Hlas hráčů na loutnu, zpěváků, pištců a trubačů už v tobě nikdo neuslyší, žádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě už nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského kamene se v tobě už nikdy neozve.
(Zj 18, 22)

Červený mlýn; Rothmühle

Červený mlýn; Rothmühle
31
25
Ždánov
34401
Domažlice
Ždánov
49° 27' 33.2'', 12° 50' 31.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nachází se západně od Ždánova na Černém potoce, pod tuto obec také patří. Obec byla vystavěna klášterem augustiánů v Pivoni a po likvidaci kláštera v roce 1787, kupuje mlýn mlynář Bedřich Šlechta. Při sčítání domů v roce 1770 má mlýn přiděleno číslo 25, po přečíslování v roce 1805 číslo 31, které má dodnes. Nový majitel, který dům koupil po smrti posledního mlynáře, mlýn opravuje a rekonstruuje.
západní
Černý potok
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na skici z roku 1838 je zakreslena nespalná budova s jedním mlýnským kolem a spalná budova se dvěma mlýnskými koly. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šlechta
 • Teyerl
 • Ludvík
 • Porazil

Historie mlýna také obsahuje:

Šlechta Bedřich, Bartoloměj *1723-1803, Matouš *1750-?, Antonín *1787-1813 bere si 1812 Alžbětu Weidner z Nového mlýna, za rok Antonín umírá a Alžběta si bere Karla Teyerla z Dlouhého mlýna , za tři roky umírá Alžběta , Karel ten si bere Markétu, drží mlýn až do svatby jediné dcery v roce 1843 a pak ho předávají zeti Adamu Ludvíkovi, mlynáři z Havlovic. Mlynář Ludvík opouští mlýn v roce 1879 a nabývá ho Karel Porazil *1850+1923, Jan Porazil 1881+1957 František Porazil *1920+1986, po smrti posledního mlynáře Františka jeho děti prodávají mlýn, nový majitel provádí rekonstrukci.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  01 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttp://www.portafontium.eu/
       Názevmatriky, kroniky, sčítání lidu
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       19.1.2019 19:43 uživatelem JanRez

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 24.1.2019 19:51