Pracující mlýn nikdy nezamrzá.
(japonské přísloví)

Poznáváme vodní mlýny