Plnit mouku do pytlů proti větru je bláznovství.
(německé přísloví)

Mlýneček, Mlýn sv. Jana, Klíčovský mlýn, Stallung, Müllerle

Mlýneček, Mlýn sv. Jana, Klíčovský mlýn, Stallung, Müllerle
12
Mrákov - Mlýneček
34401
Domažlice
Mrákov
49° 22' 30.1'', 12° 57' 18.6''
Mlýniště bez mlýna
Osadu Mlýneček najdeme 4 km jižně od Mrákova. Prvně je uvedena na mapě Josefínského vojenského mapování z let 1764–1768. Stadionové zde vystavěli mlýn a tři domy se stájemi pro panský dobytek, na což si prý tehdy velmi stěžovali majitelé pozemků – Chodové ze Starého Klíčova. Mlýneček měl 14 popisných čísel, žili zde přitom Češi i Němci, kteří ale vesnici po 2. světové válce opustili. Dnes mlýn neexistuje.
sever
Rybniční potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Prvně je uveden na mapě Josefínského vojenského mapování z let 1764–1768 jako Miller Löder. Stadionové zde vystavěli mlýn a tři domy se stájemi pro panský dobytek, na což si prý tehdy velmi stěžovali majitelé pozemků – Chodové ze Starého Klíčova. Podle staré pověsti vznikl kolem roku 1700. Na II. vojenském mapování – Františkově 1836-1852 jako Stallung - Mlejneček. Na skice a otisku stabilního katastru z roku 1838 spalná budova s jedním kolem, pravděpodobně původní mlýn přestavěný na pilu, ale písmena a značky se značně překrývají,  novější větší nespalná budova s dřevěným přístavkem a jedním kolem bude nově vystavěný mlýn, zakreslen i rybníček. Mlynářem je Johann Michael Beck *1813 Mlýneček.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

 1869 - mlynářem syn Johanna Michaela Becka Martin Beck *1842 Mlýneček, s rodinou, čeledínem, nádeníkem.

1880- Martin Beck *1842 Mlýneček, s manželkou, 5 syny a 2 dcerami

1890- Martin Beck *1842 Mlýneček, s manželkou, 5 syny a dcerou

1900-Martin Beck *1842 Mlýneček, s manželkou a dvěma syny

1910- mlynářem starší syn Martina Becka Karel Beck *1870 Mlýneček,  s manželkou a dcerou 

v držení mlynáře Becka

1921 - Karel Beck *1870 Mlýneček,  s manželkou a dcerou.

V Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uvedeno 1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.094, spád 4,1 m, normální výkon vodního díla 3,3 k.s., mlýn a elektrárna. Voda z Kapřího rybníka.  Podnikatel vodního díla: Karel Seidl. Předchozí mlynář neměl porod přeživšího syna a jeho dcera Theresia *1903 se provdala za Franze Seidla *1901, mlynář z roku 1930 Karel Seidl bude zřejmě jejich syn případně někdo z rodiny. Vzhledem k dosud „živým matrikám“ nelze upřesnit.

Po roce 1945 ještě krátkou dobu do odsunu žili němečtí a noví čeští obyvatelé mlýna v jednom domě společně. Následoval odsun německého obyvatelstva.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Na špatně čitelném leteckém snímku z roku 1949 jsou zřejmě ještě vidět zbytky mlýna bez střechy. Na snímku z roku 1950 již nejsou ani zbytky.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Původní budovy dávno nestojí, po II. světové válce byly postupně vystavěny současné objekty. Z mlýna zbývá část odtokového kanálu. Neexistuje ani rybníček nad mlýnem. Mlýn stával mezi současnou stodolou a domem.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Beck
 • Seidl

Historie mlýna také obsahuje:

Johann Michael Beck *1813

Martin Beck *1842

Karel Beck *1870

Franz Seidl *1901

Karel Seidl

Kronika obce Spálenec :  „ v okolí Spálence bylo několik mlýnů a váže se k nim legenda. Vypráví, že hrabě Wolf Maximilian von Lamingen, pán zdejšího Koutsko – Trhanovského panství, byl kolem roku 1700 při honu napaden medvědem, před kterým jej zachránili tři bratři rodným jménem Beck. Za tento statečný čin jim Lamingen splnil přání. Každý si mohl vystavět mlýn. A tak jeden stál pod názvem Draxelmühle ( Draxelmoos ) , druhý na samotě Stallung ( to je tento popisovaný mlýn ) a třetím byl Čertův mlýn. Ten stával poblíž obchodní cesty z Furth im Waldu (česky Brod nad Lesy) do Domažlic přibližně v místech dnešní hranice „

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
05 2019
  venkovský
  mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • výroba elektrické energie
     • odtokový kanál
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uvedeno 1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.094, spád 4,1 m, normální výkon vodního díla 3,3 k.s.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uvedeno 1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.094, spád 4,1 m, normální výkon vodního díla 3,3 k.s.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel
     Rok vydání1869-1921
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.lms.cuzk.cz/
     Názevletecký snímek
     Rok vydání1949
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.kontaminace.cenia.cz
     Názevletecký snímek
     Rok vydání1950
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     22.5.2019 12:16 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 15.9.2019 21:35