Neklidné srdce a mlýnský kámen jsou pořád poháněni.
(německé přísloví)

Scholzův, Luxův mlýn

Scholzův, Luxův mlýn
152
České Petrovice
564 01
Ústí nad Orlicí
České Petrovice
50° 7' 7.4'', 16° 35' 27.3''
Mlýn s vodním kolem
Mlýnská budova je postavena na půdorysu obdélníku, zděná z kamene a zastřešena sedlovou střechou s polovalbou. Mlýnice se nacházela v levé části domu, vstupovalo se do ní přímo, což poukazuje na archaické řešení vyplývající z historie domu. K mlýnu patří stodola u příjezdové cesty.
Mlýn se nachází na okraji obce, na turistiské cestě vedoucí do Klášterce n. Orlicí, na samotě. Kdysi byl posledním popisným číslem.
Orlička
nepřístupný

Obecná historie:

Ve sčítání roku 1870 není uvedeno, že by byl objekt obydlen. Ve sčítání z roku 1880 je jmenován mlynář Peus Scholz (nar. 26.2.1854, Č. Petrovice). Není uvedena žádná rodina ani že by vlastnil hospodářská zvířata. Vodní kniha uvádí jako majitele Alexandra Luxe. Mlýn měl jedno vodní kolo. V obecní kronice se nejstarší zmínka vztahuje k roku 1863. K rou 1931 byl majitelem Adolf Scholz. Ten je jako majitel uveden také na dotazníku MlÚ. Roku 1945 byl mlýn Scholzům znárodněn a byl dán do národní správy sousednímu mlynáři Felcmanovi. Po válce se zde ale mlelo již jen krátce, pouze se šrotovalo a vyráběl se tu elektrický proud pro část obce. Felcmanovi se poté živili zemědělstvím a stahováním dřeva z lesa. Mlýn uzavřen r. 1947. V roce 1986 mlýn po smrti vdovy Felcmonové kupují současní majitelé.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • klasicismus do roku 1850
   Budova je postavena na půdorysu obdélníku, zděná z kamene a zastřešena sedlovou střechou s polovalbou. Krytinou byl šindel, přes který je dnes položen eternit. Hlavní průčelí je orientováno k příjezdové komunikaci, tedy na sever. Dům je trojdílný, ale vstupuje se přímo do mlýnice, která byla se síní propojena. Odtud také vedou dveře do světnice. Vstup do domu je situován do středu domu, vlastní vstup s pískovcovým ostěním je dnes chráněn dřevěnou verandou, uzavřenou ze všech tří stran. Obytná místnost se nachází na pravé straně objektu, mlýnice bývala vlevo. Dnes je zobytněna.
   Hlavní průčelí je přízemní, vlevo od vstupu s jedním oknem do bývalé mlýnice, vpravo se dvěma do obytné místnosti. Okna jsou tvaru T, se zachovalými podokenními kamennými římsami. Omítka na celém objektu je vápenocementová. Pravé boční průčelí vyrovnává nerovnost terénu. Byly zde dva chlévy, jeden pro prasata a druhý, větší, pro koně a krávy. Oba jsou zaklenuty plackovou klenbou z lomového kamene, pouze placka nad chodbou, kudy bylo možné projít do podkolí, je cihlová. V patře se nachází obytná místnost se třemi okenními osami, s okny shodnými s hlavním průčelím. Ve štítě, dřevěném, novodobě vyskládaném z krajinek, se nachází dvě menší šestitabulová okna. Dominantou levého bočního průčelí jsou dva kamenné pilíře. Mezi nimi se nachází okno do mlýnice, dvoukřídlé šestitabulové. Ve štítě se nachází jedno okno a po pravé straně dvířka na seník. K zadnímu průčelí přiléhá kamenná lednice a v ní hřídel, zbytek po vodním kole na svrchní vodu. Také toto průčelí vyrovnává terénní nerovnost, přízemí v podstatě zaujímá lednice a podezdívka, mlýnice a obytná místnost jsou v patře. Průčelí má tři okenní osy, s okny ve tvaru T, přičemž mezi druhou a třetí osou zleva, v úrovni síně, se nachází ještě světlík. Pravá osa, okno vedoucí do mlýnice je pravděpodobně novodobě proraženo.
    • klenba
    • existující torzo uměleckého složení
    Ve mlýně zůstala zachována mlýnská hranice, přestože mlýn byl přestavěn na umělecký. Pohonem zůstalo i nadále vodní kolo, kterému pomáhal naftový motor. Ze strojního vybavení se zachovalo:
    v lednici - torzo dubové hřídele
    v přízemí - dvouválcová stolice Bühler – Freres, s válci 500 x 300 mm a s násypným košem, část výtahů a pytlovačka
    v suterénu - celodřevěné paleční kolo včetně převodu na transmise, zbytky hlav výtahů, reforma Appl a dvě mírky
    VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
    VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
    VýrobceBedřich Appl, Dolní Čermná
    VýrobceSvatoň a Pětivoký spol. s. r. o., Pardubice
    Popis
    VýrobceBühler – Freres
    PopisVálcová stolice
    Jako pomocná síla sloužil naftový motor Robot – Diesel o výkonu 5 až 6 KS.
    Dle dotazníku MlÚ z r. 1939 bylo vybavení následující:
    Čistírna: žejbro 500 x 1 300 mm, trier 500 x 1 300 mm, dvojitá periodická loupačka Appl č. 2, 600 x 800 mm.
    Mlecí stroje: žitná dvouválcová stolice Bühler s válci 500 x 300 mm a francouzské kameny Hübner a Opitz o průměru 100 cm. Mačkalo se na mačkadle Mühler firmy Svatoň 300 x 200 mm. Šrotovalo se na kamenech o průměru 80 cm.
    Vysévací stroje: hranolový vysévač 3 000 x 800 mm, pytlík 1 800 x 400 mm.
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    • normální znamení
    • rybník
    • odtokový kanál
    • lednice
    Příjezdovou komunikaci kopíruje o něco výše položený náhon, napájený potokem. Asi 300 m nad mlýnem byla nádrž, kde se voda do náhonu hromadila. Dnes je nádrž bez vody, patrné jsou pouze zpevněné břehy a vyústění do náhonu. Náhon vedl nad cestou, za stodolu a o něco dále, na úrovni zadní stěny mlýna se na něj napojovaly vantroky, odkud voda spadala na mlýnské kolo. Zachována je část lednice, stopy po jejím zastřešení a hřídel vodního kola. Po průchodu lednicí se voda vracela zpět do potoka. Při horním okraji lednice, v místech, kde končily vantroky, je zachován cejch.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisMlýn byl poháněn korečkovým kolem na svrchní vodu o průměru 510 cm, šířce 80 cm a výkonu 3 až 5 KS - zůstala z něj pouze hřídel a paleční kolo.

