Literatura

Vyhledávání
Řadit dle:

Antonína Weisse příruční knížka pro mlýny Weisse Anton 1889 kniha
Archeologický nedestruktivní výzkum vodních děl zaniklých po roce 1945 Galusová Lucie Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 4, s. 280-302 článek
Archeologický výzkum vodních mlýnů: výsledky, perspektivy Galusová Lucie AntropoWebzin, 2011, č. 2, s. 113-120 článek
Barochův mlýn u Vrčeně Hnojská Vendula Vítaný host : čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, č. 2, s. 4 - 5 článek
Bejvávalo: paměti Františka Dědiny Dědina František Praha, 1949 kniha
Břestecký mlýn Malík František Břestek, 2008 kniha
Budějovické sídlo následníka trůnu. O Červeném dvoře a mlýně u Mladého Kovář Daniel In: Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic / České Budějovice článek
Cicvárkovi a Dlabačův mlýn Červená Helena Mladá Boleslav, 2010 kniha
Co to znamená, když "die mülen nicht in den sleiffen geen", aneb o jednom nesrozumitelném mandátu krále Zikmunda, znojemských mlýnech v pozdním středověku, omylech Zikmundovy kanceláře a úskalích... Elbel Petr Sborník Státního okresního archivu Znojmo, sv. 24, 2010, s. 9 - 27 článek
Co zůstalo z vodních mlýnů Veverková Irena, Vychodil Pavel, Karas Jiří Přemyslovské střední Čechy o. p. s., 2013 kniha
Co zůstalo z vodních mlýnů 2 Veverková Irena, Vychodil Pavel, Karas Jiří Přemyslovské střední Čechy o. p. s., 2014 kniha
Československé mlynářství Sloup Václav red. Praha, 1936 kniha
Čištění obilí Tureček František Pardubice, 1950 kniha
Čtyry kapitoly v zájmech mlynářství českého : na adresu deseti tisíc mlynářův v zemích českých : také našim pánům poslancům sněmu zemského i rady říšské k laskavému povšimnutí Ryšánek Antonín Ladisav Praha, 1881 kniha
Dějiny mlynářství Páris F. Praha, 1913 kniha
Dějiny spolků mlynářských v Praze Němeček Jan Praha, 1878 kniha
Dendrochronologické datování stavebních prvků vodního mlýna ve Slupi Kloiber Michal, Kovář Tomáš, Merta Ondřej, Rybníček Michal Archaeologia historica, 19/2007, s. 125 - 142 článek
Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách Štěpán Luděk, Křivanová Magda Praha, 2000 kniha
Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. Štěpán Luděk, Urbánek Radim, Klimešová Hana Praha, 2008 kniha
Dochované větrné mlýny a mlýnsky v České republice Doubek Jan Brno, 2005 kniha
Domácí elektrárna s vodní turbinkou Junek Antonín Praha, 1921 kniha
Domažlické mlýny, mlynáři a mlýnská strouha Procházka Zdeněk Domažlice, 2010 kniha
Dvořákův mlýn v Přibyslavicích a jeho historie Fojtová Veronika MU, Brno, 2006 diplomová práce
Dvořákův mlýn v Přibyslavicích a jeho historie Keprtová Lucie MU Brno, 2006 diplomová práce
Encyklopedie mlynářství Tureček František nelokalizováno, nedatováno kniha
Expozice mlynářství a zemědělského nářadí v Písečné u Letohradu Urbánek Radim Český lid, roč. 90, č. 1, 2003, s. 98-99 článek
Hankeův mlýn ve Všemilech Belisová Natálie Minulosti Českého Švýcarska: sborník příspěvků z historického semináře, 2006, s. 57 - 89 článek
Historický vývoj a dokumentace vodní pily/mlýnu v Rožné Houdek Viktor MU Brno, 2011 diplomová práce
Historický vývoj mlynářství Karas Jaroslav Praha, 1919 kniha
Historický vývoj mlynářství a mlýnů na řece Jihlavě v třebíčském okrese Pokorná Šárka MU, Brno, 1991 diplomová práce
Historie hotelu Budweis**** v Českých Budějovicích Binder Milan České Budějovice, 2010 kniha
