavel Kočka s manželkou Markétou, mlýn o dvojím složení s pilou oceněn na 665 kop grošů

měli 5 dětí

1713 mlýn s pilou a 3/4 lánu polí přebírá nejmladší syn Jiří Kočka

1713 Tereziánský katastr: Jiří Kočka, mlýn s pilou, nejvyšší roční výnos 70 gr., s manželkou Terezií navíc vlastní dům čp. 6 v Čisté

1729 umírá otec Pavel Kočka

1743 umírá Jiří Kočka, mlýn přebírá syn Ignác Kočka, mlýn oceněn na  773 zlatých

1763 syn Josef Kočka, mlýn oceněn na 815 zl.

po jeho smrti zůstalo 5 dětí, mlýn přebírá nejstarší syn Václav Kočka, oceněn na 1359 zl.

1810 mlýn o trojím složení s pilou, cihelnou, pecí a 16 jiter polí a 6 jiter lluk, komisionálně odhadnuto na 19.820 zl.

1831 Václav Kočka předává mlýn synu Josefovi

1837 Josef Kočka prodává mlýn, pilu a cihelnu Václavu a Anně Esrovým za 5200 zl.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1870 Esrovi nuceni prodat zadlužený mlýn Janu Ondráčkovi za 14.250 zl.

1873 mlýn převzal syn Václav Ondráček s manželkou za 5000 zl.

1911 majitel Ondřej Gros, mlýn přestavuje

zastaveno mletí pro strany, budovy nadále využívány k selskému hospodaření

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1914 František a Božena Suchých, vodní síly užívají jen k pohonu hospodářských strojů: 1 řezačky, 1 mlátičky a 1 šrotovníku

majitel Kodoň

1925 usedlost odhadnuta na 140.000 Kč

1928 Gebhart nechal postavit sušárnu chmele

Střihavka

poslední majitel  pekař František Kazil s manželkou. Bydlí však v Praze, kde vede živnost, v mlýně přebývá jen jeho starý otec a dcera  a několik zaměstnanců.

1937 neznámými pachateli v noci vypuštěn rybník nad mlýnem a odcizeno několi metrických centů ryb, spící obyvatelé mlýna nic nepostřehli

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1980 zbořen mlýn a obytná budova, poté zbořena ještě část hopodářských budov, ponechána jen sušárna chmele

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Janda
 • Růžička
 • Kočka
 • Eser
 • Ondráček
 • Gros

Historie mlýna také obsahuje:

1372 Chotěbor

1372-1389 Svatovítská kapitula

1389- fara v Čisté

1548 Martin

1620 Vít Růžička

Jan Janda

1630-1653 Havel Růžička

1653-1673 Jan Kočka

1674-1713 Pavel Kočka

1713-1743  Jiří Kočka

1743-1763 Ignác Kočka

1763- Josef Kočka

-1831 Václav Kočka,

1831-1837 Josef Kočka 

1837- 1870 Václav Eser

1870-1873 Jan Ondráček

1873-1911 Václav Ondráček

1911- Ondřej Gros

Kodoň 

1928 Gebhart

Střihavka

František Kazil

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  07 2018
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1674 dvojí složení
     1810 trojí složení
     1895 dvě složení
     Zaniklý
     • pila
     • jiné
     od 1674 u mlýna uváděna pila
     od 1810 u mlýna cihelna
     1914 (po ukončení mletí) voda pohání 1 řezačku, 1 mlátičku a 1 šrotovník
     • stavidlo
     • vantroky
     • rybník
     1895: mlýn Václava Ondráčka stojí po levé straně mlýnského potoka, který do nádržky vtéká a ze kterého voda přímo na vantroka, ketrá podél západní strany mlýna umístěna jsou, vede. Po pravé straně lednice, která s mlýnem souběžně stojí, je postavena pila. Zasazení normálního cejchu bylo provedeno 27. června 1895. Mlýn má dvě složení, poháněná dvěma vodními koly a pila jedním kolem na svrchní vodu. Přede mlýnem je nádržka, z níž vantroky voda na kola prostřednictvím stavidel se přivádí. Stavítko pro pilu je při dnu vantrok zřízeno v pravé postranici. Níže se nalézá v pravé postranici vantrokový přepadový splávek. Na konci vantrok v čelním bednění dvě stavidla. Přítok vody k mlýnské nádržce reguluje se stavidlem.
     1913 zhotoven přejezd přes jalový potok u mlýna z betonových 50 cm rour, tam kde se do té doby jezdívalo vodou, brodem.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1895 2 kola na svrchní vodu pro mlýn a 1 pro pilu
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1895 2 kola na svrchní vodu pro mlýn a 1 pro pilu
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorJaroslav Sklenář
     NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
     Rok vydání1997
     Místo vydáníČistá
     Další upřesněnís. 126-128
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJaroslav Sklenář
     NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
     Rok vydání1997
     Místo vydáníČistá
     Další upřesněnís. 126-128
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách I.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 104-105
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     17.7.2018 09:52 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 29.7.2018 14:12