Ve mlýně je nejlepší to, že pytle nemohou mluvit.
(německé přísloví)

Hořejší mlýn

Hořejší mlýn
4
Mítov
33563
Plzeň-jih
Mítov
49° 35' 25.0'', 13° 40' 31.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Horní mlýn v Mítově, připomínaný k roku 1752, mlýnice přiléhajíci k lednici dnes ubourána. U mlýna pozoruhodná hrázděná stodola v anglickém stylu z roku 1885.
600 m jv od kaple sv. Václava v Mítově
Mítovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1752 Václav Šrámek, mlynář platí z mlýna dvakrát ročně 25 zlatých pozemkového úroku.

1773 Matěj Šrámek

1848 na mlýn se přiženil Vincenc Skalička z Březnicka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1873 Václav Skalička (Skalický, + 1920), 1870-1874 starostou obce, angažoval se ve sporu se spálenopoříčským velkostatkem o pastviny, jako buřič potrestán 4 týdny vězení.

1885 ve mlýně vypukl požár, který zničil starý chlév a stodolu, oheň údajně založil soused Soubusta z Mitrovic. Václav Skalička-Skalický vystavěl nový chlév a stodolu.

1896 ukončen provoz mlýna.

1898 vyvazovací řízení, dosaženo smírné dohody, Václav Skalický má velkostatku zapravit 300 zl. za výmaz povinností mlýna a 60 zl. jako kupní cenu za rybník.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1924 vdova Anna Skalická si vzala Jana Sedláčka, zedníka z Mitrovic, mlýn údajně již 28 let nemele, nádržka a mlýnice jsou zpustlé, staré české složení rozbité a nefunkční.

1925 mlýn poškozen povodní, obytnou část postavil Jan Sedláček znovu.

1934 Josef Fast, mlýn obnoven, nádrž opět napuštěna, instalována turbína.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Skalička
 • Fast

Historie mlýna také obsahuje:

1838 Vincenc Skalička

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  02 2020
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • moderní 1920 – 1945
  zděná
  přízemní
  Přestavěn po povodni 1926.
  Mlýnice ubourána.
  • zdobený zděný štít
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • prostup pro hřídel vodního kola
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   1896 staré české složení již nefunkční
   • rybník
   • lednice
   • turbínový domek
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Výrobce
   Popisinstalována 1934, hltnost 170 l/s
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   AutorVendula Hnojská
   NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
   Rok vydání2011
   Místo vydáníBlovice
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorVendula Hnojská
   NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
   Rok vydání2011
   Místo vydáníBlovice
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Vytvořeno

   23.2.2020 23:29 uživatelem doxa (Jan Škoda)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 29.2.2020 08:08