Historie mlýna v Horních Hamrech čp. 2 Mokrý František Archeologia technica, 7/1992, s. 102-108 článek
Historie mlynářství v Horažďovicích Škudrnová Jaroslava ZCU, Plzeň, 2012 diplomová práce
Historie mlýnů na Žehrovce Egert Jaroslav Modřišice, 2011 kniha
Historie podniku Mlýny J. Voženílek, spol. s r. o., Předměřice nad Labem Hrůšová Veronika Univerzita Pardubice, 2014 diplomová práce
Historie Rouchovan a jejich mlýnů. Osudy mlynářských rodin na nich usazených Hrubešová Nikola MU, Brno, 2013 diplomová práce
Chrudimsko - mlýny a další zařízení na vodní pohon Štěpán Luděk, Šulc Ivo Chrudim, 2013 kniha
Jak se žilo ve mlýnech na Zábrdce Rubáš Daniel 1. část, Od Ještěda k Troskám, roč. 38, č. 3, 2015, s. 156 - 161 článek
Jak si sám udělám vodní kolo (na horní i spodní vodu) : návod k výrobě s obrázky v textu i podrobnými a přesnými nákresy všech součástí Odvárka Jan Brno, 1930 kniha
Jednoduché účetnictví pro mlýny s pekárnou a hospodářstvím Karas Jaroslav Praha, 1911 kniha
Jemníky čp. 14 Veverková Irena Muzejní listy, č. 9/1994, s. 19 článek
Jeskyně, skalní hrádky a mlýny na Kokořínsku, Zimerman V., Rabdus P., Piller J. 1996 kniha
K historii mlýna a rodu Veselých (v Táboře) v 17. a 18. století Pekařová Martina JCU, České Budějovice, 2011 diplomová práce
K historii mlynářství v Poolšaví Štěrba Radim MU, Brno, 2003 diplomová práce
Kalendář mlýnů česko-moravských na rok 1899 Duška František 1899 kniha
Kariéra a čest mlynářů na třeboňském panství v letech 1590 - 1740 Čondl Jiří JCU, České Budějovice, 2007 diplomová práce
Klapající minulost Jiřička Václav Hostivice, 2011 kniha
Klapy, klepy, klap - kratochvilné ohlasy ze starého mlýna Patejdl Václav Praha, 1908 kniha
Kronika mlýnů na Zlatém potoce Hejzlar Josef Bystré, 1962, 3 díly rukopis
Loučanské mlýny Kohoutek Vojtěch Střední Morava, roč. 15, č. 28, 2009, s. 106 - 116 článek
Malé vodní elektrárny Holata Miroslav Praha, 2002 kniha
Markův (Bočkův) mlýn Oliverius Miroslav Muzejní listy, č. 9/1994, s. 19 - 20 článek
Materiál k technologickému slovníku mlynářskému Vilikovský Václav 1941 a 1942, příloha časopisu Mlynář diplomová práce
Materiál k technologickému slovníku mlynářskému Velikovský Václav 194? rukopis
Mletí obilí Tureček František Pardubice, 1949 kniha
Mlýn Černíč, čp. 14, historický objekt s kamennou tvrzí Svoboda Karel Dačický vlastivědný sborník, VII/2013, s. 117 - 163 článek
Mlýn čp. 35 v Písečné; poslední zdejší svědek vodního mlynářství Urbánek Radim, Hácová Hana Vysoké Mýto, 2005 kniha
Mlýn jako krajinotvorný prvek v barokní době Šimek Rudolf UPOL, Olomouc, 2011 diplomová práce
Mlýn jako právní a ekonomická jednotka na příkladu mlýna rodiny Veselých v Táboře Šmejkalová Martina JCU, České Budějovice, 2008 diplomová práce
Mlýna na Palhanci Gebeauer Josef Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, roč. 26, č. 2, 2000, s. 13 - 15 článek
Mlynář (příklad Vinzenze Handlingera) Markel Martin Člověk na Moravě 19. století, s. 153 - 166, 2004 článek
Mlynáři - hejtmani na Litovelsku (k dějinám vodního práva) Pinkava V. Selský archiv, ročník II. číslo 2., v Olomouci 1903 článek
Mlynáři na Litomyšlsku (1650 - 1800) Vopařilová Miluše Univerzita Pardubice, 2008 diplomová práce
Mlynáři od Babic Kasáček Miroslav, Navara Luděk 2011 kniha
Mlynářská a pekařská chemie Křtinský Karel Praha, 1936 kniha
Mlynářská energetika I, II Tureček František Pardubice, 1955 a 1956 kniha
Mlynářská technologie I a II Žák Jan Pardubice, 1950 kniha
