Mlynáři to připlave po vodě.
(německé přísloví)

Poznáváme vodní mlýny