    Vodní kolo bylo nedávno obnoveno.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisMlýn byl poháněn korečkovým kolem na svrchní vodu o průměru 510 cm, šířce 80 cm a výkonu 3 až 5 KS - zůstala z něj pouze hřídel a paleční kolo.

    Vodní kolo bylo nedávno obnoveno.
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    VýrobceRobot
    PopisJako pomocná síla sloužil naftový motor Robot – Diesel o výkonu 5 až 6 KS.
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    VýrobceRobot
    PopisJako pomocná síla sloužil naftový motor Robot – Diesel o výkonu 5 až 6 KS.
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 1
    • francouzský kámen | Počet: 1
     • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
     AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
     NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
     Rok vydání2005
     Místo vydání(Klimešová Hana) PF Univerzity J. E. Purkyně v Úst
     Další upřesněníDP
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
     NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
     Rok vydání2005
     Místo vydání(Klimešová Hana) PF Univerzity J. E. Purkyně v Úst
     Další upřesněníDP
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíNA Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválie
     Evidenční jednotka371
     Inventární číslo, signatura3881
     Místo uloženíNA Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválie
     Evidenční jednotka371
     Inventární číslo, signatura3881
     Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
     Název fondu
     Název archiválieVK Žamberk
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturakn. č. 6
     Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
     Název fondu
     Název archiválieSčítání lidu
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturaSL 1870 a 1880

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     26.5.2013 23:02 uživatelem Hana Klimešová

     Majitel nemovitosti

     adolf scholz

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 12.10.2017 08:49
     doxa (Jan Škoda) 28.8.2018 17:13