Mlynářská technologie strojní - stroje vysévací a čistící Tureček František Pardubice, 1947 kniha
Mlynářská usedlost rodiny Podešvových a vodní dílo Věžeckého potoka. Katalogizace mlýnů v okr. Kroměříž Gašpárek Petr Ostrava, 2012 diplomová práce
Mlynářské trápení Volfová-Hovořáková Jana Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka, roč. 14, č. 1, 2014, s. 39 - 41 článek
Mlynářsko-technický katechismus : (svépomocný písemný kurs samouků) praktiků mlynářů, stárků a tovaryšů mlynářských Lehovec Antonín 1930 kniha
Mlynářství Hertík Emanuel Praha, 1890 kniha
Mlynářství Hudec Jan Praha, 1908 kniha
Mlynářství Žák Jan Československá vlastivěda, svazek 9, 1929 kniha
Mlynářství a stavba mlýnů I. díl, obilí jeho nemoci, plevele, škůdci a zpracování Karas Jaroslav Praha, 1922 kniha
Mlynářství a stavba mlýnů II. díl, čištění obilí a stroje k němu Karas Jaroslav Praha, 1923 kniha
Mlynářství a stavba mlýnů III. díl, mlecí stroje Karas Jaroslav Praha, 1926 kniha
Mlynářství na Kladensku Malá Renáta Kladno Záporno, roč. 2, 2007, s. 15 - 16 článek
Mlynářství na Knovízském potoce Malá Renáta Středočeský vlastivědný sborník, č. 25, 2007, s. 45 - 58 článek
Mlynářství na Táborsku Sumerauerová Jitka Tradiční lidová architektura, UK, 2008, s. 285 - 288 článek
Mlynářství na Zákolanském potoce Nemejovský František Muzejní listy, č. 9/1994, s. 21 - 22 článek
Mlynářství v českých zemích na příkladu vodních mlýnů Čižmář Zeno MU, Brno, 1995 diplomová práce
Mlynářství v českých zemích na příkladu vodních mlýnů Pálková Hana MU Brno, 1994 diplomová práce
Mlynářství v Seničce Matoušek Jiří Hanácký kalendář, 2009, s. 143-144 článek
Mlýny a další vodní díla na potoce Cedronu a na Benecku Špráchal Přemysl Z Českého ráje a Podkrkonoší 29/2016, str. 33-84 článek
Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných Smolová Věra Hostivice, 2014 kniha
Mlýny a mlynáři na Lomnici - od Radošic po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách Cihlová Milada Milada Cihlová, 2014 kniha
Mlýny a mlynáři na Pazderně a v Dědicích Kleveta Alois Vyškov, 2012 kniha
Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku (tři svazky) Makovský Vladimír Velké Meziříčí, 2006 kniha
Mlýny a mlynáři v Bošovicích Šimandl Jaroslav Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, č. 12, 2003, s. 91 - 92 článek
Mlýny a mlynáři v Litomyšli a na městském panství Vopařilová Miluše Pomezí Čech, Moravy a Slezska; sv. 13, 2012, s. 158-204 článek
Mlýny a mlynáři ve staletích; na povodí vodních toků Moštěnky, Juhyně, Bystřičky, Rusavy, Mojeny, Dřevnice Pospíšil Arnošt Holešov, 2003 kniha
Mlýny jako šlechtická sídla Rožmberský Petr hláska, ročník V., 1994/2, s. 16 - 17 článek
Mlýny Lobezského údolí Jaša Luděk Sokolov, 2009 kniha
Mlýny na Dobersku Mach Jiří Doberská ročenka, 1995 článek
Mlýny na Doubravě Janáček Karel Sobíňov, 1988 kniha
Mlýny na Klenici Šolc Václav Mladá Boleslav, 2014 kniha
Mlýny na Novohradce od Nových Hradů k Luži Štěpán Luděk Sborník NPÚ Pardubice, 2010, s. 12 - 18, 56 - 61 článek
Mlýny na povodí (dolní) Oslavy Stejskal Karel 2012 kniha
Mlýny na řece Kyjovce Žardecký Jiří Malovaný kraj, roč. 34, č. 6, s. 8-9 článek
Mlýny na Říčce a Rokytnici Kopecký Josef, Ustohal Vladimír Šlapanice u Brna, 2001 kniha
Mlýny na Únětickém potoce Jirásek Petr Tuchoměřice, 2009 kniha
Mlýny na Zbirožsku I Rožmberský Petr Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 2014, č. 26/2014, s. 1 - 15 článek
