Mlynáři v hubě učí táhnout línou herku.
(německé přísloví)

Nový, Žaloudkův, Pátkův, Bubeníčkův mlýn

Nový, Žaloudkův, Pátkův, Bubeníčkův mlýn
228
V Tišině
Kožlany
331 44
Plzeň-sever
Kožlany
50° 0' 41.1'', 13° 32' 32.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn vybudovaný kožlanskou obcí v roce 1713, na jeho stavbu bylo údajně použito zdivo rozebrané ze zřícenin hrádku Angerbach, 1747 odprodaný Josefu Žaloudkovi. Poslední majitel Václav Bubeníček byl příbuzným malíře Oty Bubeníčka, který zde rovněž pobýval. V 70. letech 20. stol. odprodáno ZV ROH Pozemních staveb Most k přeměně na rekreační zařízení, neodbornými stavebními zásahy byla přitom závažně poškozena statika budov.
3 km severně od kostela sv. Vavřince v Kožlanech
Javornice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1713 vystavěn kožlanskou obcí, při stavbě údajně využito zdivo, rozebrané z hrádku Angerbachu

1747 zadlužená obec nucena mlýn prodat Josefu Žaloudkovi za 635 zlatých, držitel povinen odvádět 24 zlatých činže a 24 strychů žita v zrně ročně

1841 majitel Jan Žaloudek

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1872 mlýn zasažen přívalovou vlnou při povodni, moho věcí odplaveno, dobytek utopen, mlýn zanesen bahnem

1885 Antonín Pátek

na mlýn se příženil Jan Frič, poslední mlynář

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1925 majitel Růžek, mlýn vyhořel

majitel Václav Bubeníček, příbuzný malíře Oty Bubeníčka, který sem rád zajížděl a maloval

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

70. léta 20. stol. zakoupeno ZV ROH Pozemních staveb Most ku zřízení rekreačního střediska, při neodborné adaptaci stavba poškozena

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Žaloudek
 • Pátek
 • Frič

Historie mlýna také obsahuje:

1713-1747 obec Kožlany

1747- Josef Žaloudek

1841 Jan Žaloudek

1885-1895 Antonín Pátek

Jan Frič

1925 Růžek

Václav Bubeníček

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • secesní
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Mlýnice a hospodářská budova uspořádány do U s polootevřeným dvorem
   ve štítě letopočet 1927 (datum přestavby)
   • pavlač, balkón
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1895: 3 složení a špičák
    • jez
    • náhon
    • rybník
    9. srpna 1895 provedeno vyměření a osazení cejchu. Mlýn má tři složení a špičák, které se ženou třemi vodními koly na svrchní vodu. Vantroka jsou 7 m dlouhá, 1,34 m široká a 1,04 hluboká a na konci bednění na společném prahu opatřená třemi průtokovými otvory. Jez v potoku Javornici, stojící kolmo na směr proudu, je pevný, přepadový a v den cejchování byl ve velmi chatrném stavu. Jez je ve hřebenu 17 m dlouhý a ve směru toku 9,6 m široký od záplavy počítaje. Při pravém konci hráze se v její patě nalézá potrubí při jehož počátku v líci hráze stojí stavítko.
    1925: Rybník u usedlosti slouží k choovu ryb a k nadržování vody na zavodňování. Pro odtok přebytečné vody slouží 16 m široký přepad. Pro vypuštění rybníka o výměře 0,325 ha slouží dvoukomorový pošerák, kterým odtéká voda do mlýnského náhonu.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1895: 3 kola na svrchní vodu
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1895: 3 kola na svrchní vodu
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJaroslav Sklenář
    NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
    Rok vydání1997
    Místo vydáníČistá
    Další upřesněnís. 135-136
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaroslav Sklenář
    NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
    Rok vydání1997
    Místo vydáníČistá
    Další upřesněnís. 135-136
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 115-116
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Vytvořeno

    18.7.2018 16:31 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 22.7.2018 08:53