Koho oči bolí,
nechoď do mlýna.
(české přísloví)

Polánecký mlýn, U Šinků, mlýn Pohanka

Polánecký mlýn, U Šinků, mlýn Pohanka
19
Polánka
33501
Plzeň-jih
Polánka u Nepomuka
49° 25' 44.3'', 13° 33' 43.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn zobrazován již na I. vojenském mapování. Mlýn je v současnosti ve vlastnictví paní Pohankové, která je pravděpodobně potomkem mlynářské rodiny Pohanků uváděné na mlýně při sčítání obyvatel z roku 1921.
Na samotě JV směrem od obce Polánka
Kamenice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn dohledán na I. vojenském mapování

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1881 Jakub Kotěšovec

 

1916 zakoupil Alois Pohanka (*1891)

1930 majitel Alois Pohanka  (1890-1879)

1932 vyhořelo čp. 20, zachovány pouze zbytky (akumulační nádrž, lednice)

1938 Alois a Anna Pohankovi

sloučena čp. 19 a 20  (čp. 19)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Alois Pohanka ml. (1919-1998)

mlelo se také načerno

v mlýnici patrně instalovány nové stroje

po r. 1948 mlýn vyvlastněn a předá Státnímu rybářství Klatovy, ve mlýně se šrotovalo obilí mořené rtuťovými solemi s prošlou dobou klíčivosti ibez ochranných pomůcek (pouze navlhčený hadr přes ústa). Dva zdejší dělníci zemřeli na rakovinu.

Alois Pohanaka žádal Gustava Husáka oi navrácení majetku, za což byl zbaven svéprávnosti.

1994 Alois Pohanka soudně rehabilitován, navrácena svéprávnost

1998 Alois Pohanka zemřel

2000 zdevastovaný mlýn restituován

Dcera posledního majitele Milena Pohanková nechala opravit fasády a resrtaurovat mlynářský znak, namalovaný vídeňským malířem Michlem, švagrem mlynáře.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vítovec
 • Kotešovec
 • Sekyra
 • Pohanka

Historie mlýna také obsahuje:

1869 - Vítovec Martin

1890 - Kotešovec Jakub

1900 - Sekyra Josef

1910 - Pohanka Jan

1921-1930 - Pohanka Alois

současnost - Pohanková Milena

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2019
  • dochována pouze mlýnice
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn a hospodářská stavení tvoří tvar písmene T.
   3 podlaží, střecha kryta eternitem, zděný přístavek u lednice sloužil jako strojovna
     • existující torzo uměleckého složení
     údajně dochován moučný vysévač a převodové soukolí pro hospodářské účely
     Žádná položka není vyplněna
     1930:
     přízemí:
     předlohová hřídel a převody od vodního kola, řemen vyveden otvorem ve stěně strojovny
     1. poschodí:
     válcové stolice 500 mm
     loupačka
     český kámen prům. 32 palců
     moučný vysévač
     2. patro:
     třídič
     prachový válec
     přes všechny podlaží:
     výtahy
     šité řemeny
     1938: instalováno nové zařízení od firmy Union (podrobnosti nejsou známy)
     Zaniklý
     • pohon zemědělských strojů
     Řemen od elektrického motoru vyveden vně budovy pod přístřešek v ohrazené zahrádce, kde byly umístěny řezačka a mlátička.
     • jez
     • náhon
     Vodní dílo odebíralo vodu z Polánského potoka, vzdutého jezem z hradicích prken, zasunutých do drážek dřevěných skoupků a dále vodu z několika pramenů na okolních lukách, akumulovanou v průtočné nádrži o ploše 4,5 m2, z níž byla vypouštěna dřevěným 46 cm širokým stavítkem silničním propustkem do náhonu a dále do vantroků 12,6 m dlouhých. Ve dně vantroků před nádrží byl umístěn čap 10 x 10 cm s potrubím vedoucím k malé nádržce, jež se nacházela pod svahem náhonu, tento čap bylo možno využívat jako jalový odpad a dále s ním napájet nádržku, využívanou jako sádky pro ryby.
     Odpadní stoka od kola se spojovala s potokem od splavu cca 45 m pod mlýnem.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,073 m3/s, spád 5,4 m, výkon 3,41 HP
     1935: 1 vodní kolo, prům 4,45 m, šířka korečků 0,71 m, hloubka 0,3 m, spád 5 m, hltnost 86 l/s, výkon 3,7 HP.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,073 m3/s, spád 5,4 m, výkon 3,41 HP
     1935: 1 vodní kolo, prům 4,45 m, šířka korečků 0,71 m, hloubka 0,3 m, spád 5 m, hltnost 86 l/s, výkon 3,7 HP.
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popisinstalována 1938 ve staré lednici
     hltnost 120 l/s, spád 5,3 m, výkon 6 HP
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popisvýkon 6 kW
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popisvýkon 6 kW
     Historické technologické prvky
     • jednoduchá
     1
     AutorPorta fontium
     NázevCensus 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníSčítání obyvatel
     Odkazwww.portafontium.eu
     Datum citace internetového zdroje20.3.2019
     AutorPorta fontium
     NázevCensus 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníSčítání obyvatel
     Odkazwww.portafontium.eu
     Datum citace internetového zdroje20.3.2019
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 11 (Plzeň), s. 31
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorVendula Hnojská
     NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
     Rok vydání2011
     Místo vydáníBlovice
     Další upřesněnís. 69 - 73
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     20.3.2019 12:31 uživatelem jirka.vacek87

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     doxa (Jan Škoda) 21.1.2020 12:14