Mlýny na Zlatém potoce Pixová Jaroslava Putim, 2014 kniha
Mlýny Slavkovského lesa Jaša Luděk Sokolov, 2011 kniha
Mlýny Svatojirského potoka Veverková I. Slánský obzor 3, 1995 článek
Mlýny v dolním povodí Mohelky a na Zábrdce. Příspěvek ke každodennosti života ve mlýně v období jeho modernizace a zániku na pozadí svědectví pamětníků a historických pramenů Rubáš Daniel UJEP, Ústí nad Labem, 1998 diplomová práce
Mlýny v Horním Pojizeří Mikšová Aneta Technická univerzita v Liberci, 2016 diplomová práce
Mlýny v Kladrubech a jejich okolí Čechura Jiří, Procházka Zdeněk Domažlice, 2013 kniha
Mlýny v krasové oblasti povodí Bílé vody Müllerová Helena MU Brno, 1974 diplomová práce
Mlýny v Kutné Hoře Leminger E. Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české, 1931 článek
Mlýny v Olomouci a jejím bezprostředním okolí Čermák Miloslav Okresní archiv v Olomouci 1976. Olomouc 1977, s 42 - 59; Okresní archiv v Olomouci 1977. Olomouc 197 článek
Mlýny v povodí Januštice Zavrtálek Jan Brno, 2011 kniha
Mlýny, Přáslavice a Velká Bystřice Doležel Albín Hanácký kalendář, 2009, s. 102-103 článek
Moderní poloautomatické mlýny Woth Karel Praha, 1914 kniha
Motory spalovací Tureček František nelokalizováno, nedatováno kniha
Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska Funk Lukáš, Lucie Galusová Archaeologia historica, 36/2011, s. 395 - 405 článek
Na břehu Blanice Pixová Jaroslava Putim, 2010 kniha
Na břehu Blanice - k šumavskému prameni Pixová Jaroslava Putim, 2012 kniha
Na břehu Blanice - Vodňansko Pixová Jaroslava Putim, 2011 kniha
Na počátku byl chléb, aneb, Vznik Rolnického mlýnského a pekárenského družstva v Bušovicích Červená Radka Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, č. 20, 2008, s. 77 - 95 článek
Nad pracovní knížkou mlynářského pomocníka Míková Marie Vítaný host na Šumavě a v Českém lese: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí, č. 1, s.30-31 článek
Nade mlýnem pode mlýnem Jantar Prokop 1911 kniha
Naše mlýny v proměnách času Luňák Josef Brno, 1997 kniha
Naši staří mlynáři a slavní synové ze mlýnů Bukovský František Vyškov na Moravě, 1936 kniha
Nejstarší mlýny na štěpanickém panství Špráchal Přemysl Posel zpod Žalého, č. 4, ročník XXV/2015, s. 23 - 27 článek
Německo-český slovník zpracování obilovin, pekárenství a mlynářství Vedral Jiří Praha, 2002 kniha
Německo-český slovník zpracování obilovin, pekárenství a mlynářství Vedral Jiří Praha, JTP, 2002 kniha
Nové poznatky v mlynářství a pekařství Mohs Karel Praha, 1926 kniha
Nové směry v mlynářství Laudát Jaroslav Dražice nad Jizerou, 1938 kniha
Nový - Nebeský mlýn Oliverius Miroslav Muzejní listy, č. 9/1994, s. 20 článek
O mlýnech na Podhrázském potoku Šindelář Bohuslav Pod Zelenou Horou: vlastivědný sborník jižního Plzeňska, 2006, roč. 9, č. 1, s. 5 - 9 článek
O sázavských mlýnech a mlynářích Maštalíř Jíří Sázavsko 4, 1997 článek
O tajemném řemesle mlynářském Pinterová Hana Znojemsko, roč. 13, č. 40, s. 5 článek
Olešnické mlýny v 18. - 20. století Hepnar Antonín, Wolfová Jiřina Rodným krajem, č. 49, s. 44 - 47 článek
Opatovický mlýn - na počátku byla grangie cisterciáků? Nováková Renata Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, roč. 17, 2005, s. 7-33 článek
Opatovický mlýn - na počátku byla grangie cisterciáků? Nováková Renata Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, roč. 17, 2005, s. 7-33 článek
