Mlýn bývá zřídka bez otrub.
(německé přísloví)

mlýn Wesselsky

mlýn Wesselsky
152
Loučky
742 36
Nový Jičín
Loučky nad Odrou
49° 41' 8.0'', 17° 47' 53.5''
Mlýn s vodním kolem
Areál vodního mlýna je významnou technickou památkou Oderska. První zmínka o vlastnictví mlýna v Loučkách je z roku 1571.
Od roku 1762 zde po 200 let působil rod Wesselskych. Zachovaná mlýnská technologie s mlýnskými kameny z křemenců, vodním kolem z dubu a transmisí do stodoly je ojedinělá. Strojní zařízení je velmi unikátní, zachovalá sestava uměleckého složení doplněna na válcové. Mlýnský náhon o délce 3 km, který přivádí vodu na mlýnské kolo až z Jakubčovic nad Odrou, je rovněž pozoruhodným dílem. V areálu jsou také bývalé hospodářské objekty, obytné prostory a prostory pro ubytování.
Odra
50055 / 8-3990
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1. 5. 1570 Jan Tomáš ze Zvole a Kolštejna na Odrách odevzdává mlýn v Loučkách o 3 složeních i s rolí Pavlu Schwartzovi k dědičné držbě. Stanoví povinnost poddaných z Loučky a Jakubčovic opravovat a čistit mlýnskou strouhu, dovážet mlýnské kameny a dříví k opravě mlýna a mleti ve mlýně své obilí. Za to je mlynář povinen dávat ročně na zámek 24 šeflů dobře vymleté rži vršené oderské míry, vědro medu a 4 tolary slezské za neochování 2 prasat, a vědro medu za neochování chrta a honícho psa, od čehož je osvobozen. Také od všech jiných dávek, povinností a činží je osvobozen.
Zdroj: http://vademecum.archives.cz (RR)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schwartz
 • Wesselsky

Historie mlýna také obsahuje:

Podle Indikační skici v roce 1836 vlastnil mlýn Josef Wesselsky. (RŠ)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • schodiště
   • střešní nástavba
   • vyskladňovací otvor
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • krov
   • dveře
   • schodiště
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • existující umělecké složení
   Soupis pro vnitřní zařízení mlýna Wesselsky čp. 151 (Nový Jičín)
   Projekt vypracoval David Veverka – odborný restaurátor mlýnských strojů v roce 2015

   V celém mlýně je doposud zachováno velmi vzácné strojní zařízení z konce 19. století a z počátku 20. stol., mlýn se tak řadí mezi nejcennější na území ČR.

   pohon:

   1. vodní kolo
   Dřevěná hřídel vodního kola prochází hřídelovým otvorem do mlýnice. Čepy se otáčí v dřevěných kluzných ložiskách. Hřídel je osazena litinovým věncem – palečným kolem, jehož dřevěné palce zapadají do pastorku vertikální předlohové hřídele a tvoří tak pravoúhlý převod. Na této předlohové hřídeli je velké litinové paleční kolo s čelními palci značného průměru. Je zde i třecí brzda. Na čelní paleční kolo je připojeno několik pastorků taktéž na vertikálních hřídelích. První z nich má pod pastrorkem zubovou spojku (možnost odstavení provozu) a ve spodní části je další paleční převod pravoúhlý. Roztáčí horizontální hřídel s velkou řemenicí na pohon válcové stolice. Druhý pastorek připojený na čelním palečném kole otáčí kamenným mlecím složením taktéž s možností odstavení provozu přes zubovou spojku. Třetí pastorek pak roztáčí dlouhou vertikální hřídel zvanou královskou, vedenou přes mezipodlaží do prvního patra. Zde je paleční pravoúhlý převod na horizontální transmisi uloženou na ložiskových věšácích (kluzné uložení) staršího typu. Tato transmise rozvádí řemeny potřebnou pohonnou energii na jednotlivé stroje buďto přímo, nebo přes další menší transmise v jednotlivých patrech.

   2. vodní kolo
   Dřevěná hřídel vodního kola procházela hřídelovým otvorem do mlýnice. Čepy se otáčely v dřevěných kluzných ložiskách. Hřídel je osazena litinovým věncem – palečným kolem, jehož dřevěné palce zapadají do pastorku vertikální předlohové hřídele a tvoří tak pravoúhlý převod. Na této předlohové hřídeli je velké litinové paleční kolo s čelními palci. Je zde i třecí brzda. Na čelní paleční kolo jsou připojeny dva pastorky taktéž na vertikálních hřídelích. První z nich má pod pastrorkem zubovou spojku (možnost odstavení provozu) a roztáčel druhé kamenné mlecí složení. Druhý za pomoci pravoúhlého převodu hnal horizontální hřídel s řemenicí, ta převáděla řemenem pohyb na předlohovou transmisi odkud byl realizován pohon dynama. Hřídel od pastorku (čelního převodu) ale pokračovala svisle dále do prvního podlaží, kde podobně jako u první královské hřídele nalezneme pravoúhlý paleční převod. Roztáčel horizontální hřídel jdoucí skrz zeď mlýnice do stodoly na pohon zemědělských strojů. První a druhý pravoúhlý převod mohl být spojen nahozením řemenu přes mezi transmisi.

