Multum farris habet qui cuncta obstruit ora.
(latinské přísloví)

Dražský mlýn; Drathmühle Trothmühle, Tradtmühle, Trottmühle

Dražský mlýn; Drathmühle Trothmühle, Tradtmühle, Trottmühle
34
Bor
348 02
Tachov
Bor u Tachova
49° 42' 21.3'', 12° 46' 15.2''
Mlýniště bez mlýna
Původem starý mlýn stával na jižním okraji Boru v blízkosti dnešních rybích sádek. Koncem 19. století ho borská vrchnost přeměnila na byty pro správce a zaměstnance vrchnostenských sádek.
jižní okraj obce
Mlýnecký potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší zmínka o mlýnu je z roku 1480, tehdy o něm bylo referováno jako o Bláhově mlýnu (Blahow mlyn).

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V matrikách obce Stráž se v roce 1600 objevuje zmínka o Tradmühle.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 uvádí mlynáře na Dratmühl Jacoba Störkehla, věk 38 roků, a jeho manželku Barbaru starou 31 roků.

V berní rule z roku 1654 byl zapsán mlynář Jan Rypper.

V roce 1716 hospodařil na mlýně Thomas Payer (Bayer).

V matrikách obce Stráž je k roku 1721 zaznamenán jako mlýn o dvou kolech.

V roce 1808 zde byl usazen Petr Bayer. Dalším byl Johann Bayer s manželkou Evou, rozenou Hellerovou ze Stráže.

V okolí Drážského mlýna byly zřízeny vrchnostenské sádky, které jsou zakreslené již na mapě stabilního katastru z roku 1838, na kterých je mlýn zanesen s názvem Dradtmühle.

Posledním z rodu Bayerů na zdejším byl Josef Bayer, syn Johanna Bayera, s manželkou Rosalií.  Ten je uváděn také ve stabilním katastru k roku 1838. Jeho život skončil tragicky. Dne 28. 8. 1840 byl nalezen mrtev v prostoru mezi mlýnem a rybníkem dnes nazývaným Tažný (tehdy Schlepka). Zemřel v důsledku vykrvácení způsobeném střelnou ránou z pušky, bylo mu 55 roků a 9 měsíců. Neprokázalo se, zda se jednalo o vraždu, sebevraždu nebo nešťastnou náhodu.

Krátce po smrti mlynáře Josefa Bayera přešel mlýn do majetku borských Löwensteinů

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Nájemcem mlýna se stal Franz Friedl (narozen 1821 v Boru), který byl nemanželským synem Anny Friedlové, panské služebné na borském zámku. Po matce zdědil mlynářskou krev, Anna byla dcerou mlynářského mistra Franze Friedla z Kečovského mlýna u Prostiboře. V období 1854 – 1860 se mu na mlýně narodili synové Franz Xaver, Johann Alois, Anton a Alois.

Na mapě III. vojenského mapování je mlýn zobrazen s názvem Drahtmühle.

Sčítání obyvatel z roku 1880 zaznamenalo na mlýně Franze Friedla (1821) s manželkou Annou (1830) a synem Johannem (1856). Další syn Anton (asi 1858) byl v té době vojákem v Bosně. V hospodářství mlýna byli 2 valaši, 2 krávy, 2 jalovice a 1 prase.

V roce 1895 byly u mlýna založeny další rybí sádky, které byly na svou dobu moderní. Budovy mlýna byly upraveny pro správce a zaměstnance sádek. Od začátku 20. století byl názvem Trottmühle označován soubor 3 budov u rybích sádek, které měly čísla popisná 282, 283 a 284. Bydleli zde vrchnostenští porybní a zaměstnanci sádek.

Dle vodní knihy byl mlýn zrušen před rokem 1929.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Budovy na leteckém snímku z roku 1946 již nebyly mlýnem, byly přestavěny pro účely rybích sádek nacházejících se v jejich bezprostřední blízkosti.

Události
 • Zánik budovy mlýna

V místech, kde stával mlýn, stojí objekt mladšího původu, který je opuštěný a ve špatném stavu. Za ním se nachází bývalý mlýnský rybník s betonovou komorou a propustí, které mohly být součástí zaniklého mlýna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Störkehl
 • Rypper
 • Bayer
 • Friedl

Historie mlýna také obsahuje:

1651 Jacob Störkehl

1654 Jan Rypper

1716 Thomas Payer (Bayer)

1808 Petr Bayer

Johann Bayer

? – 1840 Josef Bayer

před 1854 Franz Friedl, nájemce, mlýn v majetku vrchnosti Löwenstein

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    Dle zakreslení ve stabilním katastru zděná obdélníková budova se 2 vodními koly na západní straně. Na přiléhal další zděný objekt a následně dřevěný objekt. Východní stranu dvora tvořily dvě hospodářské budovy ze spalného materiálu.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • jiné
      Před rokem 1838 byly u mlýna zřízeny vrchnostenské rybí sádky.
      • rybník
      Mlýn stál pod hrází rybníka.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesnění256 – 257
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesnění256 – 257
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik západních Čech
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované matriky, Bor (TC) – římskokatolická farnost
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/bor-tc?language=de
      Datum citace internetového zdroje15. 11. 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      15.11.2019 10:15 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 15.11.2019 19:16