Nelze udržet mouku v ústech a foukat.
(německé přísloví)

Souměřský mlýn; Zummernmühle, Altmühle, Dorfmühle

Souměřský mlýn; Zummernmühle, Altmühle, Dorfmühle
23
Souměř
348 02
Tachov
Souměř
49° 40' 43.9'', 12° 45' 21.2''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stával na severozápadním okraji obce Souměř, vlevo od silnice do Muckova. Byl nejstarším mlýnem na území obce Souměř.
severozápadní okraj obce
Úhlavka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1651 – mlynář Nicolas Franck (26 let) s manželkou Margarethou a syny Mathiasem a Hanslem. Tento mlynář je uveden také v berní rule z roku 1654, podle které byl také zahradníkem – čtvrtláníkem, vlastnil 4 strychy rolí, 2 krávy, 6 jalovic, 1 ovci a 3 prasata.

V 18. a 19. století byl mlýn v držbě mlynářské rodiny Himmelů. 1700 – Georg Himmel, 1737 následoval Kilian Himmel, další byl v roce 1743 Michael Himmel a 1779 Josef Himmel.

V roce 1838 je ve stabilním katastru uváděn Josef Himmel. Za manželku měl Evu, rozenou Maschka (Machka) ze Souměře čp. 1. Mlýn předal svému synovi Wenzlovi.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Wenzl Himmel se oženil s Elisabeth Angermann, původem z obce Labuť. V srpnu 1849 při narození jejich syna Josefa je Wenzl Himmel v matričním zápisem uváděn již jako mlynář.

Sčítání obyvatel v roce 1869 – Wenzl Himmel (narozen 1817) s manželkou Elisabethou (1830), na mlýně již pracoval jejich nejstarší syn Josef (1849), žily zde další jejich děti Margaretha (1852), Georg (1856), Andreas (1858), Wenzl (1862) a Barbara (1867).

Sčítání obyvatel 1880 – mlynář Wenzl Himmel byl již mrtev, na mlýně hospodařil syn Josef Himmel s manželkou Marií (narozena 1856 v Rákově) a prvorozeným synem Andreasem (1877). Na mlýně žil příbuzný, patrně Josefův strýc, jménem taky Josef Himmel s manželkou Magdalenou a dětmi Susanou, Josefem, Margarethou, Johannem, Georgem a Franzem. Živý inventář obsahoval 2 krávy, 2 voli a 3 prasata. Mlýn pohánělo 1 vodní kolo na vrchní vodu o průměru 4,10 m.

Josef Himmel zemřel již v roce 1897 ve věku 48 roků, dalším mlynářem se stal jeho syn Andreas.

V roce 1907 byl u mlýna zasazen vodní cejch s iniciálami A. H., mlynářem, byl tehdy již Josefův syn Andreas Himmel. V tomto roce bylo staré vodní kolo nahrazeno novým, menším o průměru 3,9 m.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Soupis vodních děl z roku 1930 uvádí Marianu Himmelovou, snad vdovu po Andreasu Himmelovi.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Posledními majiteli před odsunem byli Josef a Marie Himmelovi. Obytná a zemědělská část mlýna byla přidělena Dolejšímu z Hrazánek, ten se však pro nemoc manželky usedlosti v roce 1949 vzdal. V únoru 1949 byla usedlost předána zemědělskému podníku s názvem Československé státní statky, národní podnik, statek Velké Dvorce. V předávacím protokolu bylo popsáno, co statky převzaly: obytná budova s bývalým mlýnem pokrytá pálenými taškami dobrém stavu, stodola, klenutá stáj pro 13 kusů dobytka, kolna a chlévy pro prasata a stará stáj z lomového kamene, 4 krávy, 2 jalovice, 2 býčky, 1 tele, 8,71 ha pozemků, elektromotor, 2 selské vozy, zásoby obilí a brambor v hodnotě 5 693 Kčs. Zařízení mlýna nebylo uvedeno, patrně bylo zastaralé.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn byl zbořen kolem roku 1960, z celé usedlosti zůstala stát pouze stodola.

Události
 • Zánik budovy mlýna

V noci z 1. na 2. ledna 2004 vypukl ve stodole požár, tím zanikla i tato poslední budova z mlýnské usedlosti. Na místě mlýnské usedlosti na okraji vsi Souměř se dnes nachází oplocená zatravněná plocha.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Franck
 • Himmel

Historie mlýna také obsahuje:

1651 Nicolas Franck

1700 Georg Himmel

1737 Kilian Himmel

1743 Michael Himmel

1779 Josef Himmel

1838 Josef Himmel

1849 Wenzl Himmel

1880 – 1897 Josef Himmel

1897 Andreas Himmel

1930 Mariana Himmelová

? – 1945 Josef a Marie Himmelovi

1945 – 1949 Václav Dolejší – dosídlenec

1949 – 1960 Státní statek Velké Dvorce

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    Zděná budovy s mansardovou vestavbou, střecha pokrytá pálenými taškami. Lednice s vodním kolem byla na západní straně budovy, kde byla rovněž mlýnice. Východní část směrem k silnici sloužila k bydlení. Na jihu přiléhala k budově mlýna dřevěná stavba sloužící k hospodářským účelům.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       Nad mlýnem byl náhon rozšířen do akumulační nádržky.
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 4 m, výkon 3,4 HP.
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 4 m, výkon 3,4 HP.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 14
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 14
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
       NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
       Rok vydání2019
       Místo vydáníDomažlice
       Další upřesněnístr. 148 - 149
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorInternet, Porta Fontium
       NázevSbírka matrik západních Čech
       Rok vydání
       Místo vydáníStátní archiv v Plzni
       Další upřesněníDigitalivované matriky – římskokatolická farnost Stráž
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/straz?order=title&sort=desc
       Datum citace internetového zdroje18. 11. 2019

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - vodní dílo

       Vytvořeno

       18.11.2019 17:38 uživatelem cestovatelka

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 22.11.2019 16:31