Mlýn, který pořád klape, nedělá většinou mouku.
(německé přísloví)

Horní mlýn

Horní mlýn
30
Chudenín
34022
Klatovy
Chudenín
49° 17' 47.6'', 13° 6' 5.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pěkně dochovaný mlýn adaptovaný na bydlení. První zmínka pochází z roku 1649.
severní část
Chudenínská Úhlava
nepřístupný

Obecná historie:

O založení Chudenína je sepsaná listina z roku 1567, která byla uložena v Pocinovicích. Území, na němž byl založen Chudenín, bylo královské.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Letopočet 1649 na fasádě mlýna odkazuje na datum jeho založení.

1654 - Podle berní ruly bylo v Chudeníně 17 sedláků a jeden zahradník. Jedním ze sedláků byl i Leonhart Reusser při jehož hospodářství byl i mlýn s jedním kolem.  Mlýn velmi zbědovaný, protože vrchnost vodu, která na mlýn šla, do rybníka obrátila,“ uvádí berní rula.

1838 – skica a originální mapa stabilního katastru - nespalná budova obdélníkového tvaru s jedním kolem, kolmo na ni další nespalná budova ve tvaru písmene L,  majitelem Josef Rank ( špatně čitelné )

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Ottův slovník naučný z roku 1897, uvádí: „Chuděníno, chybně Chudiva (Chudiwa), ves v Čechách, hejtmanství Klatovy, okres a pošta Nýrsko, fara Červené Dřevo, 51domů, 388 obyvatel, kaple P. Marie (z roku 1834), jednotřídní škola, 2 pily, 3 mlýny a donedávna železné hamry.

1880 – mlynářem je Johann Grösl ( *1826 Chudenín )

1890 – mlynářem syn Johanna Grösla Josef Grösl ( *1862 Chudenín )

1900 - stále Josef Grösl ( *1862 Chudenín )

1910 – vdova po Josefu Gröslovi Franziska Grösl ( *1857 Schachten v Bavorsku )

 

Z Chudenína pocházel poslanec Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Republiky československé Wolfgang Zierhut. Mimo jiné byl i zakladatelem mlynářského družstva (Mühlengenossenschaft) v Chudeníně.  V letech první československé republiky měl Chudenín necelých sedmdesát domů, mezi nimiž se našlo i několik větších selských usedlostí. Většina obyvatel byla německé národnosti. Na katastru obce bylo pět mlýnů, dvě menší elektrárny a dvě pily.

1921 – mlynářem je Wenzl Kolař ( *1858 Stožice ), majitelem Elektrizitäts – u.Mühlgenossenschaft

1930 – Seznam vodních děl Republiky československé v roce 1930 uvádí: Chodská Úhlava – Chudenín 30 – Mühlengesselschaft – mlýn a elektrárna – 1 turbina Francis – 0,180-6,1-11.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1992 -  Budova čp. 30 - bývalý mlýn - byla vrácena obci jako historická budova a následně byla prodána.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Grösl
 • Kolař
 • Rank
 • Reusser

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
dochován bez větších přestaveb
09 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • baroko do roku 1800
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  zděná
  jednopatrový
  • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • drobné sakrální památky
    Žádná položka není vyplněna
    Nezjištěn
    • výroba elektrické energie
    • stavidlo
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • most, propustek
    • turbínový domek
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popis1930 – Seznam vodních děl Republiky československé v roce 1930 uvádí: Chodská Úhlava – Chudenín 30 – Mühlengesselschaft – mlýn a elektrárna – 1 turbina Francis – 0,180-6,1-11.
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popis1930 – Seznam vodních děl Republiky československé v roce 1930 uvádí: Chodská Úhlava – Chudenín 30 – Mühlengesselschaft – mlýn a elektrárna – 1 turbina Francis – 0,180-6,1-11.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel
    Rok vydání1880-1921
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel
    Rok vydání1880-1921
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.kontaminace.cenia.cz
    Názevletecký snímek
    Rok vydání1949
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    6.9.2019 21:09 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 14.9.2019 21:37