   Ve všech patrech je dále několik rozvodových menších transmisí k pohonu jednotlivých mlýnských strojů přes ploché kožené řemeny. Všechny transmise mají kluzné uložení starého typu.

   Strojní zařízení:
   V podkolí (nejspodnějším patře mlýna) kromě zmíněných soukolí spatříme paty kapsových dopravníků, moučné truhly, pytlovací lávky a dvojnásobnou mlýnskou hranici se zdobnou profilací na zhlaví.   mezipodlaží:
   - válcová mlecí stolice v litinové skříni s rýhovanými válci, výrobce J. Hübner a K. Opitz - Pardubice z roku 1898
   - 2x kamenné mlecí složení z konce 19. stol. s regulací (lehčením) a s jeřábem na zdvih kamenů
   - 2x dynamo

   1. patro:
   - 2x moučný hranolový vysévač řemeslné výroby z konce 19. stol.
   - sítové žejbro s excentrem řemeslné výroby z konce 19. stol.
   - pozůstatek štosky – tarár a excetr žejbra
   - elektrorozvodná deska

   2. patro:
   - loupačka průchodová, kombinovaná s kartáčovacím strojem, výrobce F. Holtzhausen a Co. Teplice, počátek 20. stol.

   podstřeší:
   - čistící hranolový vysévač řemeslné výroby, počátek 20. stol.
   - magnet
   - koukolník (triér) s tzv. stokláskovým sektorem s netypickým pohonem přes čelní ozubený převod, výrobce neznámý, počátek 20. stol.
   - čistící tarár, řemeslná výroba, konec 19. stol.
   - hranolový předvysévač, výroba řemeslná, konec 19. stol.
   - 2x odlučovač (filtr) zvaný autokap, výroba řemeslná, poč. 20. stol.

   Všemi patry prochází několik řemeslně vyrobených kapsových dopravníků z konce 19., nebo počátku 20. století. Dále se zde zachoval pytlový výtah taktéž z počátku 20. století.
   VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
   VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
   Výrobcemlynář, sekerník
   Popis
   VýrobceF. Holtzhausen a Co., Hossen i. Sa., Teplitz-Turn i. Böh.
   PopisLoupačka od německo-české firmy.
   štoska a žejbro
   Zaniklý
   • pila
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   • pohon zemědělských strojů
   Transmise jdoucí do stodoly k pohonu zemědělských strojů je umístěna na vysokých křížových dřevěných kozlících pod stříškou. K výrobě elektrické energie sloužily dříve jedno, později dvě dynama.

   Z pily se dochoval pouze setrvačník.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • lednice
   • most, propustek
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavDochovaný
   VýrobceFrantišek Mikyška, Kojetín
   PopisŠirší, celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu typu korečník, jenž bylo nedávno postaveno jako nové sekerníkem Mikyškou s partou.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavDochovaný
   VýrobceFrantišek Mikyška, Kojetín
   PopisŠirší, celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu typu korečník, jenž bylo nedávno postaveno jako nové sekerníkem Mikyškou s partou.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   dvojnásobná
   • francouzský kámen | Počet: dvě složení a mnoho vyřazených
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
    • průchodová
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet: 1
    • moučný vysévač | Počet: 2x
    • předvysévač | Počet: 1
     • autokap
     • šnekový dopravník | Počet:
     • kapsový výtah | Počet:
     • pytlový výtah | Počet:
     • AutorPoskočilová
      NázevMarkéta
      Rok vydání2016
      Místo vydáníOdry Loučky
      Další upřesněnípřepis rozhovoru uskutečněného 2. a 3. 11. 2013
      Odkazhttps://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/2016168_zivot-na-mlyne-wesselsky/#pribeh
      Datum citace internetového zdroje17. 4.2017
      AutorPoskočilová
      NázevMarkéta
      Rok vydání2016
      Místo vydáníOdry Loučky
      Další upřesněnípřepis rozhovoru uskutečněného 2. a 3. 11. 2013
      Odkazhttps://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/2016168_zivot-na-mlyne-wesselsky/#pribeh
      Datum citace internetového zdroje17. 4.2017
      AutorNovosad Jaroslav
      NázevVodní mlýn Wesselsky - Odry, Loučky
      Rok vydání2002
      Místo vydáníVysoké Mýto
      Další upřesněníSborník referátů ze semináře Vodní mlýny
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      30.1.2013 11:54 uživatelem spendlik

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 9.5.2019 22:12
      David Veverka (David Veverka) 3.3.2017 13:39
      Radim Urbánek 24.12.2018 12:50
      Radomír Roup 3.3.2017 13:39