Když jde mlýn klip de klap – nejlepší mouka do našeho pytle.
(německé přísloví)

Hartlův, Pardubův, Jezuitský, Kropáčův mlýn

Hartlův, Pardubův, Jezuitský, Kropáčův mlýn
87/8
Nábřežní
Praha - Smíchov
150 00
Hlavní město Praha
Smíchov
50° 4' 28.4'', 14° 24' 35.3''
Mlýniště bez mlýna
Dnes již zaniklý mlýn, postavený na místě středověkých kartuziánských mlýnů a několikrát přestavěný a zmodernizovaný, stával na smíchovském nábřeží ještě počátkem 20. století. V roce 1915 byl zbořen v souvislosti s úpravou vltavského břehu a plánovanou výstavbou Jiráskova mostu. V současné době se přibližně v místě původního mlýniště nachází budova Veslařského klubu Slavia Praha.
Mlýn se nacházel na levém břehu Vltavy, asi 180 m JV od tzv. Petržílkovské vodárenské věže.
Vltava
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn byl vybudován pravděpodobně v 15. století v místě zbořeného mlýna, náležejícího nedalekému kartuziánskému klášteru (zal. 1342, zničeného 1419). Mlýnů, patřících kartuziánům, bylo v oblasti vícero – jak na levém, tak na pravém břehu Vltavy, u pozdějšího tzv. Šítkovského jezu. Přesná lokalizace jednotlivých kartuziánských mlýnů je proto problematická. Není také vyloučeno, že v těchto místech stály mlýny již před příchodem kartuziánů.

Během husitských bouří se kartuziánských mlýnů zmocnila pražská obec.

Jiří Soukup v publikaci Pražské jezy, mlýny, vodárny a nábřeží (z roku 1905) uvádí, že pozdější Pardubův mlýn je mlýnem, který v roce 1421 obdržel od obce pražské konšel Vavřinec z Velhartic (jednalo se o „mlýn na Vltavě za kartouzským klášterem na straně jižní). 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V letech 1559–1649 byl mlýn v majetku Kropáčů z Krymlova a poté Engelů z Engelsflussu. Podle Kropáčů z Krymlova se mlýnu i později říkalo „U Kropáčků“ nebo „Kropáčkovský“. (S pozdějším Pardubovým mlýnem ztotožňuje mlýn Kropáčkovský František Ruth v Kronice královské Prahy a obcí sousedních.)

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Po bitvě na Bílé hoře získali mlýn do vlastnictví jezuité.

Roku 1783 se stal majitelem mlýna František Mráz (vlastnil i sousední tzv. Petržilkovský mlýn včetně ostrova, na němž stál.)

František Havel

Vácslav František Havel (1792-1848)
Posledním z údajně "dlouhé" rodové linie mlynářů Havlů na adrese Smíchov 87 byl Vácslav Julius Havel (*12.4.1821, prapředek prezidenta Václava Havla, ovšem 1848 musel mlýn prodat, aby vyplatili věna sester a nevlastní matku. (informaci dodal Jan Ouzký)

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1856 byl stávající mlýn zrekonstruován nebo nově vystavěn. V Monografii města Smíchova z roku 1882 je uvedeno: Umělecký mlýn Karla Hartla v nábřežní ulici při Vltavě č. p. 87, byl r. 1856 na místě předešlého obyčejného mlýna na způsob amerikánských mlýnů založen, a jediné jen kolo vodní o 24 silách koňských žene ve dne v noci 4 francouzské kameny, 1 špičák, 5 válcových stolic, 17 cylindrů ap.

Ve mlýně tom melou pekaři a krupaři, při čemž jsou zaměstnáni 1 dílovedoucí, 7 dělníků a 1 truhlář, z nichž jeden si při denní, více jak dvanáctihodinové práci průměrně asi 10 zl. v týdnu vydělá. Do roka semele se asi 10.000 met. centů pšenice a 4000 met. centů žita.

