Pracuje jako mlynářský kůň.
(německé přirovnání)

mlýn Žampach

mlýn Žampach
1
Jílové u Prahy
254 01
Praha-západ
Jílové u Prahy
49° 52' 17.8'', 14° 29' 22.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Původně mlýn na zlatou rudu, těženou v okolí Jílového a ve štolách Kocourovského údolí. Od Kamenného Přívozu vedl náhon na vodu, která poháněla vodotěžné stroje k odvodnění dolů. V 2. pol. 19. stol. se stal mlýnem dvojitým, původní horní budova při náhonu zůstala mlýnem českým, druhá níže stojící budova, bývalá puchýrna, byla přestavěna na vysoký mlýn umělecký. (De facto zde tedy byly mlýny dva.) Obilní mlýn byl v provozu pouze do poč. 20. stol., kdy na jeho místě vznikla továrna na obvazovou vatu.
Na okraji obce v chatové oblasti
Sázava
nepřístupný

Obecná historie:

Území pravého břehu Sázavy bylo zvláště v dobách intenzivní těžby zlata hojně využíváno. Voda poháněla stroje k drcení rudy a oddělování zlata od rmutu (mlýny, puchýrny, stoupovny aj.). Zde končil vodní náhon od Kamenného Přívozu dlouhý 1400 m. Sloužit pro pohon vodotěžného stroje k odvodnění dolů.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1600 puchýrna k roztloukání a propírání zlatých rud, majitel horní těžař doktor Kandler

1621 puchýrna dr. Kandlerovi konfiskována, zakoupil hrabě Pavel Michna z Vacínova

1640 hr. Michna prodal mlýn panu z Karlovic, starostovi Desk zemských

1671 po smrti pana z Karlovic nastoupil jeho zeť Arnošt Rothberk

mlýn prodal kapitule u sv. Víta

1690 Hans Jiří Printz, hofmistr horní, znovuzřídil puchýrnu

těžař hrabě Karel Valdstein

31.7.1821 Vojtěch Trachta z Prahy zakoupil místo k zřízení puchýrny při řece Sázavě pod mlýnem Žampašským, od starodávna zvané "Sklenice", a žádá o horní oprávnění. To byla puchýrna Flimrova a Kutzerova, po skončení provozu byla pronajata a sloužila jako továrna na ságo z brambor, potom na zpracování kotí a výrobu hrubého papíru.

Horní erár zřídil novou puchýrnu na půdě přívozské, starou prodal soukromníkovi, ale vyhradil si předkupní právo.

Nový majitel přestavěl puchýrnu na mlýn.

za Josefa Janouška se stal mlýnem dvojitým, původní horní budova při náhonu zůstala mlýnem českým, druhá níže stojící budova, bývalá puchýrna Flimrova a Kutzerova byla Herrem přestavěna na vysoký mlýn strojní (umělecký)

za Antonína Herra mlýn vyhořel a zůstal bez střechy

1904 Karel Herr prodal vyhořelý mlýn R. Davidovi a Františku Hladkému, ti obě budovy zbořili a na jeho místě postavili továrnu na obvazovou vatu

R. David následně ze spolku vystoupil a jediným majitel vatárny se stal František Hladký

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1930 elektrárnu  vlastnil František Hladký.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šantroch
 • Mašek
 • Herr
 • Janoušek

Historie mlýna také obsahuje:

Puchýrna:

1595-1621 dr. Kandler

1621-1640 hrabě Pavel Michna z Vacínova

1640-1671 pan z Karlovic

1671 Arnošt Rothberk

1671-1690 kapitula u sv. Víta

1690- Hans Jiří Printz

hrabě Karel Valdstein

1821 Vojtěch Trachta 

Flimr a Kutzera

Mlýn:

Jan Šantroch

Mašek

Josef Janoušek

Alois Herr (zeť)

Antonín Herr (syn)

-1904 Karel Herr (bratr)

Továrna na vatu:

1904- R. David a František Hladký

1930 - František Hladký

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  07 2011
   průmyslový areál
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Výrobní areál i obytný dům - kancelářská budova jsou jednopatrové. Na omítce obytného domu je ozdobné stuze nápis "Žampach".

   Areál přistavována přestavován po roce 1945, některé budovy nedostavěny.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    horní budova: české složení
    dolní patrová budova: umělecký válcový mlýn
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    • jiné
    • náhon
    Náhon byl k mlýnu veden od Kamenného Přívozu1400 m dlouhý. Sloužil pro pohon vodotěžného stroje k odvodnění dolů.
    Na místě náhonu dnes probíhá silnice.

    Voda poháněla stroje k drcení rudy a oddělování zlata od rmutu (mlýny, puchýrny, stoupovny aj.).
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 byly v elektrárně 2 turbíny Francis, spád spád 2,30, výkon 91 HP,
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 byly v elektrárně 2 turbíny Francis, spád spád 2,30, výkon 91 HP,
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorInternet
    NázevNaučné stezka Jílové u Prahy
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://majdy.webnode.cz/news/naucna-stezka-jilove-u-prahy/
    Datum citace internetového zdroje18.11.2012
    AutorInternet
    NázevNaučné stezka Jílové u Prahy
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://majdy.webnode.cz/news/naucna-stezka-jilove-u-prahy/
    Datum citace internetového zdroje18.11.2012
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1930
    Místo vydání
    Další upřesněníPraha, str. 15
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorOtakar Vorel
    NázevOkolo středu Čech
    Rok vydání2011
    Místo vydáníJílové
    Další upřesněnís. 34 - 35
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorLeopold Čihák
    NázevPaměti král. hor. města Jílového, díl II. - Místopis a historie jednotlivých domů
    Rok vydání1913
    Místo vydáníJílové
    Další upřesněnís. 181-182
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    1.10.2012 21:07 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2.10.2012 08:15
    doxa (Jan Škoda) 19.6.2020 17:49