Vysněné zrno nedává mouku.
(francké přísloví)

News