Pracující mlýn nikdy nezamrzá.
(japonské přísloví)

Pauknerův mlýn

Pauknerův mlýn
33
Zahořany
399 01
Písek
Zahořany
49° 32' 29.6'', 14° 14' 2.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Archivní materiály k mlýnu se nedochovaly a zůstaly pouze zápisy v matrikách. Prvý potomek se narodil ve mlýně v roce 1819 čímž lze dovozovat, že v tomto čase byl mlýn již postaven. Po celou dobu provozu mlel na mlýně rod mlynáře Pauknera, stavitele mlýna. Rekonstrukce mlýna proběhla ve 20tých letech minullého století. Mlýn mlel i za 2. světové války a provoz byl ukončen na začátku 50tých let minulého století. Současná podoba mlýna odpovídá době konce provozu.

V roce 2017 na prodej. (RŠ)
Na jihovýchodním okraji obce Zahořany
Žebrákovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn vznikl na začátku 19. století

- mlýn postaven na místě, kde prý kdysi mlýn stával (na základě povolení c. a k. úřadů 1.9.1816), tedy místo pro mlýn nebylo vybráno náhodně neb tam v pamětech místních kdysi stával, ale tento postavil mlynáře František Paukner, který předčasně umírá 30.10.1825 v 50 letech a zanechává vdovu Barboru, 2 dcery a syna Jana
- vdova Barbora je v pozemkové knize u zápisu o stavbě mlýna uvedena jako znovu vdaná Drastíková
- smlouva o stavbě mlýna mezi mlynářem a obcí Zahořany byla podepsána na Orlíku 1. dubna 1829, neboť obec chtěla mít opět mlýn pro své pohodlí a dědicové Františka Pauknera se zavazují mlet. Jelikož mlýn nemá stálou vodu (nedostatečnost potoka), takže aby se mlynář uživil, dává mu obec k dispozic nějaké platby a zahrádku, dále k užívání vodu z obecního rybníka nad mlýnem a zavazuje se o rybník náležitě starat (obec), obec užívá cestu skrz mlýn, mlynář může mít krávu a jalovici a pást je na obecních pozemcích, ale žádný další dobytek bez povolení obce mít nesmí
- obec má předkupní právo na mlýn
http://digi.ceskearchivy.cz/cs/721380/169

(doplnil Martin Mottl)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Milevsko

Název toku: Žebrákovský potok
Obec, čp. : Zahořany 23
Podnikatel: Theodor Paukner
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 kolo na svrchní vodu
Normální výkon v ks: 4,28

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Paukner
 • Drastík

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Theodor Paukner (RR)


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  06 2017
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • vrata, brána
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • pohon zemědělských strojů
     • stavidlo
     • náhon
     • rybník
     • akumulační nádržka
     • odtokový kanál
     • lednice
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - 4,28 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - 4,28 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Lašovice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrla&id=5095
      Datum citace internetového zdroje9.7.2017
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Lašovice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrla&id=5095
      Datum citace internetového zdroje9.7.2017
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje9.7.2017
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro obec Zahořany
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1shcbza&id=603319
      Datum citace internetového zdroje9.7.2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      9.7.2017 14:13 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.7.2017 19:29
      Radomír Roup 24.6.2018 15:47
      doxa (Jan Škoda) 16.6.2019 22:10