Opatovický mlýn na Zlaté stoce u Třeboně Nováková Renata 2., rozšířené vydání, Praha 2014, vlastním nákladem kniha
Osud má jméno Dolský mlýn Belisová Natálie Děčín, 2012 kniha
Osudy mlýnů ve středním Povltaví Hejra Alois Podbrdsko, roč. 6, sv. 7, 2000, s. 261 - 269 článek
Památková hodnota mlýnů na Hrádeckém potoce Šimek Rudolf UPOL, Olomouc, 2008 diplomová práce
Paměti Kvěchovského mlýna pod Zahrádkou Sedláček August Tábor, 1906 kniha
Paměti mlýna Veselých v Táboře Cikhart Roman Tábor, 1946 kniha
Paměti z Fastrova mlýna Vondrová Marie Brno, 1948 kniha
Pamětní kámen z Pravčického mlýna Šimek Rudolf Střední Morava - Vlastivědná Revue, 28/2009, s. 80 - 87 článek
Panský mlýn v Rožmitále pod Třemšínem, řečený Podbranský či Bácův Šimková Jana, Šimek Rudolf Podbrdsko, XIX/2012, s. 30 - 45 článek
Pardubický Cech mlynářů a krupařů kolem roku 1859 na příkladu rodiny Bubeníkových Soukup Michal MU FF Brno, 2014 diplomová práce
Po stopách mlýnů v Kutné Hoře se vzpomínkami pamětníků Vavrušková Kateřina Krásné město, č. 2, s 14 - 18 článek
Po stopách využívání vodní a větrné energie na Hranicku Černochová Hana, Doubek Jan, Pospíšil Arnošt 2006 kniha
Polický mlýn v proměnách staletí Preisová Jana Moravský sever, č. 49, s. 17 článek
Pracovitá voda. Derivační kanály, vodní náhony a strouhy v Rožmovské brázdě Sobotka Richard Rožnov pod Radhoštěm, 2014 kniha
Pravčické mlýny a mlynáři Štourač František Pravčice, 2009 kniha
Pražské jezy, mlýny, vodárny a nábřeží Soukup Jiří Praha, 1905 kniha
Pražské mlýny a mlynáři koncem 17. a v 18. století. 1 Borská-Urbánková Milena Pražský sborník historický, roč. 32, 2003, s. 65 - 104 článek
Pražské mlýny a mlynáři koncem 17. a v 18. století. 2 Borská-Urbánková Milena Pražský sborník historický, roč. 33, 200a, s. 181 - 252 článek
Procházky po mlýnech na Unhošťsku Brychta Miloslav Kladno, 2001 kniha
První středověké mlýny poháněné koly na vrchní vodu a jejich mlecí kameny Štěpán Luděk Archeologia technica 22, 2011, s. 5-10 článek
Příkopský mlýn na Zlaté stoce Nováková Renata 3., doplněné vydání, Praha 2014, vlastním nákladem kniha
Příruční kniha mlynářská Hertík Emanuel Praha, 1888 kniha
Příruční kniha mlynářská : soubor nauk a vědomostí, potřebných a užitečných každému, kdož působí v oboru výroby mlýnské Redakce časopisu Mlynář 1888 kniha
Příruční slovník zpracování obilovin : (Výrazy mlýnské, pekárenské, těstárenské a cukrářské čes., angl., něm., franc., rus.) Skládalová Jana Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1995 kniha
Radčický mlýn a jez Janíček V. Plzeň, 1991 rukopis
Rajonizace rožmberských vodních mlýnů na panství Třeboň po roce 1590: Mýtus nebo skutečnost? Škudrnová Jaroslava Praha 2014 diplomová práce
Regulace Chrudimky a centralizace mlynářského řemesla Drobná Markéta MU FF Brno, 2011 diplomová práce
Renesanční mlýn v Havlíčkově Borové Knápek Aleš, Veselý Aleš Sborník Havlíčkobrodsko 30, Havlíčkův Brod, 2016 článek
Sázava milovaná Pleva František Pelhřimov, 2005 kniha
Sbírka diagramů mlýnů Tureček František nelokalizováno, nedatováno kniha
Sborník ze semináře Vodní mlýny I ed. Urbánek Radim Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, 2002 kniha
Sborník ze semináře Vodní mlýny II (2005) ed. Urbánek Radim Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, 2010 jiné
Sborník ze semináře Vodní mlýny IV (2011) ed. Šimek Rudolf Podbrdské muzeum, Rožmitále pod Třemšínem, 2012 kniha
Sedm mlýnů na Starém potoce, aneb Povídání o starých mlýnech a typ na vycházku v Nečtinech Morávka Štefan Plzeň, 2005 kniha
