Kde mlynáři a pekaři umírají hlady, musí být velká drahota.
(německé přísloví)

Hradecký, Zimmerhaklův mlýn

Hradecký, Zimmerhaklův mlýn
28
Hradecko
331 41
Plzeň-sever
Hradecko
50° 0' 26.1'', 13° 30' 52.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Původně panský mlýn ze 17. stol., v 2. pol. 19. stol. probíhal spor majitelů s obcí ohledně odběru vody z rybníka v obci nad mlýnem. 1898 v těsném sousedství mlýna navršen vysoký násep železnice Rakovník - Maldotice. Před rokem 1930 ukončen provoz, dnes slouží k rekreaci.
9oo m východně od kapličky v Hradecku
Hradecký potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Založen patrně v 17. stol.

1730 (Tereziánský katastr): v Hradecku na pronajatém panském mlýně o 1 kole a 1 stoupě na nestálé vodě 1 mlynář

1839 majitel Jan Vaňka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1876 Jan a Anna Zimmerhaklovi

1895 Josef Folka

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

kol. 1930 ukončeno mletí

majitelé:

Habada

rodina Přibylova

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Přibylovi prodávají býv. mlýn p. Holoubkovi

70. léta Holoubek prodává mlýn k rektreačním účelům

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vaňka
 • Zimmerhakl
 • Folka

Historie mlýna také obsahuje:

1839 Jan Vańka

1876 Josef Zimmerhakl

1895 Josef Folka

Habada

Přibyl

Holoubek


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Obytná mlýnice a hospodářský trakt v pravém úhlu
      Žádná položka není vyplněna
      1895 jedno složení
      Zaniklý
      • stoupa
      1730 stoupa
      • stavidlo
      • náhon
      • rybník
      9. září 1895 bylo provedeno cejchování vodního díla mlýna čp. 28 v Hradecku. Mlýn má jedno složení, hnané jedním kolem na svrchní vodu. V místě nad mlýnem na mlýnské strouze je stavítko, sloužící k tomu, aby přebytečná velká voda z Hradeckého rybníka ke mlýnu přitékající dle potřeby mohla být zahražena. Takto vzedmutá voda se přelévá kolmo přes cestu z Hradecka ke mlýnu vedoucí a dále přes luka. Na konci náhonu jsou vantroka 11,7 m dlouhá, 0,9 m široká a 1,5 m hluboká. Na konci vantrok v bednění je průtokový otvor.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1730 o 1 kole
      1895: 1 kolo na svrchní vodu
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1730 o 1 kole
      1895: 1 kolo na svrchní vodu
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 156 - 157
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 156 - 157
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      19.7.2018 11:04 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 22.7.2018 19:19