Mlynáři v hubě učí táhnout línou herku.
(německé přísloví)

Mihanzlouc, Střední mlýn; Mühlhansl, Mittelmühle

Mihanzlouc, Střední mlýn; Mühlhansl, Mittelmühle
30
část obce Mlýnec
Postřekov
34535
Domažlice
Postřekov
49° 27' 37.7'', 12° 48' 19.6''
Mlýniště bez mlýna
První zmínku o tomto mlýnu uvádí kronika obce Postřekov, kde se píše že v roce 1397 prodali tento mlýn vladykové Otovští. U středního mlýna byla i pila, která je uváděna od roku 1708 a hostinec.
Nejstarší zjištěný majitel byl do roku 1609 Partl Leberl, pak následují Zenefelsové a poté Langové až do roku 1945. Mlýn je osídlen a mele do roku 1951, poté je předán JZD a chátrá až do roku 1980 kdy je zbourán a na jeho místě postavena požární zbrojnice.
Mlýnecký potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínku o tomto mlýnu uvádí kronika obce Postřekov, kde se píše že v roce 1397 prodali tento mlýn vladykové Otovští. Nejstarší zjištěný majitel Partl Leberl prodal v roce 1609 mlýn Hannsi Zenefels za 540 kop míš. V roce 1670 pozůstalá vdova po Hannsi prodává mlýn synovi opět Hannsi za 320 kop míš. V roce 1684 kupuje Hanns další dvůr, později hostinec a připojuje ho k mlýnu. V této době byla u mlýna vybudována i pila, protože v roce 1708 prodává vdova Anna synu Janu Jiřímu mlýn, pilu a hostinec. Nejstarší jeho syn Pavel odchází 1737 na vandr a od té doby o něm už nikdo neslyšel. Jan Jiří umírá v roce 1743 a mlýn spravuje vdova Eva, čeká na syna Pavla až do roku 1753, ale pak prodává mlýn své dceři Anně a svému zeti Janu Josefovi Langovi. Poté následuje v roce 1787 František, pak syn Karel v roce 1821.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V roce 1848 přebírá mlýn syn Jiří Lang, pak Josef 1881 a po něm v roce 1908 opět Josef. 

Josef předává mlýn v roce 1936 Janu Langovi *1907. 

Poslední mlynář Jan *1907 působí ve mlýně do roku 1942, kdy je povolán jako němec na vojnu. Po dobu války pomáhají ve mlýně nasazení občané okupované Francie.

Po skončení války se Jan vrací do Mlýnce, kde na něj čeká manželka, která je češka a proto rodina nebyla odsunuta. Majetek jim byl ale zabaven, zestátněn. Do mlýna přichází osídlenec, Josef Marek se ženou Annou. Ti mlýn provozují a melou ještě v roce 1951. V roce 1960 přebírá mlýn JZD a používá ho jako sklady. Dochází k postupnému chátrání až v roce 1980 byla provedena demolice a na jeho místě postavena požární zbrojnice.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Leberl
 • Zenefels
 • Lang
 • Marek

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttp://www.portafontium.eu/
       Názevmatriky, kroniky, sčítání lidu
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttp://www.soaplzen.cz/soka-do
       Názevarchivy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Vytvořeno

       12.1.2019 22:50 uživatelem JanRez

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 17.1.2019 21:28