Čím více vody, tím lépe pro mlýn.
(kurdské přísloví)

Poznáváme vodní mlýny