Kdo chce mít mouku jistou, musí sám pytel do mlýna přinést.
(německé přísloví)

Velký, Městský, Škopův mlýn, Městská elektrárna

Velký, Městský, Škopův mlýn, Městská elektrárna
158
Purkyňova
Kostelec nad Orlicí
517 41
Rychnov nad Kněžnou
Kostelec nad Orlicí
50° 7' 4.8'', 16° 12' 34.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn pod náměstím v Kostelci, dnes malá vodní elektrárna.
1 km jižně od kostela sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí
Divoká Orlice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1577 Jan Ušatý si pronajal od obce kostelecký mlýn, za to mu byl vyměřen nájem splatný o sv. Jiří 15 kop grošů míš., příští rok o sv. Havlu měl dát 20 kop míš. a pak každý rok v tomtéž čase měl skládat obci 10 kop míš.

1584 mlynář Jan Ušatý koupil od Matěje Dubenského louku ve Stradinách

1586 Jan Ušatý se oženil s Markytou Škudlovou

 

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1625 Jiřík, toho času mlynář ve Velkým mlejni, se oženil s Annou, vdovou pozůstalou po Jiříkovi Čubrném

mlýn uveden jako panský, o třech kolech moučných, jednom sladovém a čtyřech stoupách

1655 mlynář Jiřík Čubrný, syn nebožtíka Jiříka Čubrného

1791 majitelka Barbora Maydelová

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1849 majitel Václav Syrový

1851 Václavu Syrovému povoleno zřídit u mlýna pilu a tříslovnu.

David Saulhamer

Karel Toman

červenec 1868 Karel Toman požádal o převod licence z býv. vlastníka na sebe

1907 majitelé obchodníci Alois Hájek a Karel Freund z Kostelce nad Orlicí

1907 prodali část pozemku u mlýna za 200 K firmě Josef Seykora a synové

Firma Josef Seykora odkkoupila zbytek mlýna od spořitelny a zahájila přestavbu mlýna na pilu a elektrárnu, zároveň upravena odtoková část náhona pro pohon koželužny.

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

1920 elektrárna vyrobbila více elektrické energie, než kolik spotřebovala koželužna, proto přebytek elektrické energie nabídnut městu

10. března 1922 uzavřena smlouva, elektrárna na náhonu řeky Orlice bude dodávat  střídavý elektrický proud o napětí 380/22 V a 50 periodách (Herz), cena bude stanovena za roční paušál 7.000 Kč až do nejvyššího množství 7.000 kW/hod ročně.

1930 mlýn a elektrárna, majitel A. a J. Nejedlý

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

MVE majitel ing. Zdeněk Martinek

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ušatý
 • Čubrný
 • Maydel
 • Syrový
 • Saulhamer
 • Toman
 • Hájek
 • Freund
 • Nejedlý

Historie mlýna také obsahuje:

1577-1586 Jan Ušatý

1625 Jiřík, mlynář

-1655 Jiřík Čubrný

1655- Jiřík Čubrný

1791 Barbora Maydelová

1849-1851 Václav Syrový

-1868 David Saulhamer

1868-1907 Karel Toman

1907 Alois Hájek a Karel Freund 

1930 A. a J. Nejedlí

2015 ing. Zdeněk Martinek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  04 2017
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   přízemní
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • drobné sakrální památky
     Žádná položka není vyplněna
     1625 mlýn o třech kolech moučných, jednom sladovém a čtyřech stoupách
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     • mletí surovin
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1851 povoleno zřízení pily a tříslovny.
     Tříslovna k drcení kůry na 9 stoupách.
     Malá vodní elektrárna v provozu dosud.
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 2 turbíny Francis 1) hltnost 3 m3/s 2) hltnost 1,5 m3/s, obě spád 3,6 m, celkový výkon 166,5 HP
     2016: 2 turbíny, výkon 132 kW, roční produkce 0,439 GWh
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 2 turbíny Francis 1) hltnost 3 m3/s 2) hltnost 1,5 m3/s, obě spád 3,6 m, celkový výkon 166,5 HP
     2016: 2 turbíny, výkon 132 kW, roční produkce 0,439 GWh
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autorkol.
     NázevKostelec nad Orlicí v zrcadle času II.
     Rok vydání2016
     Místo vydáníKostelec nad Orlicí
     Další upřesněnís. 757-761
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorkol.
     NázevKostelec nad Orlicí v zrcadle času II.
     Rok vydání2016
     Místo vydáníKostelec nad Orlicí
     Další upřesněnís. 757-761
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 04 (Hradec Králové), s. 19
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorLuděk Štěpán
     NázevLidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archívů
     Rok vydání1990
     Místo vydáníPardubice
     Další upřesněnís. 43
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Ostatní

     Vytvořeno

     25.4.2017 11:22 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 26.4.2017 19:21