Mouka se má sypat z pytle, zato popel nabírat.
(německé přísloví)

Podhradní mlýn

Podhradní mlýn
Praha - Kunratice
14000
Hlavní město Praha
Kunratice
50° 1' 5.5'', 14° 28' 14.8''
Prameny doložené mlýniště
Mlýn zbudovaný současně s Novým hradem u Kunratic v roce 1412 pod nově zřízeným Dolním rybníkem. Sloužil patrně jen pro potřeby hradu, mlynář vykonával zároveň funkci vrátného. Zanikl patrně zároveň s hradem po jeho dobytí pražany v lednu 1421, poslední zbytky údajně odstraněny 1883.
1,4 km sz od kostela sv. Jakuba Většího v Kunraticích
Kunratický potok
volně přístupný

Obecná historie:

V roce 1411 si král Václav IV. objednal stavbu Nového hradu u Kunratic u mistra stavební hutě Hertvína z Nového Města Pražského. Stavbu řídil mistr Kříž ,který stavěl i Novoměstskou radnici na Karlově náměstí. Pracovalo se, asi ve dne v noci, nebot´v nasledujícím roce 1412, již zde král bydlel.Něco mu ale chybělo- rybník s malým mlýnem- pod hradem .Rybník se patrně nazýval "Královský". Jakub, označený jako "lamač kamene" měl vytvořit dílo- velký rybník s haltýřem,přímo pod hradem. Veškeré smlouvy, popisy, splácení dluhů až roku1429, se tudíž netýkají Dolnomlýnského rybníka ,ale zaniklého rybníka Královského přímo pod hradem, jehož hráz tam dodnes stojí.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1412 vybudován zároveň s Novým hradem

sloužil jen pro potřeby hradu, mlynář vykonával zároveň  funkci vrátného

leden 1421 po dobytí Nového hradu pražany patrně zanikl

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1883 poslední zbytky odstraněny

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • rybník
      1412 zároveň s mlýnem vybudován Dolní rybník (zvaný též Královský nebo Štičí) s 8 m vysokou hrází (4 m pod vodou a 4 m nad vodou)
      laserový snímek LIDAR ukázal dno Královského rybníka bez porostů a bahna je to sekané do skály. Byla to spíš vodní obrana, než klasický rybník, Královský rybník se táhl od hradu po Kunratickém potoce skoro do míst Dolního rybníka.
      Stavební huť z nového Města pražského 1411 smlouva na lámání kamene, dílovedoucí. architekt - rector operis Nivi castri - mistr HERVÍN praktická realizace stavbyvedoucí mistr Kříž, který stavěl i Novoměstskou radnici na Karlově náměstí. Smlouva na rybník královský 1412 Jakub " lamač kamenů" jacobus rupator, alias fractor lapidum se zavázal vystavět v prostoru mezi hradní ostrožnou a protějším kopcem (skálou) zřídit rybník Královský s haltýřem, objekt k zachování živých ulovených ryb, předepsaných parametrů při použití dostupné technologie . vylámání kamene ze dna budoucího rybníka- šířka hráze 30 loktů (0,60 cm = 17. 50 -18 metrů// výška hráze 9 loktů 5,40 m = 2 metry pod vodou, 3,5 metrů hradbu=hráz nad vodou -patrně s ochozem
      Budoval se Královský 1412 Archiv český 26 č. 1 s. 576 + další rybníky kolem Kunratic Dolní rozhodně je starý 1412 možná tam nebyl mlýn hned.
      Smlouvy a pohledávky za budování lámání kamene příkop před hradem + hráze a rybníky minimálně 2 rybníky = jeden pod hradem ,druhý nahoře proti proudu potoka
      vyplacení pohledávek až roku 1429! král něco asi uhradil patrně ten příkop před hradem 1411 /12 ,pak si objednal 1412 rybníky ,V říjnu 1412 tam už bydlel - prvá listina
      Archiv český 26 3 / č. 3 s. 576 - zdroj Robert Šimůnek
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Obrazy

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      14.6.2019 09:37 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna