Suchý duben zastavuje mlýny.
(německá pranostika)

Buschmühle

Buschmühle
012E
43
Nová Ves
47112
Česká Lípa
Volfartická Nová Ves
50° 45' 0.7'', 14° 27' 16.9''
Mlýniště bez mlýna
Budova bývalého mlýna zvaného Buschmühle stála v lese severně od Nové Vsi, na levé straně bezejmenného potoka, který je levostranným přítokem potoka Libchava. Dnes na jejím místě stojí rekreační objekt.
samota, asi 850 severovýchodně od autobusové zastávky v obci Nová Ves
bezejmenný vodní tok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je spojen s místním mlynářským rodem Hofmannů. V 2. polovině 18. století provozoval mlýn Anton Hofmann s manželkou Veronikou, rozenou Blumtritt z Nové Vsi. Dospělého věku se dožily jejich děti Anton, dědic mlýna,  Veronika, Anna Maria, Rosalie a Johanna.

Začátkem 19. století  převzal mlýn syn předešlého, rovněž Anton, s manželkou Theresií rozenou Schön, původem z Nové Vsi. Dle matriky obce  se jim na mlýně postupně narodily dětí Marie Anna (červen 1805), Marie Johanna (říjen 1806), Anna Franziska (únor 1808),  Anton (červenec 1809), Marie Franziska (duben 1812) a Franz Xaver (březen 1815).  Na mlýně žila také Antonova sestra Rosalie s manželem Josephem Schlöglem, a dále neprovdaná sestra Johanna.

Anton Hofmann zemřel kolem roku 1843, od tohoto roku je v matrikách jako mlynářský mistr v čp. 43 uváděn jeho syn Franz Xaver Hofmann.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Franz Hofmann se narodil v březnu 1815 jako nejmladší dítě Antona a Theresie Hofmannových, mlýn převzal kolem roku 1843 a provozoval ho až do své smrti v roce 1871. Jeho starší bratr Anton (1809) zemřel v dětském věku. Franz měl za manželku Franzisku, rozenou Grötschel, dceru pekařského mistra Augustina Grötschela ze Žandova.  Postupně se jim narodily děti Marie  Franziska (1843), Franziska  (1845),  Franz Xaver (1847), Marie Anna (1849), Amalia (1851), Augustin (1854), Emilia (1856), Karl (1858), Mathilde (červenec 1860), a Eduard (říjen 1863). Franz Hofmann zemřel 5. 9. 1871 ve věku 56 roků na zánět mozku. Vdova Franziska ho přežila o necelých 5 roků, zemřela v březnu 1876 ve věku 59 roků. Jako příčina jejího úmrtí je zapsána nehoda – pád do mlýnského náhonu.

Mlýn převzal mladší Franzův syn Augustin Hofmann, narozený 8. 3. 1854. Ten se v únoru 1879 oženil s Marií Theresií, rozenou Piesche z Volfartic čp. 124. Syn Augustin se manželům narodil v červnu 1880. Augustin Hofmann starší byl posledním mlynářem na tomto mlýně.

Současně byl jako mládek na mlýně čp. 43 uváděn Augustinův starší bratr Franz. Ten si za partnerku vybral Wilhelminu Krause z Nové Vsi. Jejich první 3 děti, Anna (1867), Berta (1869) a Franz (1872) se jim narodily jako nemanželské,. Franz Hofmann všechny 3 děti úředně uznal a v říjnu 1873 se s Wilhelminou oženil. Následovaly další děti narozené již v manželství, Emil (1874), Karl (1876), Mathilde (1878), Marie (1880), Fridolin (1882) a Richard (1887).  Franz s Wilhelminou nebydleli ve mlýně čp. 43, jako místo jejich pobytu je uváděna Nová Ves čp. 65,  Franz na práci do mlýna svého bratra docházel. Jejich synové se v dospělosti vesměs živili broušením skla v okolních brusírnách.

Začátkem 20. století zde přestala být mlynářská živnost provozována. V matričním zápise o sňatku Augustina Hofmanna ml., který se narodil v roce 1880, s Bertou Hötzel z Nové Vsi čp. 39, je uvedeno, že Augustin pracoval jako mládek na mlýně ve Volfarticích. Další zápisy o mlýně v Nové Vsi čp. 43 se už později v souvislosti s mlynářským řemeslem neobjevují.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Budova mlýna byla zbourána začátkem 60. let. 20. století, na leteckém snímku z roku 1963 je vidět místo po zbourané budově. Na základech původní mlýnské budovy byl postaven dnešní rekreační objekt č ev. č. 12.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Na místě bývalého mlýna stojí rekreační objekt ze 60. let 20. století s ev. č. 12. Obě hospodářské budovy patřící ke mlýny byly také změněy na rekreační stavení, jsou evidovány pod ev. 11  a čp. 344. U budovy čp. 344 se dochovaly původní vstupní dveře.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hofmann

Historie mlýna také obsahuje:

2. pol.18. st. Anton Hofmann st.

zač. 19. st. Anton Hofmann ml.

asi 1843 – 1871 Franz Xaver Hofmann

1871 - ? Augustin Hofmann

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  02 2020
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    přízemní
    Dle zobrazení ve stabilním katastru se jednalo o obdélnou budovu ze spalného materiálu s lednicí na severozápadní straně. U mlýna byli dvě rovněž dřevěné hospodářské budovy.
    • dveře
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     • odtokový kanál
     • lednice
     Ve vzdálenosti asi 100 m nad mlýnem byla akumulační nádržka. Z ní vedl náhon do lednice umístěné na severozápadní straně budovy. Pro zvýšení spádového rozdílu byl nad mlýnem pro náhon nasypán umělý val. Krátký odtok tekl po pozemku pod mlýnem a ústil do potoka.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Rok vydání
      Místo vydáníLitoměřice
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované matriky obcí Volfartice a Nová Ves
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje14. 2. 2020
      AutorInternet
      NázevStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Rok vydání
      Místo vydáníLitoměřice
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované matriky obcí Volfartice a Nová Ves
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje14. 2. 2020

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      14.2.2020 10:00 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 15.2.2020 08:44