Před sviněmi mlynáře a dcerami hostinského
se člověk musí mít na pozoru.
(německé přísloví)

Kaničský mlýn

Kaničský mlýn
11
Kaničky
34543
Domažlice
Kaničky
49° 28' 39.0'', 13° 8' 46.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Obec Kaničky se nachází v Chudenické pahorkatině, skryta v údolí Starého potoka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. Severovýchodně od obce stojí barokní Kaničský mlýn. Původní Kaničářský mlýn byl postaven na potoce pod Bubnovcem. Byl celý dřevěný. Při velké vodě byl však vodou odnesen, zůstalo jen část kamenných základů. Po této katastrofě byl v roce 1757 postaven mlýn kamenný na místě, kde stojí dodnes. Jeho současná budova se zdobeným štítem však byla postavena až v roce 1852, což dokládá umístění tohoto letopočtu na vstupním portálu.
severovýchod
Merklínka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V odhadu panství Srbice ze dne 3. 7. 1711 mlýn uveden o jednom složení a s jednou stoupou na Chudenickým potůčku položený. Při mlýně je zachycena pila.

Původní  Kaničářský mlýn byl postaven na potoce pod Bubnovcem. Byl celý dřevěný. Při velké vodě byl však vodou odnesen, zůstalo jen část kamenných základů. Po této katastrofě byl v roce 1757 postaven mlýn kamenný na místě, kde stojí dodnes. Nachází se již na mapě I. vojenského mapování ( vesnice i na Müllerově mapě Čech ). Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1837 - dřevěná budova, druhá budova nespalná. Skica stabilního katastru 1838 – dřevěná budova, 2 kola, další budovy nespalné, náhon, rybníček.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Jeho současná budova se zdobeným štítem však byla postavena až v roce 1852, což dokládá umístění tohoto letopočtu na vstupním portálu. Tento mlýn byl obsazen rodem Pavlíků.  Sčítání obyvatel 1890- Karel Pavlík *1857 s rodinou, čeledínem a služkou,  1910- Karel Pavlík *1857 s rodinou, a služkou.

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Sčítání obyvatel 1921 - Karel Pavlík *1857 s rodinou, učněm, mlynářským zřízencem a služkou, samostatný rolník a mlynář. Seznam vodních děl republiky Československé z roku 1930: Oubočský potok – Bohumil Pavlík – mlýn a elektrárna, 2 kola na svrchní vodu, 0,130-4,8-5,4.

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Mlýn byl obsazen rodem Pavlíků do roku 1948, kdy byl znárodněn i s pilou na řezání krovů a prken, která stála vedle mlýna.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Dnes je na něm nápis Pluháčkův mlýn, v době návštěvy nebylnikdo zastižen, je zřetelně obývaný, částečně adaptován.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Pavlík

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
částečně adaptován
01 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • baroko do roku 1800
  zděná
  jednopatrový
  • zdobený zděný štít
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Zaniklý
   • pila
   • výroba elektrické energie
   Nezjištěn
   • stoupa
   • stavidlo
   • náhon
   • rybník
   • odtokový kanál
   • lednice
   náhon, rybník, stavidlo, lednice, odtokový kanál
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisSeznam vodních děl republiky Československé z roku 1930:
   Oubočský potok – Bohumil Pavlík – mlýn a elektrárna, 2 kola na svrchní vodu, 0,130-4,8-5,4.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisSeznam vodních děl republiky Československé z roku 1930:
   Oubočský potok – Bohumil Pavlík – mlýn a elektrárna, 2 kola na svrchní vodu, 0,130-4,8-5,4.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   Autorwww.portafontium.eu
   Názevsčítání obyvatel
   Rok vydání1890,1910,1921
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.portafontium.eu
   Názevsčítání obyvatel
   Rok vydání1890,1910,1921
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.oldmaps.geolab.cz
   Názevmapy
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
   Názevmapy
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.kontaminace.cenia.cz
   Názevletecké snímky
   Rok vydání1957
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.lms.cuzk.cz
   Názevletecké snímky
   Rok vydání1949, 2017
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorhttp://www.belecmikroregion.cz/kanicky/
   Názevinfo o obci
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo veřejných prací
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněníSešit 11
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Místo uloženíNárodní archiv v Praze
   Název fonduDesky zemské větší
   Název archiválieKvatern desk zemských
   Evidenční jednotkakniha
   Inventární číslo, signatura155
   Místo uloženíNárodní archiv v Praze
   Název fonduDesky zemské větší
   Název archiválieKvatern desk zemských
   Evidenční jednotkakniha
   Inventární číslo, signatura155

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Vytvořeno

   8.1.2019 10:50 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 8.1.2019 20:44
   Jiří Smitka (Jiří Smitka) 21.9.2020 14:37