Z moučného mlýna do solného mlýna.
(rumunské rčení)

Broumovský mlýn; Promenhofer Mühle

Broumovský mlýn; Promenhofer Mühle
17
Broumov
348 15
Tachov
Broumov u Zadního Chodova
49° 53' 3.1'', 12° 36' 43.1''
Mlýniště bez mlýna
Zříceniny mlýny lze nalézt v hustém lesním porostu pod Broumovem, asi 200 m západně od památného broumovského jasanu.
samota, jižně od obce
Hamerskžý potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší zmínka o mlýnu je z roku 1614, kdy je uváděn statek Promenhoff s mlýnem při něm vybudovaným.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Dle soupisu poddaných dle víry z roku 1651 byl na mlýně třicetiletý mlynář Veit Arnoldt s manželkou Salome a čtyřmi dětmi.

V roce 1676 byl mlýn společně s dalšími níže položenými mlýny zakreslen do mapy panství Chodová Planá.

V tereziánském katastru je l roku 1713 uváděn jako Pramenhofer mlýn o dvou kolech. Mlýn byl panský, mlynář jej získal do emfyteutického nájmu.

V roce 1838 je ve stabilním katastru uváděn Franz Träger.

V 19. století držel mlýn rod Glasauerů (Glosauerů). Sebastian Glasauer nechal při mlýna zasadit sochu sv, Jana Nepomuckého.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1851 převzal na základě smlouvy mlýn od otce Michl Glasauer. V roce 1862 mlýn vyhořel, v témže roce dal mlynář na místě vyhořelého postavit mlýn nový. Dle dokumentace se jednalo o dvoupatrovou budovu vystavěnou na základech původního mlýna. V lednici byla 4 mlýnská kola, z nichž 3 poháněla mlýnské složení a čtvrté krupník. Naproti mlýnu přes náhon stála pila poháněná pátým vodním kolem. Kola byla na vrchní vodu.

V roce 1880 převzali mlýn Vinzenz a Eva Glasauerovi, dle sčítání obyvatel zde byli také v roce 1900. Vinzenz Glasauer se narodil roku 1851 v Broumově, byl uváděn jako mlynář a pilař. Jeho manželka Eva pocházela ze tokova, kde se narodila roku 1859. Do roku 1900 se jim zde narodily děti Rudolf (1879), Anna (1882), Elisa (1884) a Rosa (1886). Dále zde žila Vinzenzova matka Anna narozená roku 1826 v Zadním Chodově. Ve mlýně byli také 3 pomocníci.

V roce 1911 převzal mlýn syn Rudolf s manželkou Barbarou.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1921 držela mlýn vdova po Rudolfu Glasauerovi Barbara. Provdala se za mlynáře Rudolfa Baiera, se kterým v roce 1930 držela mlýn na polovic. V seznamu vodních děl je k roku 1930 uváděn pouze Rudolf Baier.

Podle smlouvy z roku 1936 získal mlýn Rudolf Glasauer s manželkou Paolinou. Jednalo se patrně o syna předchozího zemřelého Rudolfa Glasauera.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Dle pomníčku na broumovském hřbitově zemřely v roce 1942 děti mlynáře z Broumovského mlýna Rudolf ve věku 6 roků a Inge ve věku 3 roky.

Rudolf Glasauer byl posledním mlynářem, v roce 1945 mu byl mlýn zabaven. S likvidací mlýna se začalo 28. 5. 1946, kdy se dostavil úředník Fondu národní obnovy, aby ohodnotil vybavení pily při mlýně. Ve mlýně ještě bydlela Paoline Glasauerová, její manžel Rudolf byl ve válečném zajetí. Mlýn byl mimo provoz od roku 1943.

Dne 30. 8. 1947 dorazil na mlýn mlynář Jaroslav Gušlbauer, aby pro Fond národní obnovy ocenil vybavení mlýna. V té době byl mlýn již neobydlený, volně přístupný, okna vytlučená, dveře otevřené, podlahy částečně vytrhané. Přesto zde nalezl mlýnské zařízení a ocenil ho na 80 670 korun. Část zařízení však byla již v roce 1946 odvezena na sousední Trnový mlýn národním správcem Josefem Jonášem.

Obec Broumov mělo ve správě ředitelství státních lesů v Plané a s osídlením a využitím mlýna ani jeho zemědělským pozemků nepočítalo, na mlýn nebyl dosazen národní správce.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn byl určen k demolici. Nebyl však zbořen cíleně, ale jen za účelem odvozu stavebního materiálu. Na leteckém snímku z roku 1958 jsou vidět již jen holé zdi, mezi kterými vyrůstají stromy. Dochované zříceniny jsou poměrně rozlehlé.

Události
 • Zánik budovy mlýna

V roce 2016 koupil mlýn nový majitel, který ho chce zrekonstruovat do původní podoby. Jako podklad mu má sloužit nalezený plán v tachovském archívu. V současné době probíhají na mlýne stavební práce (duben 2019).

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Arnoldt
 • Träger
 • Glasauer
 • Baier

Historie mlýna také obsahuje:

1651 Veit Arnoldt

1838 Franz Träger

Sebastian Glasauer

1851 Michl Glasauer

1880 - 1911 Vinzenz Glasauer

1911 Rudolf Glasauer

1921 Barbara Glasauerová

1930 Rudolf Baier

1936 Rudolf Glasauer ml.

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    Zděná patrová budova o půdorysu 16,5 x 15 m byla rozdělena na obytnou část umístěnou směrem k Hamerskému potoku a na mlýnici na náhonu.
    • okno
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • krupník
     1862 – krupník a od roku 1862 do roku 1945 pila
     • náhon
     • jalový žlab
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • most, propustek
     Vodní náhon měl délku 400 kroků a byl sestaven ze dřeva a kamenů, před vtokem do dvou turbínových kašen vybetonovaný. Těsně před mlýnem odbočoval doprava jalový žlab. Na konci náhonu byly 2 betonové šachty, v nichž byly ve 40. letech 20. století umístěny 2 Francisovy turbíny.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1862 – 5 kol na vrchní vodu, 3 pro mlýn, 1 pro krupník a 1 pro pilu
     V roce 1930 měl mlýn 3 kola na vrchní vodu, spád 4 m, výkon 7 HP.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1862 – 5 kol na vrchní vodu, 3 pro mlýn, 1 pro krupník a 1 pro pilu
     V roce 1930 měl mlýn 3 kola na vrchní vodu, spád 4 m, výkon 7 HP.
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisAsi od roku 1940 měl mlýn 2 Francisovy turbíny, každou o výkonu 15 HP.
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typdynamo
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníCheb, str. 34
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníCheb, str. 34
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorZdeněk Procházka
     NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, Díl II – Levostranné přítoky Mže
     Rok vydání2017
     Místo vydáníDomažlice
     Další upřesněnístr. 71 - 75
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     24.5.2019 08:11 uživatelem cestovatelka

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 24.5.2019 19:45