Poteče kdys voda i na můj mlýn.
(srbské přísloví)

mlýn v Křimicích

mlýn v Křimicích
2/15
58
Plzeň - Křimice
322 00
Plzeň-město
Křimice
49° 45' 31.8'', 13° 18' 23.7''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn byl postaven jako panský vedle zámku v Křimicích pravděpodobně kolem r. 1732. Na poč. 20. století tu byla instalována turbína, která dodávala el. proud i do zámku. V padesátých letech 20. stol. byl mlýn znárodněn a v r. 1975 byl demolován. Dnes stojí obvodové zdi bývalého mlýna v zámecké památkové zóně.
Na severu obce vedle zámku na řece Mži
Mže
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Již v roce 1713 je v Křimicích uváděn jeden mlynář se dvěma tovaryši. Zřejmě ještě před výstavbou nového mlýna v r.1732 býval u tvrze v Křimicích mlýn.

Při určování doby výstavby nového mlýna je možné vycházet z doby stavby zámku v Křimicích roku 1732, kdy vznikly i budovy hospodářské. Mlýn byl postaven jako panský za hrabat z Vrtby. Šlo o zděný mlýn v bezprostřední blízkosti zámku. Mlýn měl dvě kola a stál na náhonu z řeky Mže.

Ve mlýně se mlelo i šrotovalo.

Na počátku 20. století tu byla instalována turbína, která dodávala elektrický proud o napětí 120 voltů nejen pro mlýn, ale i do zámku a dalších objektů vrchnosti, tehdy Lobkoviců. /Viz ikonografie-ostatní/.

1930 mlýn, elektrárna a čerpání vody, majitel JUDr. Jaroslav Lobkovic

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Po roce 1950 byl zrušen rozvod elektrického proudu vyráběného turbínou a objekty byly napojeny na veřejnou elektrickou síť.

Posledním mlynářem tu byl Antonín Valdman.

V padesátých letech 20. století byl mlýn znárodněn. V roce 1975 byla provedena demolice mlýna.

Dnes z mlýna stojí pouze zbytek obvodových zdí, v katastru nemovitostí uvedeno pod čp. 2 jako tzv. jiná stavba. Zámek je opět v majetku rodiny Lobkoviců, je postupně opravován a celý komplex je označen jako památková zóna. Park u zámku je veřejně přístupný.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Valdman

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - JUDr. Jaroslav Lobkowicz (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   zděná
   Nedaleko mlýna stojí socha sv. Jana Nepomuckého, který mohl se mlýnem souviset.
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • výroba elektrické energie
    Zaniklý
    • jiné
    1930: mlýn, elektrárna a čerpání vody
    v 19. stol. mlýn a pila
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    Asi 1 km nad mlýnem se na Mži nachází jez Lobkowicz, přestavěný v roce 1912 na betonový se strmým horním okrajem a dvěma ovladatelnými propustmi u pravého břehu. V 80. letech byla na jezu zřízena MVE o výkonu 30 kW. U jezu Lobkowicz odbočuje z hlavního toku Mže mlýnský kanál, přivádějíci vodu k bývalému mlýnu a pile pod zámkem v Křimicích.
    Přímo u mlýna se nalézá unikátní jez Záhorského, vystavěný v letech 1906-1911 podle projektu profesora pražské techniky Jana Záhorského (1872-1951). Jedná se o pohyblivý poklopový jez, na rozdíl od běžných poklopových jezů se zde však pohyblivé desky neotáčejí na kloubech, nýbrž jsou zavěšeny na tzv. slupicích, s nimiž jsou ozubenými převody zvedány a jištěny řetězy. Po uvolnění řetězu jsou opět spuštěny. Samočinně se otvírají i při zvýšeném tlaku vody. K jejich pohonu slouží vozík, pohybující se na kolejnicích na koruně hráze, který se spojkou připojuje k jednotlivým slupicím a ovládá se pak klikou. Jez byl rekonstruován v roce 2009 a je dnes plně funkční.
    Na korunu jezu byla ze starého mostu přes Mži přenesena socha sv. Jana Nerpomuckého od významného barokního sochaře lazara Widmanna (1697-1769).
    Typturbína Girardova
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína Girard, hltnost 2,16 m3/s, spád 1,8 m, výkon 33,8 HP
    Typturbína Girardova
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína Girard, hltnost 2,16 m3/s, spád 1,8 m, výkon 33,8 HP
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisPodle dochovaných prostupů měl i s pilou 4, později 3 kola na spodní vodu.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 3
    • AutorKlempera, Josef
     NázevVodní mlýny v Čechách IV
     Rok vydání2001
     Místo vydánínakladatelství Libri Praha
     Další upřesněníkniha str. 22-23
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKlempera, Josef
     NázevVodní mlýny v Čechách IV
     Rok vydání2001
     Místo vydánínakladatelství Libri Praha
     Další upřesněníkniha str. 22-23
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.krimice/eu/plzen5-krimice/historie
     Datum citace internetového zdroje16.1.2017
     Autor
     NázevMalé vodní elektrárny na Mži
     Rok vydání0
     Místo vydáníZápadočeská univerzita v Plzni
     Další upřesněníinternet
     Odkazkke.zcu.cz/export/sites/kke/old_web/Files
     Datum citace internetového zdroje17.1.2017
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznama a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 37
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     16.1.2017 19:22 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 17.1.2017 19:08
     Radomír Roup 12.6.2018 20:56
     doxa (Jan Škoda) 24.9.2019 21:56