Sekerníci Vermouzek Rostislav Sborník technického muzea v Brně, s. 153 - 163, 1978 článek
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé Ministerstvo financí 1932-34, 26 sešitů kniha
Skladování obilí, mechanické dopravní prostředky, vzduchotechnika Tureček František nelokalizováno, nedatováno kniha
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí - Vzpomínky na dny všední i sváteční v Českém Krumlově a jinde Jakeš Josef 2014 kniha
Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem Fröhlich Jiří, Pixová Jaroslava Putim, 2013 kniha
Staré mlýny Bukačová Irena Vlastivědný sborník - čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, číslo 2, 2010, s. 5 - 9 článek
Staré mlýny v Orlických horách Maisner Jaromír Kounov, 1962 rukopis
Staré mlýny v šumavském Podlesí a Bavorském lese Gabrielová Hana Strakonice, 2011 kniha
Staroměstský mlýn v Náchodě Samek Antonín Rodným krajem, č. 47, 2013, s. 21 - 23 článek
Stíny mých otců, Stopy mých otců, Hlasy mých otců Šmahelová Helena Praha, 1984, 1985, 1987 kniha
Stručný nástin praktického mlynářství Lehovec Antonín Praha, 1936 kniha
Středověké a novověké mlýny v Libkovicích na Mostecku Heringová Lucie ZCU, Plzeň, 2011 diplomová práce
Sýr a červy - svět jednoho mlynáře kolem roku 1600 Ginzburg Carlo Praha, 2001 kniha
Ta mlynářská chasa, ta se hezky nese : mlynářské historky Krouský František Karel Praha, 1915 kniha
Talašův mlýn v Kudlovicích a jeho místo v lokální společnosti Němcová Adéla MU, Brno, 2015 diplomová práce
Tam, kde zpívala řeka aneb čarovná léta kolem Smetiprachu Pixová Jaroslava Putim, 2014 kniha
Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku Kolka Miroslav NPÚ Liberec, 2012 kniha
Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí Kolka Miroslav NPÚ Liberec, 2014 kniha
Technické památky - historie a technická řešení vodních elektráren Zasadil Pavel JCU, České Budějovice, 2010 diplomová práce
Technologie mlynářství I. díl Spousta Josef Praha, 1934 kniha
Technologie mlynářství II. díl Spousta Josef Praha, 1945 kniha
Torzo vodního díla Cacovického mlýna na předměstí města Brna Jordánková Hana, Merta David, Merta Jiří, Merta Ondřej, Rybníček Michal Archaeologia historica, 17/2005, s. 75 - 84 článek
Toulky po vodě; mlýny na přítocích řeky Úslavy Hnojská Vendula Blovice, 2011 kniha
Toulky po vodě; mlýny na řece Úslavě Hnojská Vendula Blovice, 2011 kniha
Tržecký mlýn a jeho majitelé Beyer J. Litomyšl, 1933 kniha
Třeboňské mlýny na Mlýnské stoce Nováková Renata 2., rozšířené vydání, Praha 2014, vlastním nákladem kniha
V tom našem mlýně Valenta Miloš sborníček prací členů národopisného kroužku při Jihočeském muzeu, 1969 článek
Václav Kunžak - zapomenutý mechanik a vynálezce z 18. století Smutný Bohumír Technické muzeum v Brně, Brno, 2015 kniha
Ve mlýnech Pittnerová Vlasta 2008 kniha
Velký mlýn v Hlučíně a Kolečkův mlýn v Kozmicích Jordánová Květa Hlučínsko: vlastivědný časopis Muzea Hlučínska, roč. 1, č. 2, 2011, s. 14 - 17 článek
Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku Vařeka Josef Uherské Hradiště, 1982 kniha
Voda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku Sklenář Jaroslav 1997 kniha
Vodní a parní mlýny v Kralupech a okolí Stupka Josef Vlastivědný sborník Kralupska, roč. 16, č. 1, 2009, s. 4-14 článek
Vodní a větrné mlýny Doubek Jan Valašské Meziříčí, 2010 kniha
