Protože je mlýn v chodu, musí se nasypat.
(německé přísloví)

Podkováňský mlýn

Podkováňský mlýn
20
Kováň - Podkováň
29426
Mladá Boleslav
Kováň
50° 25' 9.2'', 14° 46' 52.1''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stával v Podkováni, v hlubokém údolí Střenického potoka pod silnicí směřující z Kovance do Kováně. Na jeho místě dnes stojí novější budova se shodným čp. 20, která slouží jako bytový dům.
areál pivovaru v Podkováni
Strenický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Od roku 1541 bylo Kováňské panství součástí velkostatku Sovínky, který patřil nejprve Janu a později Václavu Hrzánovi z Harasova. Po bitvě na Bílé hoře byl v roce 1623 velkostatek Václavu Hrzánovi zkonfiskován a prodán Petrovi Fuchsovi z Vramholzu. Ve smlouvě o prodeji z roku 1623 jsou jako součást uváděny „mlejny nájemní a poplatní“. Jednalo se o mlýny Podčejk a Podkováň.

V roce 1768 držel mlýn dědičně mlynář Pavel Honzů. V roce 1789 předal mlýn svému synovi Václavovi Honzů za 200 kop míšenských.

V roce 1802 držel mlýn František Mřeně, které prodal po pěti letech dědičné držení mlýna Jiřímu a Barboře Čermákovým, mlynářům z Kopidlna. Od nich pak koupil mlýn Jan Kříž, který však zemřel již ve věku 49 roků a mlýn zdědil jeho nezletilý syn Václav Kříž. Ten za pomoci poručníka, mšenského měšťana Jana Janatky, mlýn v roce 1814 prodal. Kupujícím byl František Pitter, který ho koupil pro svoji dceru Barbaru a zetě Františka Obsta za 3 300 zlatých. Již po třech letech se opět změnil majitel. Stal se jím v roce 1817 Antonín Jaroš s manželkou Marií. Ti zde hospodařili pouze 2 roky a v roce 1819 prodali mlýn Janu Gregorovi za 5 350 zlatých. Jan Gregor zde pak hospodařilo s manželkou Marií.

Ke mlýnu patřila zahrada a palouk o celkové výměře 29 čtverečních sáhů. Mlynář platil nájem 2x do roka vždy 7 zl. a 30 krejcarů a 10 strychů žita, a to o sv. Jiří a o sv. Havlu. Dále musel dodat jeden věrtel švestek a měl povinnost zadarmo šrotovat slad pro podkováňský pivovar, který patřil vrchnosti. Za to obdržel za každou várku dvanácti sudů půl vědra piva pro vlastní potřebu (31 litrů), které musel spotřeboval pouze ve mlýně a nesměl ho prodávat dál, jinak mu hrozila pokuta. Dále musel nechat téci vodu do pivovaru a haltýřů a zde také ohlídat ryby. Údržbu mlýnského náhonu a dovoz mlýnských kamenů prováděl mlynář na svůj náklad, za tuto službu mu vrchnost vždy na sv. Havla vyplatila 5 zlatých.

V roce 1834 předal Jan Gregor mlýn svému synu Štěpánovi za dohodnutou cenu 800 zlatých. Štěpán Gregor hospodařil na mlýně s manželkou Annou 11 roků a v roce 1845 ho prodali za 4 000 zlatých Františkovi Čížkovi a jeho manželce Tereze, kteří sem přišli z Mladé Boleslavi. Čížkovi provozovali mlýn jen 3 roky do roku 1848.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od roku 1848 hospodařil na mlýně Václav Jelínek, po něm jeho syn Josef.

V roce 1864 koupil mlýn Václav Pavel Kleinert z Mašova, který za něj zaplatil 12 560 zlatých.

V roce 1881 se mlýn stal součástí firmy Společný pivovar a sladovna v Podkování a byl pivovarem využíván pro mletí sladu.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Pivovar nakupoval slad od speciálních sladoven a ukončil mletí sladu v bývalém mlýně. Z tohoto důvodu v roce 1937 nechal pivovar vyklidit zařízení mlýna a uvolněné prostory byly přestavěny pro bydlení.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V 80. letech 20. století byla budova bývalého mlýna opuštěná. V roce 1987 nechalo vedení pivovaru budovu mlýna zbourat a na jejím místě byl postaven nový bytový dům pro zaměstnance pivovaru. Náhon byl zasypán.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Honzů
 • Mřeně
 • Čermák
 • Kříž
 • Obst
 • Jaroš
 • Gregor
 • Čížek
 • Jelínek
 • Kleinert

Historie mlýna také obsahuje:

1768 Pavel Honzů

1789 Václav Honzů

1802 – 1807 František Mřeně

1807 Jiří Čermák

Jan Kříž

Václav Kříž

1814 – 1817 František Pitter pro zetě Františka Obsta

1817 – 1819 Antonín Jaroš

1819 – 1834 Jan Gregor

1834 – 1845 Štěpán Gregor

1845 – 1848 František Čížek

1848 Václav Jelínek

Josef Jelínek

1864 Václav Pavel Kleinert

1881 společnost Společný pivovar a sladovna v Podkováni

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2020
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    Dle vyobrazení na mapách stabilního katastru zděná budova obdélníkového půdorysu.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • odtokový kanál
      Náhon ke mlýnu měl délku 400 m, začínal u menšího jezu na Strenickém potoce, místy musel být vytesán do skály. Byl vyzděn pískovcovými kameny.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisMlýn měl 2 kola na vrchní vodu.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisMlýn měl 2 kola na vrchní vodu.
      Typturbína bez specifikace
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisVe 20. století byla vodní kola nahrazena turbínou (bez bližší specifikace).
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorVáclav Šolc
      NázevMlýny na Strenickém potoce
      Rok vydání2017
      Místo vydáníTurnov
      Další upřesněnístr. 31 - 35
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVáclav Šolc
      NázevMlýny na Strenickém potoce
      Rok vydání2017
      Místo vydáníTurnov
      Další upřesněnístr. 31 - 35
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      24.3.2020 14:09 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 25.3.2020 20:51