Lakomcův mlýn mele zrno neproseté.
(německé přísloví)

Propadlý, Polní, Cvekův mlýn, mlýn v Jámách

Propadlý, Polní, Cvekův mlýn, mlýn v Jámách
113
Holešov - Všetuly
76901
Kroměříž
Všetuly
49° 19' 37.8'', 17° 32' 44.9''
Mlýniště bez mlýna
Jihozápadně od Všetul stále osaměle v polích mlýn Polní, později Cveků (Zwecků). V r. 1880-1881 jej i s vodním právem a okolními pozemky koupili Emanuel a Maxmilián Proskowetz a přiřadili k cukrovaru. V blízkosti zděného oplocení cukrovaru je dosud zachována návodní zeď budovy mlýna i část vodního díla.
1 km od Všetulské návsi
Rusava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Čerpáno z bakalářské diplomové práce Barbory Markové z roku 2016.

V pozemkové knize s pamětními zápisy města Holešova z let 1604 - 1676 je zapsána následující informace.

Předně v urbáři léta páně 1583 na samo panství holešovské, jež se na dědictví nachází, sepsaném tyto formalia stojí. Ittem více k Holešovu přísluší dva mlynáři usedlí. Jiřík Cvek mlynář Dražejovský a Ondřej mlynář Probický.

Mlýn byl v pozdějších dobách vedený pod číslem 113, polní mlýn, se původně nacházel na území zaniklé obce Dražejovice. (Cvek)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1676 - v držení mlynáře Jiřího Cveka, jenž dával pozemkové činže o svatém Jiří a Václavě po 2 zlatých a 4 slepice, neb za ně 12 grejcarů a za roboty o svatém Janě a vánocích po 5 zlatých. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

1704 - přestavěn na lepší (informace pochází z knihy receptů Aloisie Cvekové, dcery všetulského mlynáře a manželky Jana Moučky, mlynáře v Holešově na Novosadech čp. 51)

1788 zakoupil mlýn od vrchnosti mlynář Václav Cvek, jenž platil stálé činže 77 zlatých 29 1/4 krejcaru a faře dával desátkem 36 snopů pšenice a tolikéž ovsa. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

1792 - hraběnka Barbora Erdödyová prodala mlynáři Václavu Cvekovi jeden díl panského rybníčku, blíže mlýna ležícího ve výměře 5 6/8 měřice, výsevku za 632 zatých 47 krejcarů. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

1830 - ke mlýnu Antonína a Terezie Zveckových příslušelo 40 měřic polí. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1880-1881 - koupili mlýn i s vodním právem a okolními pozemky Emanuel a Maxmilián Proskowetzovi a přiřadili jej k cukrovaru.

1881 - nedaleko založeny pro cukrovar dva velké rybníky, pro studenou a kondenzační vodu.

1882 mlýn zrušen

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

1930 - úřední soupis vodních motorů eviduje v areálu cukrovaru vodní kolo Q 200 l/sec./4,45 m/7,6 KS, vyrábějící elektrický proud pro cukrovar

1999-2000 cukrovar zbořen

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Cvek
 • Zweck

Historie mlýna také obsahuje:

1583 Jiří Cvek

1676 Jiří Cvek

1788-1792 Václav Cvek

1830 Antonín Zweck

1880-1881  Emanuel a Maxmilián Proskowetz

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  09 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • výroba elektrické energie
      Elektrárna pro cukrovar
      • náhon
      • lednice
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: Q 200 l/sec./4,45 m/7,6 KS
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: Q 200 l/sec./4,45 m/7,6 KS
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorArnošt Pospíšil
      NázevVodní mlýny při toku řeky Rusavy
      Rok vydání2018
      Místo vydáníHolešov
      Další upřesněníEdice: Knihovnička Holešovska 33. svazek, ISBN: 978-80-270-4128-2
      Odkazs. 83-84
      AutorArnošt Pospíšil
      NázevVodní mlýny při toku řeky Rusavy
      Rok vydání2018
      Místo vydáníHolešov
      Další upřesněníEdice: Knihovnička Holešovska 33. svazek, ISBN: 978-80-270-4128-2
      Odkazs. 83-84

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      21.9.2019 23:46 uživatelem Jadran (Ondřej Machálek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 9.11.2019 19:47
      doxa (Jan Škoda) 19.1.2021 20:10