Nerad bych vyměnil svůj mlýn.
(anglické rčení)

Dolní mlýn; Waffenhammer

Dolní mlýn; Waffenhammer
32
Chudenín
34022
Klatovy
Chudenín
49° 17' 52.4'', 13° 6' 11.2''
Mlýniště bez mlýna
Informace o domě č.p. 32 jsou dohledány od roku 1728. Pracoval jako zbrojní hamr, mlýn, pila, elektrárna. Zbouraný po roce 1945.
sever
Chodská Úhlava
volně přístupný

Obecná historie:

O založení Chudenína je sepsaná listina z roku 1567, která byla uložena v Pocinovicích. Území, na němž byl založen Chudenín, bylo královské.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Informace o domě č.p. 32 jsou dohledány od roku 1728. V Chudeníně byl původně pouze jeden rybník, jehož vody poháněly Dolní mlýn.  

1838 – na originální mapě stabilního katastru je jedna obdélníková nespalná budova s jedním kolem a jedna spalná obdélníková budova s jedním kolem, majitelem Andreas Beil, označeno názvem Waffenhammer. 
Původně potok netekl přes Chudenín. Protože byly dobré terénní podmínky, tak se vybudoval kanál z původního toku, který byl veden od západu při cestě od Fleků. Na začátku Chudenína byl uhnut vlevo, kde jeho vody poháněly mlýn a později i pilu, procházel těsně nad vsí až do Hořejšího mlýna, kde byly vybudovány vantroky. Odtud pokračoval k pile a hamru, kde se stočil vpravo do rybníka. Voda z rybníka poháněla Dolní mlýn. Odtok z rybníka byl napojen na Chudenínský potok. Pro regulaci množství přitékající vody na Hořejší mlýn byla vybudována odbočka u lesíka. Voda byla odváděna přes splav za školou a následně byla vedena pod dolní částí Chudenína a napojena na Chudenínský rybník. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Ottův slovník naučný z roku 1897, uvádí: „Chuděníno, chybně Chudiva (Chudiwa), ves v Čechách, hejtmanství Klatovy, okres a pošta Nýrsko, fara Červené Dřevo, 51 domů, 388 obyvatel, kaple P. Marie (z roku 1834), jednotřídní škola, 2 pily, 3 mlýny a donedávna železné hamry.

Sčítání obyvatel v letech 1880 i 1890 uvádí jako mlynáře Andrease Baierla ( *1828 )
V roce 1900 je mlynářem Josef Baierl ( *1865 ).

Z Chudenína pocházel poslanec Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Republiky československé Wolfgang Zierhut. Mimo jiné byl i zakladatelem mlynářského družstva (Mühlengenossenschaft) v Chudeníně. 
V letech první československé republiky měl Chudenín necelých sedmdesát domů, mezi nimiž se našlo i několik větších selských usedlostí. Většina obyvatel byla německé národnosti. Na katastru obce bylo pět mlýnů, dvě menší elektrárny a dvě pily.

Sčítání obyvatel v roce 1921 – Andreas Baierl ( *1895 ) a Josef Wesselak ( *1881 ).

1930 – Seznam vodních děl republiky Československé v roce 1930 uvádí: Chodská Úhlava – Chudenín 32 – Ondřej Baierl – mlýn, pila a elektrárna – 3 kola na svrchní vodu – 0,145-3,4-4,2.

Zbouraný po roce 1945. Následně bylo č.p. 32 přiděleno nově vystavěné budově.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Baierl
 • Wesselak

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • výroba elektrické energie
      • hamr
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – Seznam vodních děl republiky Československé v roce 1930 uvádí: Chodská Úhlava – Chudenín 32 – Ondřej Baierl – mlýn, pila a elektrárna – 3 kola na svrchní vodu – 0,145-3,4-4,2.
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – Seznam vodních děl republiky Československé v roce 1930 uvádí: Chodská Úhlava – Chudenín 32 – Ondřej Baierl – mlýn, pila a elektrárna – 3 kola na svrchní vodu – 0,145-3,4-4,2.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo veřejných prací
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníSešit 11
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo veřejných prací
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníSešit 11
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorwww.portafontium.eu
       Názevsčítání obyvatel, matriky
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - vodní dílo

       Vytvořeno

       13.11.2019 11:00 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 3.12.2019 22:11