Prošel školou jako osel mlýnem.
(německé přirovnání)

Poznáváme vodní mlýny