Raub', klaub', back' in Sack, stiehl viel in der Mühl'.
(německé pořekadlo)

Nový mlýn

Nový mlýn
70
Emilie Dvořákové
Teplice
415 01
Teplice
Teplice-Trnovany
50° 39' 23.6'', 13° 49' 55.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
První zpráva o existenci tohoto mlýna je již z r. 1622. Provoz ve mlýně byl zastaven po roce 1886. Později byl přeměněn na byty a dnes tu sídlí VeoliaTransport s.r.o., která provozuje městskou a příměstskou hromadnou dopravu.
V severozápadní části Trnovan
Bystřice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zpráva o existenci mlýna je z 15. ledna 1622, kdy je v matrice narození zaznamenán Caspar Witschel, mlynář na Novém mlýně, jako kmotr při křtu v Novosedlicích. V roce 1661 je v Teplické křestní knize uveden krejčí Martin Schütz, bydlící v Novém mlýně, a roku 1665 je tamtéž jmenován mlynář Tobias Ritter z Nového mlýna. 11. srpna 1709 nechávají Christian  a Dorothea Schmidtovi z Nového mlýna u Trnovan pokřtít chlapce Johanna Josefa. V novosedlické kostelní knize se dále dočítáme, že novomlýnský mlynář Christian Schmidt platil roku 1727 za zhotovení poklopu ke křtitelnici 2 floreny 30 krejcarů. Je uvedena též zmínka, že Nový mlýn má dvě složení a stojí na nestálé vodě. Je zaznamenán v Dominikánském katastru v roce 1713 a 1718 s dalšími 21 panskými mlýny. Mimoto je též uveden na teplické panské mapě z roku 1714 /zhotovena Adamem Friedrichem Zürnerem/. 

V červenci 1708 prodala teplická vrchnost trnovanský Nový mlýn s jedním složením mlynáři Christophu Schmidtovi. Ten jej 23. ledna 1738 prodal " pro svůj vysoký věk a špatný výnos" z Nového mlýna "tažnému" mlynáři / z Tažného mlýna-Schlumpermühle/ Hansi Paulovi Trägerovi za 300 florenů.

10. dubna 1740 Träger za stejných podmínek Nový mlýn prodal svému synovi Hansi Paulovi. Od 28. února 1752 se na Novém mlýně jmenuje " tažný" mlynář Hans Paul Träger III. a od 27. září 1771 Hans Paul Träger IV. Ten pak mlýn přenechal 3. května 1779 svému švagrovi Jakubu Rittigovi za 500 florenů. Po jeho smrti 3. července 1792 na Novém mlýně hospodařila vdova Johanna, rozená Trägerová / ta zemřela 29. září 1813/.

Po vdově Trägerové zdědila mlýn její dcera, provdaná 22. února 1809 za Floriana Wenzela. Ta zemřela již 14. prosince 1814, převod mlýna na jejího manžela Floriana Wenzela byl však proveden až 8. listopadu 1833. Již 22. dubna 1834 byl mlýn zapsán synu Antona Wenzela. V roce 1848 byl Nový mlýn převeden z dominikálního majetku na rustikální vlastnictví.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

Provoz mlýna byl zastaven po roce 1886. Nějaký čas v něm dále A. Heller vyráběl majoliku, ale pak byly tyto prostory přeměněny na byty. V r. 1895 tady Teplická elektrárenská a malodrážní společnost a.s. začala provozovat tramvajovou dopravu.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Dnes se jedná o sídlo Veolia Transport, s.r.o., která provozuje městskou a příměstskou hromadnou dopravu.

V samotné budově bývalého Nového mlýna je dodnes dochováno stavebně místo, kde bylo vodní kolo uloženo, trasa odtokového kanálu je skryta pod nádvořím Veolie.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Witschel
 • Ritter
 • Schmidt
 • Träger
 • Rittig
 • Wenzel

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  03 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • rybník
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VIII
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 42-43
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje29.3.2017
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VIII
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 42-43
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje29.3.2017
      AutorKovář, Pavel
      NázevRybník u Nového mlýna v Trnovanech
      Rok vydání2013
      Místo vydáníTeplice.cz Zpravodajství Teplicka
      Další upřesnění
      Odkaziteplice.cz/stare-teplice_rybnik_u_noveho_mlyna_v_trnovanech.html
      Datum citace internetového zdroje28.3.2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      29.3.2017 19:34 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.3.2017 21:03