Vodní díla na Petrůvce a Úmoří - Příspěvek k poznání mlynářství na západní Moravě s hlavním zaměřením na Tenorův vodní mlýn v Sychotíně u Kunštátu Pokorný Jiří MU FF Brno, 2009 diplomová práce
Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky Jodas Zdeněk Liberec, 2015 kniha
Vodní kola a kolové mlýny v Radiměři Haberhauer Oswald Göppingen, 2000 kniha
Vodní mlýn jako objekt archeologického výzkumu Galusová Lucie Archaeologia historica, 2015, roč. 40, č. 1, s. 267-293 článek
Vodní mlýn v Rajhradě jakožto technická památka a návrh na jeho zpřístupnění Mlejnková Michaela MU FF Brno, 2014 diplomová práce
Vodní mlýn ve Slupi - vztah prostředí, dřeva a ostatních materiálů Hrdlička Martin MU FF Brno, 2014 diplomová práce
Vodní mlýna na Novojičínsku Tichánek Jiří, Šmíra Pavel 2012 kniha
Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku 1. díl Solnický Pavel Praha, 2007 kniha
Vodní mlýny na Opavsku Solnický Pavel MU FF Brno, 2006 diplomová práce
Vodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku Hácová Hana PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005 diplomová práce
Vodní mlýny na říčce Pšovce Šestáková Eva, Frundl Jan Nebužely, 2006 kniha
Vodní mlýny na Říčce. Mlynářská živnost v jižní části Moravského krasu Kondrová Marta MU Brno, 2003 diplomová práce
Vodní mlýny na Veličce Jančář Josef Vlastivědný věstník moravský, roč. 33, č. 2,1981, s. 176-188 článek
Vodní mlýny nad Zubrnicemi; průvodce po mlýně Týniště čp. 27 Ledvinka František Zubrnice, 2005 kniha
Vodní mlýny v Čechách I. - IX. díl Klempera Josef Praha, 2000 - 2005 kniha
Vodní mlýny v povodí Bystřičky/Nivničky Berka Josef Suchá Loz, 2011 kniha
Vodní mlýny v Roštíně z hlediska památkové péče Gašpárek Petr OSU, Ostrava, 2010 diplomová práce
Vodní motory Hýbl Jaroslav Praha, 1922 - 28; 3 sv. kniha
Vodní motory Hájek Gustav Praha, 1947 kniha
Vodní náhony - Opomíjené antropogenní tvary reliéfu Ivan Antonín sborník Československé geografické společnosti, ročník 1989, číslo 2, svazek 94, s. 89 - 102 článek
Vodní turbíny Kočka Václav 1911 kniha
Výstroje a transmise mlýnů a jich výpočty Karas Jaroslav Praha, 1911 kniha
Vývoj a historie některých expozic mlynářství v Čechách a na Moravě, s důrazem kladeným na expozici Chadimův mlýn - muzeum mlynářství Podsedníková Lucie MU, Brno, 2010 diplomová práce
Vývoj mlynářství Kuttelvašer Zdeněk 1970 kniha
Z cacovické šalandy Frank Antonín 1946 kniha
Z českých mlýnů I. - VIII. Tůma Karel 1942 kniha
Z historie vodního mlýna v Žabni Durčák Jan Žaben, 2012 kniha
Z jihočeských mlýnů. Sborníček z prací členů Národopisného kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích Louženský Jiří, Reitinger František České Budějovice, 1985 článek
Z mých pamětí, podává Josef Duška, mlynář v Poddubí Duška Josef 1923 kniha
Z pamětí mlynářského rodu Dyků Dyk Jan 1940 kniha
Za zvuku mlýnských kol; vodní průmysl na dobříšském panství v letech 1570 - 1931 Hejnic Karel Dobříš, Okrašlovací spolek města Dobříše, 2010 kniha
Zamúčené histórie Kulich Rudolf Budmerice, 2002 kniha
Zaniklá sídla na řece Dyji - oblast „Devíti mlýnů“ Zifčáková Hana MU Brno, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, 2014 diplomová práce
Zaniklé mlýny v širokém okolí Nepomuka Sýkora B. 1989 rukopis
Zdemyslický mlýn kdysi a dnes Láska Josef Jižní Plzeňsko 4, 2006, s. 62 - 70 článek
Zpráva k okolnostem vyzdvižení otesku mlýnského kamene u Karlova mostu Šefců Ondřej Archaeologia historica, 17/2005, s. 71 - 74 článek