Daří se mu jako na mlýně.
(německé rčení)

mlýn Klepáček; Klappelmühle

mlýn Klepáček; Klappelmühle
54
Štokov
348 15
Tachov
Štokov
49° 51' 36.0'', 12° 37' 18.4''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál necelé 2 km od pramene Slatinného potoka, byl nejvýše položeným mlýnem na tomto potoce. Katastrálně spadal pod obec Štokov.
samota, asi 1,2 km severně od obce
Slatinný potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka o mlýnu je z roku 1637, kdy je zmiňován „mlýn nad vsí Štokovem“. Znovu je mlýn zapsán v urbáři panství Planá v roce 1641.

Mlynář musel nad mlýnem vybudovat rybník, zaznamenaný k roku 1713, aby mohl v potůčku zadržet dostatek vody pro pohon mlýna.

Tereziánský katastr uvádí v roce 1757 mlynáře Martina Nahrhafta.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V 70. letech 19. století zde hospodařil Johann Nahrhaft, který mlýn koupil od svého otce. Mlýn měl tehdy 2 složení a 2 vodní kola na horní vodu umístěná ve dvou oddělených budovách. To znamená, že druhá menší budova situovaná asi 100 m od mlýna sloužila jako samostatný (pomocný) mlýn.

V roce 1876 byl u mlýna osazen vodní cejch.

Dle sčítání obyvatel z roku 1910 vlastnil mlýn čp. 54 Johann Nahrhaft, který se na mlýně narodil v roce 1883.  S ním zde žila jeho manželka Johanna a syn Josef (narozen roku 1910). Mlynářským řemeslem se zabýval celý zbytek zdejší rodiny, bratr Anton a strýc rovněž Anton. Bydlel zde s nimi také otec mlynáře Georg Nahrhaft a matka Anna Marie.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Před rokem 1930 dochází ke změně majitelů, Nahrhaftové mlýn opustili a přichází sem rodina Himmelů. V roce 1930 je v soupise vodních děl ve Štokově čp. 54 uváděn Josef Himmel. Objekt byl evidován jako mlýn a pila.

Josef Himmel se rozhodl mlýn zmodernizovat. Projekt na osazení nové turbíny vypracovala firma Josefa Prokopa synové z Pardubic. K mlýnu byla přistavěna nová patrová lednice, do ní byla vložena nová spirální Francisova turbína a napojena na kovové potrubí přivádějící vodu z náhonu rozšířeného na rybníček. Kolaudace turbíny proběhla v roce 1932. Při ní bylo konstatováno, že turbína je instalována, avšak zařízení mlýna ani šindelky nebylo modernizováno.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Josef Himmel plánovanou modernizaci vybavení nedokončil, zabránil mu v tom odsun do Německa v roce 1945. O mlýn stojící o samotě nebyl mezi osídlenci zájem a zůstal neosídlený. V roce 1946 ho navštívil úřadník Fondu národní obnovy a ve zprávě uvedl, že mlýn stojí osamocen v lesích, majetek není nikým hlídán, a proto žádá o neprodlené zabezpečení objektu. Ve mlýně nalezl zařízení, které ohodnotil na 17 230 Kč. Zařízení bylo staré, prakticky z doby kolem roku 1876, kdy zde byl osazen cejch. K cennějšímu vybavení patřily pouze elektromotory, cirkulárka, hoblovka a turbína z roku 1932. Další revize proběhla v roce 1948, mlýn byl nalezen vyrabovaný, avšak zařízení se dochovalo. To bylo v roce 1949 úředně zlikvidováno a odvezeno do šrotu, kde za ně stát utržil 635 Kčs.

V roce 1946 požádal o opuštěný mlýn čp. 54, sousední objekt čp. 77 a blízké rybníčky nadpraporčík Václav Burda z Bolevce, který tehdy sloužil v Plané. Byl nadšený rybář a u mlýna chtěl zřídit sádky na pstruhy. Nechtěl však zemědělskou půdu a dobytek, který mu úředníci Fondu národní obnovy v rámci přídělu nutili. Požadované rybníčky mu však úředníci nepřidělili. Musel také čelit opakovanému rozkrádání mlýna. Nakonec Burda v roce 1948 z mlýna odešel, protože samotný mlýn bez požadovaných rybníčků pro něj neměl význam. Opuštěný mlýn se stal zdrojem stavebního materiálu a měnil se ve zříceninu.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Na leteckém snímku z roku 1958 jsou viditelné již jen obrysy obvodových zdí.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Nahrhaft
 • Himmel

Historie mlýna také obsahuje:

1757 Marton Nahrhaft

70. léta 19. st. Johann Nahrhaft

1910 Johann Nahrhaft, syn

1930 Josef Himmel

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    Zděná mlýnská budova z velkých kamenných kvádrů dosahujících na nárožích velikosti až 760 x 200 cm. Budova měly půdorys obdélníků o rozměrech 17 x 11 m. K severní straně přiléhala šindelka. Součástí usedlosti byly stodola, chlévy a stáje. Asi 100 m pod mlýnem byla další menší budova o rozměrech 11 x 7 m vyzděná opět z kamenných kvádrů. Byl tu druhý, pomocný mlýn tvořící součást mlýnské usedlosti čp. 54.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • šindelka
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – 2 kola na vrchní vodu, spád 5 m, výkony kol 2 a 2,4 HP.
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – 2 kola na vrchní vodu, spád 5 m, výkony kol 2 a 2,4 HP.
       Typturbína Francisova
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1932 – Francisova spirální turbína o spádu 11 m, hltnosti 70 l/s a výkonu 9 HP.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 35
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 35
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorZdeněk Procházka
       NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, Díl II – Levostranné přítoky Mže
       Rok vydání2017
       Místo vydáníDomažlice
       Další upřesněnístr. 119 - 121
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Historické mapy

       Plány - stavební a konstrukční

       Současné fotografie - exteriér

       Vytvořeno

       31.5.2019 09:33 uživatelem cestovatelka

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 26.6.2019 22:00