Pracuje jako mlynářský kůň.
(německé přirovnání)

Poznáváme vodní mlýny