Dej mi jablko! Běž, mlynářův vztek,
ten ti jablko setřese.
(vestfálské pořekadlo)

Seznamy vodohospodářských lokalit

Vodohospodářské lokality, tedy rovněž vodní mlýny, byly zpracovány na okresních národních výborech v letech 1980 až 1990 pro účely energetického využití. Děleny jsou podle vodních toků a podle stavu dochování vodních děl.