Fouká svou mouku do větru.
(německé rčení)

Poznáváme vodní mlýny