Do roku 1862 byl majitelem mlýna Moric Saar, stavitel amerikánských mlýnů. Je možné předpokládat, že to byl právě on, kdo mlýn roku 1856 modernizoval. Od Saara mlýn koupil Redlhammer.

Podle sčítacích archů v roce 1880 - majitel Car. Hartl, - 7 členů rodiny, 2 služebníci

4. 9. 1890 mlýn zaplavila povodeň

Byty: Wanaus - 11 osob, Mlenicky- 6 osob, Slavíček - 8 osob.
Hoffgebaude - stavení na dvoře: Nowak - 11osob, Plasse - 5osob, Stechlik 15 osob, Perutka - 3osoby
 

V roce 1882 je majitelem stále Karel Hartl. Podle něj je v té době – i později – mlýn nazýván Hartlův či Hartlovský.

Mezi lety 1888 a 1900 mlýn vlastnil Edmund Parduba. Když bezdětný Parduba v srpnu 1900 zemřel,dočasnou správkyní majetku se stala jeho hospodyně a družka Anna Vochyánová a mlýn byl na prodej, ale nebyl o něj zájem ani o dva roky později kvůli vysoké vyvolávací ceně.

8. 4. 1900 mlýn opět zaplaven vodou při povodni.

Dle sčítacích operátů z roku 1900 v něm žilo několik rodin:

Maj.- pozůstalost po Edmundu Pardubovi - Wochyanová Anna - 3 osoby

byty: Fialová Anna - 2osoby, Řeřicha Josef - 4 osoby, Frank Josef - 4 osoby, Bradáč František - 6 osob, Brož Karel - živnost hostinská, Brož Karel výroba kartonáží, Brož Karel 6 osob, Plavec František 7 osob, Henzl Jan 3 osoby, Bart Bedřich 3 osoby, Holanová Kateřina 4 osoby, Vodička Emanuel dočasně nepřítomen.

V následujích letech je jako majitel uváděna firma E. Parduba – ve mlýně bydlí Edmund Procházka, prokurista této firmy, s bratrem Františkem.

V roce 1911 je veřejně rozprodáváno zařízení mlýna (ve stejné době je na prodej i zařízení sousedního mlýna Karpelesova). V roce 1913 je firma E. Parduba vymazána z obchodního rejstříku.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

9. 2. 1915 je zahájena demolice mlýna – před plánovanou úpravou vltavského nábřeží a stavbou Jiráskova mostu.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mráz
 • Saar
 • Redlhammer
 • Hartl
 • Parduba
 • Procházka
 • Havel

Historie mlýna také obsahuje:

1783 – František Mráz

František Havel

Vácslav František Havel

-1848 Václav Julius Havel

do 1862 – Moric Saar

1862 – Redlhammer

1882 – Karel Hartl

1888 – 1900 – Edmund Parduba

1905 – Edmund Procházka

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    vícepodlažní
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1855 4 složení
      Dochovaný
      • pekárna
      • krupník
      Zaniklý
      • stoupa
      1855 1 stoupa
      • jez
      1855 2 žlaby
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1855 4 kola na spodní vodu
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1855 4 kola na spodní vodu
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorBöhm Josef
      NázevMonografie Města Smíchova s dvěma polohopisnými plány
      Rok vydání1882
      Místo vydáníPraha-Smíchov
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorBöhm Josef
      NázevMonografie Města Smíchova s dvěma polohopisnými plány
      Rok vydání1882
      Místo vydáníPraha-Smíchov
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorRuth František
      NázevKronika královské Prahy a obcí sousedních
      Rok vydání1903
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorSoukup Jiří
      NázevPražské jezy, mlýny, vodárny a nábřeží
      Rok vydání1905
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKlempera Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách III
      Rok vydání2001
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorkol.
      NázevPamátný spis o udržování vltavských jezů v příčině vyvazení emfiteutických mlýnů Pražských
      Rok vydání1855
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Ostatní

      Vytvořeno

      31.12.2016 22:26 uživatelem Tekla

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.5.2018 09:52
      Marta 2.1.2017 12:47
      doxa (Jan Škoda) 24.5.2020 00:43