Když spadne myš do mouky, myslí si, že je mlynářem.
(německé přísloví)

Koubův mlýn pod Lhotou, Kubův, Kubovský mlýn

Koubův mlýn pod Lhotou, Kubův, Kubovský mlýn
1, 65
Chříč
331 41
Plzeň-sever
Chříč
49° 59' 0.4'', 13° 40' 7.7''
Mlýniště bez mlýna
Koubův mlýn stál na potoce Javornice jako samota, jižně od Lhoty, východně od Chříče. První písemná zmínka o něm je z r. 1564. V Tereziánském katastru je uveden jako mlýn o dvou kolech a jedné pile na nestálé vodě. Ve druhé čtvrtině 20. století se mlýn postupně přestal používat a v r. 1950 zůstal zcela opuštěn. Dnes je v rozvalinách.
Jižně od Lhoty, východně od Chříče
Javornice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1550 mlýn patrně postavil Jan Kolovrat z Krakovce současně s tvrzí v Dubjanech

Mlýn se připomíná roku 1564 jako součást dědictví dubjanské tvrze. O tři roky později, kdy byl připojen ke Chříči, se v něm uvádí mlynář Jan, který ze mlýna platil vrchnosti poplatky 2 kopy grošů do důchodu kříčského a vykonával robotu dva dny a dvě slepice. Dále měl povinnost dodávat ročně 26 žejdlíků mřenek a jiných potočných ryb, z polovice na Dubjany a z polovice na Kříč, a to vždy mezi sv. Jiří a sv. Havlem, a kříčskému dvoru musil zdarma mlít a slady dělat.

Roku 1585 v první postní sobotu (9. března) prodal Šebestián Lažanský tvrz, vec Kříč, mlýn proti pivovaru, ves Lhotu s mlýnem a mlynářem Kubou a ostatní majetek za 17 000 kop Janu Týřovskému z Ensidle na Hřebečníkách.

(historii doplnil jšk)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1654 byl mlýn dvoukorečný a mlynářem tu byl Jan Krupička.

Tereziánský katastr z roku 1730 ve Kříči uvádí, že tento mlýn měl dvě kola a jednu pilu na nestálé vodě.

V roce 1741 se na mlýně připomíná mlynář Jakub Korb, po něm roku 1758 přišel na mlýn Vít Cach. V té době zdejší panství patřilo pražskému ústavu šlechtičen. Pak se tu střídali další mlynáři: v roce 1780 Antonín Cach, o 15 let pouzději Jan Cach.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od roku 1854 hospodařil na mlýně Václav Cach. Dalším mlynářem z rodu Cachů byl František, jenž tu hospodařil od roku 1887.

Ústav šlechtičen prodal panství v roce 1906 Štěpánu Götzendarfovi Grabovskému a od něj je po 4 letech koupil Gustav Fischer.

V r. 1911 byl již majitelem panství Karel Černohorský.

V r. 1917 mlynář František Cach prodal Koubův mlýn majiteli panství Karlu Černohorskému.

Prodeje však vzápětí začal litovat, marně prosil o zrušení smlouvy a nakonec se v zoufalství pod okny mlýna zastřelil. Na louce před průčelím byl na jeho paměť vztyčen kříž. (jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Velkostatek v roce 1931 odprodal mlýn Františku Pokornému. Mlýn se však pozvolna přestával využívat a byl tak odsouzen k zániku.

V roce 1950 zůstal Koubův mlýn zcela opuštěn a neobydlené stavení rok po roce chátralo, až se z něho staly trosky.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Dnes je Koubův mlýn již v rozvalinách.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jan
 • Kuba
 • Krupička
 • Korb
 • Cach
 • Pokorný

Historie mlýna také obsahuje:

1550 Jan Kolovrat z Krakovce

1564 mlynář Jan

-1585 Šebesatián Lažanský 

1585- Jan Týřovský z Ensidle

1585 mlynář Kuba

1654 Jan Krupička

1701- Václav Josef Lažanský na Bukové a Manětíně

1741 Jakub Korb

1758- Ústav šlechtičen

1758 Vít Cach

1780 Antonín Cach

1805 Jan Cach

1854 Václav Cach 

1887 František Cach

1911- dr. Karel Černohorský

1931 František Pokorný


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  08 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    roubená+zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • jez
      • náhon
      • akumulační nádržka
      13. července 1895 provedeno cejchování vodního díla. Na mlýně a pile čp. 65 je mlynářem František Cach. Obě zařízení jsou poháněna vodou z potoka Javornice. Voda je prostřednictvím jezu vzedmuta a odvádí se mlýnskou strouhou do nádržky. Vlastník vodního díla jest povinen jez i mlýnskou strouhu v řádném stavu udržovati. Vody z nádržky užívá se jednak k pohonu pily a dvou mlýnských složení prostřednictvím dvou vodních kol na svrchní vodu zřízených. Na pilu přivádí se voda stavítkem na počátku potrubí v břehu nádržky umístěným. Jez v potoce Javornici je pevný, přepadový z lomového kamene na divoko mezi podélnými a příčnými prahy vydlážděný. Ve hřebenu je mezi prsy 21,8 m dlouhý, V prvé části sklonité 4,6 m a v druhé příkře sklonité 1,75 m široký.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách IV
      Rok vydání2001
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněnístr. 74
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.8.2018
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách IV
      Rok vydání2001
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněnístr. 74
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.8.2018
      AutorAdam, Tomáš
      NázevBrdy, Křivoklátsko, Český Kras
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníinternet
      Odkazhttps://www.brdy.info/kapitoly/krakovec.php
      Datum citace internetového zdroje16.8.2018
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 151 - 153
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      16.8.2018 20:35 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2018 21:47
      doxa (Jan Škoda) 25.9.2018 18:23